Regne- og ordværkstedet

Få støtte til at læse, skrive eller regne!
Nogle kursister har brug for at genopfriske færdighederne i dansk og matematik, inden de indleder en uddannelse. Andre har brug for almen undervisning under uddannelsen, fordi de har problemer med f.eks. at læse instruktioner, skrive projekter eller lave beregninger.

Regne- og ordværkstedet på AMU Nordjylland tilbyder kursisterne støtte til at læse, skrive eller regne før og/eller under skoleforløbet. Værkstedets lærere kan hjælpe med lektielæsning, løsning af opgaver, rapportskrivning m.v., så kursisterne får mere ud af skoleforløbet.

Regne- og ordværkstedets åbningstider

Mandag: 12.00 – 15.24
Tirsdag: 08.00 – 11.24
Onsdag: 12.00 – 15.20
Torsdag: 08.00 – 11.24
Fredag: Lukket
Faktaark for faglig læsning/skrivning (983 kB)
Faktaark for faglig regning/matematik (2 MB)

It-rygsæk
AMU Nordjylland kan være behjælpelig, når der er behov for hjælpemidler i forbindelse med AMU-uddannelse. Fx kan der søges om IT-rygsæk ved læsevanskeligheder.

Kontakt Tina Marcussen på tlf. 9633 2213 senest 2 uger før kursusstart.

AMU NORDJYLLAND

Sofievej 61

9000 Aalborg

CVR: 10255384 • EAN: 5798000554382

Telefon

Mandag-torsdag: 07.45–15.20

Fredag: 07.45–15.00

+45 96 33 22 11
Vores sociale medier