Toggle navigation

Ejendomsserviceteknikerelev i lære hos Jorton i Aalborg

Som ansvarlig for byggepladsentreprisen ved opførelsen af Nyt Aalborg Universitetshospital har Jorton A/S fået mulighed for at tilbyde sig som læreplads for elever fra ejendomsserviceteknikeruddannelsen. Dermed er der åbnet op for et samarbejde mellem de to fagområder bygge- og anlæg og ejendomsservice – og det skaber nye muligheder.

I efteråret 2016 rettede Jorton A/S, som har byggepladsentreprisen ved opførelsen af Nyt Aalborg Universitetshospital, henvendelse til bygherren om, at de havde udfordringer med at leve op til Regionens sociale klausul omkring lærlingetimer – en klausul, som lyder på, at enhver entreprenør er forpligtet til at afholde minimum 10 procent af en given entreprises samlede mandetimer som praktikant- eller lærlingetimer. Udfordringen bestod i, at de opgaver, virksomheden varetog, vanskeligt kunne indpasses i et traditionelt lærlingeforløb inden for bygge- og anlægsvirksomhed.

I dialog med Byg i Nord
Bygherren henviste herefter Jorton til Erling Bo Larsen, projektkoordinator for Byg I Nord, med henblik på konstruktiv sparring omkring håndtering af entreprenørens udfordring med at leve op til kravene i den sociale klausul – og her blev der tænkt ud af boksen. Erling Bo kunne se muligheder i at skabe et samarbejde mellem Jorton og ejendomsserviceteknikeruddannelsen ved AMU Nordjylland. Han gik derfor også med helt i front i forhold til at udarbejde forslag til indholdet i en uddannelsesaftale, som kunne gøre det muligt for Jorton at blive godkendt som uddannelsessted, der ville kunne tilbyde kortere uddannelsesforløb (delaftaler) og derved imødekomme Regionens krav om beskæftigelse af praktikanter og lærlinge.

Med en godkendelse fra Regionen var næste skridt at beskrive det aktuelle praktikforløb og de enkelte opgavetyper i en ansøgning til Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat (SUS) – det organ, der kan godkende virksomheder som uddannelsessted, herunder uddannelsesforløb som ejendomsservicetekniker. Da uddannelsesforløbet hos Jorton ikke kunne indeholde alle de elementer, der skal indgå i uddannelsen til ejendomsservicetekniker, blev der søgt om godkendelse til at tilbyde og indgå delaftaler til uddannelsen.

Begge dele gik igennem, og helt konkret har det nu betydet, at en ejendomsserviceteknikerelev fra AMU Nordjylland netop har gennemført sin uddannelse med en delaftale hos Jorton A/S i Aalborg.

- Det var meget specielt at være i lære som ejendomsservicetekniker på en byggeplads. Det er ikke her, vi normalvis hverken finder læreplads eller arbejde, men det har været rigtig godt. Jeg fik afprøvet opgaverne fra uddannelsen i en helt anden type miljø end hos fx en boligforening eller en skole, og det har givet mig noget ekstra ift. min uddannelse, fortæller Jonas Nick Christensen og fortsætter:

- Før jeg kom ud til Jorton, var jeg i skolepraktik, men det giver altså lige noget ekstra, når man kommer ud i virkeligheden. Jeg kunne se, at de opgaver, jeg løste, gav værdi for mine kolleger, og det motiverede mig. En anden god ting ved at være i lære var lønnen – og så fik jeg skabt nogle gode kontakter uden for skolen, som jeg måske kan bruge ifm. min jobsøgning.

For Jorton A/S var det noget helt nyt at have en elev fra ejendomsserviceteknikeruddannelsen som en del af holdet på byggepladsen:

- Vi har ikke tidligere haft lærlinge fra ejendomsserviceteknikeruddannelsen, så det var et nyt fagområde for os at få ind på byggepladsen. Vi kender imidlertid til faget fra vores samarbejder med boligforeninger, så på den måde var selve faget ikke ukendt. Det har været en udfordring at finde frem til, hvordan vi kunne løfte opgaven som læreplads inden for området, men vi kom frem til, at vi kan tilbyde delaftaler, hvor eleven er et halvt år hos os og resten af læretiden hos fx en boligforening. Vi er glade for, at Jonas har kunnet afslutte sin uddannelse hos os. Og faktisk har vi allerede nu ansat en ny lærling fra samme uddannelse, som skal være her de næste seks måneder, fortæller Lars Bo Larsen formand ved Jorton A/S i Aalborg.

Mod på at læse videre
Noget ekstra, Jonas har fået med sig fra sin læretid, er, at han har fået lyst til at læse videre:

- Mens jeg var i lære begyndte jeg at få blod på tanden i forhold til at gå en mere boglig vej, og lige nu går jeg med en drøm om at læse til byggekoordinator. Det kunne være rigtig fedt, hvis jeg kunne komme til at arbejde mere med selve kommunikationen mellem de ansatte og ledelsen på en byggeplads. Hvis jeg kunne være det mellemled, som får parterne til at tale samme sprog, kunne jeg måske hjælpe med at forhindre nogle af de misforståelser, der kan opstå i en hektisk hverdag – og det, synes jeg, kunne være enormt spændende! Men lige nu tager jeg det roligt og nyder bare, at jeg har gennemført min uddannelse. Så må fremtiden vise, hvad jeg finder på, slutter Jonas Nick Christensen, nyuddannet ejendomsserviceteknikerelev.

jonas_og_jorton_400x440