Toggle navigation

Den erhvervsfaglige vej til succes

banner_den_erhvervsfaglige_vej_til_succes_597x98
dk_soc_rgb_ramme_png_197x75

Projektet overordnet

De nordjyske erhvervsskoler er gået sammen om et stort udviklingsprojekt med en samlet projektsum på 70 mio. kr., der finansieres af EUs Socialfond og gennem selvfinansiering. AMU Nordjylland deltager aktivt i projektet, som har tre hovedaktiviteter:

  1. En forløbsudvikling for at få flere til at påbegynde en erhvervsuddannelse.
  2. En mere målrettet vejledning af unge og en praktikplads rekruttering.
  3. Ny fortælling – Ny profil til Erhvervsskolerne.

De tre aktiviteter er kort beskrevet nedenfor, men ønsker du at læse mere om projektet, henviser vi projektets hjemmeside: ”Den erhvervsfaglige vej til succes”.

Her kan du som projektdeltager læse mere om vores behandling af dine personoplysninger:

Behandling af personlige oplysninger

Målrettet vejledning af unge og praktikplads rekruttering

For at sikre erhvervsuddannelsernes elever fuldfører deres uddannelse, så skal vi sammen skabe flere lærepladser.

Denne hovedaktivitet har til hensigt at styrke unges arbejdsmarkedsparathed og praktikpladssøgning. Det sker delvist ved at hjælpe eleverne på grundforløb og i skolepraktikken med at få en større indsigt i arbejdsmarkedet og virksomhedernes krav til elever. På den måde giver vi dem det bedste fundament for at finde en læreplads med målrettet vejledning om fx:

  • Jobsøgning
  • Fremtoning
  • Jobsamtaler
  • Kendskab til egne faglige og personlige kvalifikationer

Indsatsen skulle gerne medføre - sammen med en strategisk målrettet indsats på rekruttering af virksomhedsbesøg - et øget antal af praktikpladser.

Målet med aktiviteten: 75% af EUD eleverne er mere arbejdsmarkedsparate.

Ny profil til erhvervsskolerne
For at skabe en mere attraktiv profil i de unges øjne, og derved tiltrække flere elever, så er det vigtigt at udvikle et forstærket ungdomsmiljø i erhvervsskolerne og nytænke markedsføring. Det fokuserer den sidste af de tre hovedaktiviteter derfor på.

Målet med aktiviteten: 10% stigning i EUD-elevernes trivsel på EUD-skolerne.

Flere skal påbegynde en erhvervsuddannelse

Til trods for at Nordjylland er den region i landet, hvor flest unge søger en erhvervsfaglig uddannelse efter 9-10 klasse, så er et af skolereformens mål, at mindst 25% skal vælge en erhvervsuddannelse i 2020 og 30% i 2025.

Hvis der skal sikres øget vækst, produktivitet og arbejdspladser i Danmark er det afgørende, at
uddannelsesniveauet øges: Der bliver brug for flere dygtige faglærte i fremtiden, så vi skal have flere til at søge ind på erhvervsuddannelserne.

Målet med aktiviteten: 40% af folkeskoleelever er mere tilbøjelige til at vælge EUD.

logoer_500x299