Toggle navigation

Digitalt understøttet undervisning i EUD - DEIN

EU_logo_SOC_DK_WEB

Kort om projektet (forkortet: DEIN)

Ca. 250 medarbejder kompetenceudvikles og 1700 elever deltager i digitaliserede undervisningsforløb på 4 erhvervsskoler (Aalborg Handelsskole, AMU Nordjylland, EUC Nord, TECHCOLLEGE).

Tidsperiode
start 1. maj 2018 – afsluttes 31.12 2021

Budget
28,9 mio. kr. (ca. 50% finansieret af EU socialfonden) – resten skal finansieres via undervisernes timer og elev-timer.
Aalborg Handelsskole er tovholder.

Projektets formål

Gennem digitalisering af undervisningen at øge elevernes motivation og læringsudbytte og derved medvirke til at flere elever fastholdes i og gennemfører erhvervsuddannelserne. At styrke elevernes teknologiforståelse og brug af it, så de kan løse faglige problemstillinger på fremtidens nordjyske arbejdsmarked.  

Projektaktiviteter
1. Organisatorisk forankring af projektet på de deltagende skoler 
2. Udvikling af det virtuelle og digitale læringsrum 
3. Kompetenceudvikling af undervisere 
4. Udvikling af digitalt understøttede undervisningsforløb 
5. Afprøvning af de digitalt understøttede undervisningsforløb 
6. Følgeforskning 
 
Projektets målgruppe
Ca. 250 medarbejder kompetenceudvikles og 1700 elever fordelt på 4 skoler deltager i projektet, ved at deltage i et digitalt understøttet undervisningsforløb som en del af den normale undervisning.

Projektpartner

Aalborg Handelsskole, Jane Vinter 
Jens Hoelgaard Christensen er ansvarlige for AMUs aktiviteter i projektet.