Ejendomsservicetekniker

- fremtidens professionelle multihåndværker

Næste optag på grundforløb 2:

Mandag den 18. januar 2020

Kontakt os på telefon 9633 2211 for at få hjælp til tilmeldingen på optagelse.dk.

Hvad laver en ejendomsservicetekniker?

Jobbet som ejendomsservicetekniker kræver snilde og bygger på en erhvervsuddannelse, hvor du bl.a. lærer at yde en professionel service til beboere/brugere af boliger, erhvervsmål og institutioner. Arbejdet består i høj grad i at kunne planlægge, tilrettelægge og udføre dagligdagens opgaver - og ikke to dage er ens.

På skolen lærer du om alt fra håndværksfag til de forskellige praktiske opgaver. Derudover får du en række servicefag, som klæder dig på til at kunne hjælpe brugere og beboere.

Som ejendomsservicetekniker er du den tusindkunstner, der får den praktiske side af hverdagen til at fungere på en skole, et plejehjem, et boligområde eller tilsvarende større byggerier, hvor mange mennesker har deres daglige gang.

Dine arbejdsopgaver består bl.a. af:

 • At yde professionel service til beboere og brugere af boliger, erhvervsbygninger og institutioner
 • Ansvarlig for den daglige drift
 • Vedligeholdelse af bygninger og fx varmeanlæg, antenneanlæg og forskellige maskiner
 • Vedligeholdelse af græsplæner, haveanlæg og andre udendørsarealer
 • Udføre mindre reparationer af fx gartnerimaskiner
 • Behandle byggesager og foretage tilstandsvurderinger af skader
 • Korrekt affaldshåndtering
 • Indkøb ud fra fastlagte budgetter.

Du arbejder fx for:

 • Boligselskaber
 • Private og offentlige virksomheder
 • Rådhuse
 • Plejehjem
 • Idrætsanlæg
 • Svømmehaller
 • Skoler

Om uddannelsesforløbet

Når du uddanner dig til ejendomsservicetekniker, starter du allerførst på grundforløbet. Her får du et godt kendskab til de forskellige vedligeholdelsesopgaver, der knytter sig til bygninger og tekniske anlæg. Du lærer desuden om bygningsadministration og sikkerhed i bygningskomplekser og virksomheder. Du vil også lære at tilrettelægge dine egne opgaver og at arbejde miljøbevidst.

Efter grundforløbet begynder du på hovedforløbet.

Uddannelsen varer fra 1 år og 6 måneder til 3 år og 3 måneder fordelt på et grundforløb på en erhvervsskole og et hovedforløb, som veksler mellem skole og praktik i en virksomhed.

Længden på din uddannelse kan variere

Flere faktorer spiller ind i opbygningen og længden af din uddannelse. Dit uddannelsesforløb skræddersyes efter dig og dine erfaringer, og her spiller det ind, om du fx:

 • er over eller under 25 år.
 • har mere end to års relevant erhvervserfaring.
 • har en anden uddannelse.
 • begynder direkte efter folkeskolen eller et år efter.
 • allerede har en uddannelsesaftale med en virksomhed.
 • vælger at starte din erhvervsuddannelse gennem praktikvejen, ny mesterlære eller grundforløb.

Du kan få lavet en RKV (realkompetencevurdering) for at se, om du kan få afkortet længden på din uddannelse. Kontakt vores uddannelsessekretærer for at høre mere om dine muligheder.

Videreuddannelse

Du kan videreuddanne dig til:

 • Byggekoordinator (erhvervsakademiuddannelse)
 • Energiteknolog (erhvervsakademiuddannelse)
 • Bygningskonstruktør (professionsbacheloruddannelse)

Læs Brians historie

>> Læs om Brian, der er vild med jobbet som ejendomsservicetekniker