Toggle navigation
Anl__gsgartner_header

Anlægsgartner

Se kurser

Anvendelse af motorsav 2
Se 1 hold
Næste startdato: 06-11-2023
Anvendelse af motorsav 1
6 Ugers jobrettet uddannelse
Se 10 hold
Næste startdato: 12-06-2023
Varighed: 5 dage
Plænegræs, ukrudt, skadevoldere og pleje
Garantikursus
Se 4 hold
Næste startdato: 12-06-2023
Varighed: 5 dage
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
Garantikursus
6 Ugers jobrettet uddannelse
Se 20 hold
Næste startdato: 12-06-2023
Varighed: 2 dage
Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding
Se 4 hold
Næste startdato: 15-06-2023
Varighed: 1 dag
Etablering, vedligeh. og rådg. om vandbassiner
Garantikursus
Se 2 hold
Næste startdato: 19-06-2023
Varighed: 10 dage
Dronebevis - Certifikat
Se 1 hold
Næste startdato: 21-06-2023
Opfølgningskursus, sprøjtecertifikat anlægsgartner
Se 3 hold
Næste startdato: 29-06-2023
Varighed: 1 dag
Opfølgningskursus, hånd- og rygsprøjtecertifikat
Se 3 hold
Næste startdato: 30-06-2023
Varighed: 0,5 dage
Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods
Garantikursus
6 Ugers jobrettet uddannelse
Se 15 hold
Næste startdato: 06-07-2023
Varighed: 1 dag
Træer og buske om sommeren
Garantikursus
Se 2 hold
Næste startdato: 07-08-2023
Varighed: 15 dage
Betjening og vedligeholdelse af mindre gartnermask
Garantikursus
6 Ugers jobrettet uddannelse
Se 9 hold
Næste startdato: 14-08-2023
Varighed: 10 dage
Hånd- og rygsprøjtecertifikat
6 Ugers jobrettet uddannelse
Se 3 hold
Næste startdato: 14-08-2023
Varighed: 2 dage
Biodiversitet i anlægsgartnerfaget
Se 1 hold
Næste startdato: 21-08-2023
Varighed: 2 dage
Basiskursus for anlægsgartnere
Garantikursus
6 Ugers jobrettet uddannelse
Se 6 hold
Næste startdato: 28-08-2023
Varighed: 20 dage
Anvendelse af stauder i grønne anlæg
Garantikursus
6 Ugers jobrettet uddannelse
Se 2 hold
Næste startdato: 04-09-2023
Varighed: 5 dage
Beskæring 2
Se 1 hold
Næste startdato: 11-09-2023
Varighed: 5 dage
Etablering af regnbede
Garantikursus
6 Ugers jobrettet uddannelse
Se 3 hold
Næste startdato: 11-09-2023
Varighed: 5 dage
Projektering af mindre haveanlæg
Garantikursus
Se 2 hold
Næste startdato: 18-09-2023
Varighed: 5 dage
Planteliv, økologi og miljølære
6 Ugers jobrettet uddannelse
Se 6 hold
Næste startdato: 25-09-2023
Varighed: 15 dage
Plantekundskab og plantepleje
Garantikursus
Se 2 hold
Næste startdato: 02-10-2023
Varighed: 10 dage
Plænegræs, vækstforhold og gødning
Garantikursus
Se 3 hold
Næste startdato: 09-10-2023
Varighed: 5 dage
Planter i plantekummer
Se 1 hold
Næste startdato: 16-10-2023
Varighed: 2 dage
Rørlæggeruddannelsen
6 Ugers jobrettet uddannelse
Se 3 hold
Næste startdato: 23-10-2023
Varighed: 40 dage
Ukrudtbekæmpelse uden kemi
Garantikursus
6 Ugers jobrettet uddannelse
Se 3 hold
Næste startdato: 30-10-2023
Varighed: 5 dage
Havedesign, havekunstens udvikling
Se 1 hold
Næste startdato: 06-11-2023
Varighed: 10 dage
Maskinbetjening jordarbejde, grønne anlæg
Garantikursus
Se 3 hold
Næste startdato: 13-11-2023
Varighed: 5 dage
Beskæring 1
6 Ugers jobrettet uddannelse
Se 1 hold
Næste startdato: 04-12-2023
Varighed: 5 dage
Plantebeskyttelse i gartneri, sprøjtecertifikat
6 Ugers jobrettet uddannelse
Se 3 hold
Næste startdato: 04-12-2023
Varighed: 10 dage
Stentilhugning for anlægsgartnere
Garantikursus
Se 1 hold
Næste startdato: 04-12-2023
Varighed: 10 dage
Design af grønne anlæg
Garantikursus
Se 3 hold
Næste startdato: 11-12-2023
Varighed: 10 dage
Grundlæggende anlægsteknik
6 Ugers jobrettet uddannelse
Se 1 hold
Næste startdato: 08-01-2024
Varighed: 15 dage
Træer og buske om vinteren, besk. og plejep.
Garantikursus
6 Ugers jobrettet uddannelse
Se 1 hold
Næste startdato: 08-01-2024
Varighed: 20 dage
Anlæg i betonsten, buede linier
Garantikursus
6 Ugers jobrettet uddannelse
Se 1 hold
Næste startdato: 29-01-2024
Varighed: 15 dage
Anlæg i natursten, træ og vand
Garantikursus
Se 1 hold
Næste startdato: 26-02-2024
Varighed: 15 dage
Plantevækst og etablering af grønne anlæg
Garantikursus
6 Ugers jobrettet uddannelse
Se 1 hold
Næste startdato: 04-03-2024
Varighed: 15 dage
Etab. af intensive taghaver
Garantikursus
Se 1 hold
Næste startdato: 11-03-2024
Varighed: 5 dage
Miljø og biologiske forhold i grønne anlæg
Garantikursus
Se 1 hold
Næste startdato: 02-04-2024
Varighed: 5 dage
Afvanding og nedsivning fra belægningsarealer
Garantikursus
Se 1 hold
Næste startdato: 17-06-2024
Varighed: 5 dage
24 kurser er skjult - klik her for at vise dem

Anlægsgartner - efteruddannelse

DSC_5080

Bliv anlægsgartner via AMU-kurser

Vidste du, at du kan gå fra ufaglært til faglært anlægsgartner ved hjælp af AMU-kurser?

Kontakt Annie Sønderby på tlf. 2120 7196 eller Thomas Harlyk på tlf. 9633 2601.

Grønne områder i forandring – Fokus på Bæredygtighed og biodiversitet

Hvad bringer fremtidens opgaver, når vi sammen tænker vildt indenfor det grønne område?

Vi tænker VILDT MED VILJE på Sandmoseskolen og indstiller derfor kikkerten på de grønne miljøer med særlig fokus på følgende 2 kurser: