Toggle navigation

Erhvervsuddannelse for unge og voksne

Tager du en erhvervsuddannelse hos AMU Nordjylland, har du gode muligheder for både at finde en lærekplads og efterfølgende få et job. Den positive udvikling inden for byggeri, industri og serviceområderne betyder, at virksomhederne efterspørger dygtige lærlinge til at sikre kvalificerede medarbejdere i fremtiden. I øjeblikket er der flere lærepladser end lærlinge inden for flere uddannelser.

For dig under 25 år

For at starte på grundforløbets 2. del (GF 2) skal du:

  • have opnået karakteren 2 ved folkeskolens afgangsprøve i 9. eller 10. klasse i henholdsvis dansk og matematik. 
  • vurderes uddannelsesparat i forhold til dine personlige og sociale kompetencer.

Hvis ikke du opfylder ovenstående krav, kan du optages på uddannelsen hvis:

  • du består en national test i dansk og matematik.
  • vurderes uddannelsesparat ved en samtale på erhvervsskolen.

Bemærk: Hvis du har en uddannelsesaftale, optages du på uddannelsen uden at skulle opfylde ovenstående krav.

For dig over 25 år

Er du over 25 år, skal du gennemføre erhvervsuddannelsen som voksen. Det betyder, at du kan gennemføre uddannelsen på kortere tid.

For at tilrettelægge et uddannelsesforløb, der passer til dig, skal du starte med en realkompetencevurdering (RKV).

Adgangskravene er de samme som for unge under 25 år. Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du starte på uddannelsen, hvis du har et tilsvarende niveau i dansk og matematik - eksempelvis FVU dansk og FVU matematik.

Fire forskellige hovedindgange til en erhvervsuddannelse:

  • Omsorg, sundhed og pædagogik.
  • Fødevarer, jordbrug og oplevelser.
  • Teknologi, byggeri og transport.
  • Kontor, handel og forretningsservice.

AMU Nordjylland har samarbejdsaftale med TECHCOLLEGE, der står for de første generelle 20 uger (grundforløb 1) på Fødevarer, jordbrug og oplevelser + Teknologi, byggeri og transport.

SOSU Nord står for indgangen "Omsorg, sundhed og pædagogik", mens ”Kontor, handel og forretningsservice” kun har opstart på Aalborg Handelsskole.

I løbet af grundforløb 1 skal du vælge det fag, du gerne vil specialisere dig inden for (grundforløb 2). Det kunne fx være en uddannelse på AMU Nordjylland. 

Du kan vælge den uddannelse (grundforløb 2) du vil, uanset hvilket grundforløb 1, du har gået på. 

Erhvervsuddannelser hos AMU Nordjylland

Hos AMU Nordjylland kan du vælge mellem følgende erhvervsuddannelser fordelt på fagretninger:

El, byggeri og energi – herunder følgende hovedforløb:

Konstruktion, produktion og biler– herunder følgende hovedforløb:

Landbrug, dyr, planter og natur:

Læs mere

Kontakt AMU Nordjylland på telefon 9633 2211 for mere information om, hvordan du kommer i gang med dit grundforløb.


Grundforløb 1 og 2 (GF 1 og GF 2) 
Erhvervsuddannelse for voksne (EUV)