Toggle navigation
Anlægsgartner

Anlægsgartner

Sandmoseskolen

Anlægsgartner

Der er efterspørgsel på anlægsgartnere!

Anlægsgartneruddannelsen hører til de fagområder, hvor der er særligt gode muligheder for at få en læreplads og et job efter endt uddannelse.

Du kan begynde på din erhvervsuddannelse som anlægsgartner på to forskellige måder:

Ny mesterlære

 • Her bliver du oplært i en virksomhed det første år.
 • Du kan komme i gang med uddannelsen, lige så snart du har en læreplads hos en godkendt virksomhed.
 • Uddannelsens skoleforløb afholdes hos: Sandmoseskolen, AMU Nordjylland

Grundforløb 1 og 2: Agri - TECHCOLLEGE

Hvad laver en anlægsgartner?

Som anlægsgartner arbejder du kreativt med fx at anlægge haver, parker og forskellige grønne anlæg. Du arbejder i den fiske luft under åben himmel, og dine opgaver kan spænde lige fra anlæg- og plejeopgaver til designopgaver. Opgaverne kan bl.a. være: 
 
 • Etablering af grønne tage til bl.a. optagelse af regnvand og taghaver.
 • Urban gardening og grønne oaser i byen.
 • Sansehaver og legepladser.
 • Klimasikring – fx håndtering af store regnmængder, forebyggelse af tørke m.m.
 • Udendørsarealer ved private huse – haveanlæg, terrasser, indkørsler og små aktivitetsområder.

I forbindelse med anlægsopgaverne er det fx dig, der efter tegning lægger sten og fliser, opfører trapper, støttemure og hegn, udformer terræn samt etablerer græsplæner. Det er også dig, der planter træer, buske og stauder.

Hvad angår plejeopgaverne så er det dig, der fælder og beskærer træer og buske, klipper hække, flytter og deler planter samt slår græsset. Du kan desuden anlægge grønne tage samt rådgive og designe i forbindelse med private haver.

Jobmuligheder

Som anlægsgartner kan du arbejde med pleje af etablerede områder eller være beskæftiget ved nye anlægsarbejder. Det kan være mindre opgaver som omlægning af en privat have eller større opgaver som etablering af bytorv, en park eller en parkeringsplads.

Du kan blive privatansat eller ansat i det offentlige. Du har også mulighed for at etablere egen virksomhed. De mange forskellige jobtyper, giver dig gode forudsætninger for at få et godt job efter endt uddannelse.

Længden på din uddannelse kan variere

Flere faktorer spiller ind i opbygningen og længden af din uddannelse. Dit uddannelsesforløb skræddersyes efter dig og dine erfaringer, og her spiller det ind, om du fx:

 • er over eller under 25 år.
 • har mere end to års relevant erhvervserfaring.
 • har en anden uddannelse.
 • begynder direkte efter folkeskolen eller et år efter.
 • allerede har en uddannelsesaftale med en virksomhed.
 • vælger at starte din erhvervsuddannelse gennem praktikvejen, ny mesterlære eller grundforløb.

Du kan få lavet en RKV (realkompetencevurdering) for at se, om du kan få afkortet længden på din uddannelse. Kontakt vores uddannelsessekretærer for at høre mere om dine muligheder eller meld dig til RKV her.

Videreuddannelse

Når du har taget anlægsgartneruddannelsen, har du gode forudsætninger for at videreuddanne dig. Som anlægsgartner har man adgang til flere videregående uddannelser. Som anlægsgartner kan du vælge at videreuddanne dig til fx jordbrugsteknolog, have- og parkingeniør, landskabsarkitekt osv.

Grønne Karriereveje

Læs mere om anlægsgartner på siden Grønne Karriereveje.
AMU Nordjylland er partner i Grønne Karriereveje, der fortæller om uddannelse og karriere inden for de grønne fag.

Adresse

Uddannelsen til anlægsgartner tager du på:

AMU Nordjylland Sandmoseskolen 
Sandmosevej 486
9460 Brovst.

Du har mulighed for at bo på vores skønne skolehjem.