Toggle navigation

Bæredygtige løsninger og bæredygtige overgange - BLBO

EU_logo_SOC_DK_WEB_(1)

Projektpartnere

Projektpartnerne udbyder forskellige STEM-erhvervsuddannelser, og vil hver især have fokus på kompetencer, der anvendes inden for følgende hovedforløb:
 • EUC Nord (Byggeanlægsuddannelserne; tømrer og murer, de maritime uddannelser; elektriker, smede og skibsmontør)
 • EUC Nordvest (Byggeanlægsuddanneserne tømrer og murer, smede, industriteknikere og auto)
 • Erhvervsskolerne Aars (Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelserne, Smedeuddannelserne, Tømrer-, murer- og elektrikeruddannelserne
 • AMU Nordjylland (Anlægs- og Bygningsstruktør) 

Projektets målgruppe

Målgruppen er unge fra 8.-10. klasse på grundskoler og efterskoler samt unge på den forberedende grunduddannelse (FGU).
Der er særligt fokus på at rekruttere blandt pigerne.

Tidsperiode: 1. oktober 2019 til 30. september 2022

Kort om projektet

Formålet med projektet ”Bæredygtige løsninger og bæredygtige overgange” er at rekruttere flere unge til STEM-erhvervsuddannelserne, med særligt fokus på at rekruttere blandt pigerne, der i dag er markant underrepræsenteret på STEM-erhvervsuddannelserne.

Projektet vil skabe øget rekruttering ved at 1) styrke unges forståelse for mulighederne i STEM-erhvervsuddannelse, 2) vække unges interesse via praksisafprøvning, samt 3) motivere piger til at vælge STEM-uddannelse.

Dette gøres primært igennem særlige brobygningsforløb, hvor unge fra grundskolen/efterskolen/FGU kommer ud på erhvervsskolerne og deltager i projektsamarbejder eller valgfag, hvor de – via praksisafprøvning - skal bruge STEM-kompetencer til at løse en bæredygtig problemstilling.

Projektaktiviteter

I alt vil 850 grundskole-, efterskole- og FGU-elever deltage i de særlige forløb, samt
 • Etablering af partnerskaber med kommuner, grundskolen/efterskole/FGO  
 • Der udvikles 1 valgfag pr EUD-skole, som udbydes til de deltagende skoler 
 • Rekruttering og uddannelse af 22 elev-rollemodeller i alt 
 • Gennemførsel af særlige forløb
 • Udvikling af valgfag til grundskolen/efterskole/FGU
 • Udvikling og implementering af elevdrevet SOME-strategi 
 • Vidensdeling via konference
Projektet er bygget op om virkemidler som fx praksisafprøvning, rollemodeller, påvirkning af forældrenes holdning. Disse virkemidler er både i den nationale og den nordjyske teknologipagt fremhævet som metoder, der kan have positiv indvirkning på at unge tager en STEM-uddannelse
 
Projektet vil via to primære tiltag eksponere unge fra grundskolen og efterskolen samt på FGU for mulighederne i erhvervsuddannelserne:
 • Tematiske projektsamarbejder, hvor de unge kommer ud til erhvervsskolerne i 2-5 dages forløb. Her skal de løse en problemstilling med fokus på bæredygtighed og anvende praksisafprøvning. På forløbets sidste dag inviteres forældre til at komme ud og se de unge præsentere
 • Valgfag i folkeskolernes ældste klasser: der udbydes valgfag der har fokus på at udvikle elevernes praksisfaglighed med fokus på at løse en bæredygtighedsudfordring. Valgfagene vil både sikre eleverne kompetencer i relation til grundskolen, men vil også give dem inspiration og motivation ift. en STEM-uddannelse
 
Forløbene vil variere afhængig af, om der arbejdes med en grundskole, efterskole eller FGU. Forløbene vil variere som følger:
 • Grundskolen: elever fra 8. klasse deltager i projektsamarbejder på erhvervsskolerne og har i 9. klasse mulighed for at deltage igen/at tage valgfag, der udbydes af erhvervsskolerne, med materiale de kan genkende fra deres projektsamarbejde.
 • Efterskolen: elever fra 8.-10. klasse deltager i projektsamarbejder på erhvervsskolerne

FGU: elever fra FGU deltager i projektsamarbejder på erhvervsskolerne

Budget

Samlet budget: 4.447.100,00 kr. (+ 40% tillæg på 1.270.600,00 kr) heraf: 
Socialfonden 50 %: 2.223.550,00 
DEM-midler 33 %: 1.467.543,00 
Egenfinansiering 17 %: 756.007,00 (fordelt på 4 skoler)