Anlægsgartner

Efterspørgsel på anlægsgartnere!

Anlægsgartneruddannelsen er på Undervisningsministeriets liste over fordelsuddannelser. Listen indeholder de fagområder, hvor der er særligt gode muligheder for at få en læreplads og et job efter endt uddannelse.

Hvad laver en anlægsgartner?

Som anlægsgartner arbejder du kreativt med fx at anlægge haver, parker og forskellige grønne anlæg. Du arbejder i den fiske luft under åben himmel, og dine opgaver kan spænde lige fra anlæg- og plejeopgaver til designopgaver. Opgaverne kan bl.a. være: 
 
 • Etablering af grønne tage til bl.a. optagelse af regnvand og taghaver.
 • Urban gardening og grønne oaser i byen.
 • Sansehaver og legepladser.
 • Klimasikring – fx håndtering af store regnmængder, forebyggelse af tørke m.m.
 • Udendørsarealer ved private huse – haveanlæg, terrasser, indkørsler og små aktivitetsområder.

I forbindelse med anlægsopgaverne er det fx dig, der efter tegning lægger sten og fliser, opfører trapper, støttemure og hegn, udformer terræn samt etablerer græsplæner. Det er også dig, der planter træer, buske og stauder.

Hvad angår plejeopgaverne så er det dig, der fælder og beskærer træer og buske, klipper hække, flytter og deler planter samt slår græsset. Du kan desuden anlægge grønne tage samt rådgive og designe i forbindelse med private haver.

Sådan kommer du ind på uddannelsen

Uddannelsen foregår hos AMU Nordjylland Sandmoseskolen, og du kan begynde på din erhvervsuddannelse som anlægsgartner på to forskellige måder:

Ny mesterlære

 • Her bliver du oplært i en virksomhed det første år.
 • Du kan komme i gang med uddannelsen, lige så snart du har en læreplads hos en godkendt virksomhed.

Grundforløb

 • Når du vælger grundforløbet, starter du uddannelsen direkte på skolen. Grundforløbet for anlægsgartneruddannelsen hedder: ”Fødevarer, jordbrug og oplevelse”. Du søger ind via Optagelse.dk

Længden på din uddannelse kan variere

Flere faktorer spiller ind i opbygningen og længden af din uddannelse. Dit uddannelsesforløb skræddersyes efter dig og dine erfaringer, og her spiller det ind, om du fx:

 • er over eller under 25 år.
 • har mere end to års relevant erhvervserfaring.
 • har en anden uddannelse.
 • begynder direkte efter folkeskolen eller et år efter.
 • allerede har en uddannelsesaftale med en virksomhed.
 • vælger at starte din erhvervsuddannelse gennem praktikvejen, ny mesterlære eller grundforløb.

Du kan få lavet en RKV (realkompetencevurdering) for at se, om du kan få afkortet længden på din uddannelse. Kontakt vores uddannelsessekretærer for at høre mere om dine muligheder.

Videreuddannelse

Som anlægsgartner kan du vælge at videreuddanne dig til fx jordbrugsteknolog, have- og parkingeniør, landskabsarkitekt osv.

Bag om filmen og faget

Se dokumentaren om hvordan anlægsgartnerfilmen blev til: 

Adresse

Anlægsgartneruddannelsen foregår her:
AMU Nordjylland Sandmoseskolen 
Sandmosevej 486
9460 Brovst