Toggle navigation

Personlige kompetencer styrker fagligt samarbejde

Om projektet

Personlige kompetencer styrker fagligt samarbejde - i daglig tale ”DISC-projektet” er et treårigt projekt, som støttes af Region Nordjylland. Det omhandler brugen af personlighedsprofilanalyser (se figur nedenfor) for at få et hurtigt billede af de unges personlige kompetencer, som både eleven selv og faglæreren kan tage udgangspunkt i.

Det er intentionen med projektet, at det gør eleverne mere interesseret i og bevidst om værdien af at arbejde med personlige kompetencer.

  disc_projekt

  Baggrund

  På AMU Nordjylland har vi et frafald på ca. 23% (tal fra 2015) på grundforløbet (GF2). Derudover har vi også udfordringer med fravær. Begge dele har åbenlyse konsekvenser for de enkelte elever, samfundet samt skolens økonomi.

  Derudover oplever vi, at afbrudte uddannelsesaftaler altid forklares med manglende/forkerte personlige kompetencer. Vi har altså et behov for at få større fokus på de personlige, relationelle kompetencer i grundforløbet for at arbejde med disse problemstillinger.

  En personprofil er hverken et undervisnings- eller vejledningsredskab, og derfor handler projektet også om at afklare:

  • Hvordan kan man som underviser anvende en personprofil som et didaktisk redskab til at gøre undervisningen bedre?
  • Hvordan kan man som vejleder anvende en personprofil som et afklaringsredskab i uddannelsesvalget?

  Underviserne anvender profilanalyserne i forbindelse med:

  • Gruppesammensætning (team building)
  • Virksomhedspraktik
  • Rollespil om kompetencer og medarbejdertyper
  • Differentieret undervisning

  I disse sammenhænge gælder det, at eleverne testes fx for at opnå den bedste gruppesammensætning. Personprofilerne anvendes ligeledes til aktiviteter, der rummer elementer af selvforståelse, selvindsigt eller ”selv-salg” fx i forbindelse med udfærdigelsen af CV’er eller præsentationer for potentielle arbejdsgivere. I nogle sammenhænge indgår profilerne også i rollespil hvor eleverne skal ”ansætte” medarbejdere på deres virksommed.

  Denne type aktiviteter, som baserer sig på og gør brug af profilerne, gør ikke alene eleverne bevidste om deres egne karaktertræk og adfærdsformer, men bidrager også til deres forståelse hensigtsmæssig adfærd på en virksomhed.

   Projektaktiviteter og -mål

   • Certificeringskurser i et personprofilsanalyseværktøj til 6 lærere og 3 almenvejledere
   • Personlighedsprofilanalyse af 110 elever
   • Indarbejdelse af personlige kompetencer på grundforløbets 20 uger
   • Workshop for undervisere om profilanalyser
   • Aktivt brug af elevernes profilanalyser i fx personlige samtaler, tema-uger, projektarbejde og andre læringssituationer
   • Løbende arbejdsgruppemøder for at samle op og justere metode
   • Evaluering gennem tilfredshedsundersøgelser
   • Vidensdeling