Toggle navigation
Buschauffør

Buschauffør

Rattet er dit

Kontakt AMU Nordjylland
Anne Bjørn Jensen
Uddannelsessekretær
Grundforløb (GF2):
Anlægs- og bygningsstruktør
Godschauffør
Lageroperatør

Hovedforløb:
Anlægs- og bygningsstruktør
Havne-/Terminalarbejder
Skriv en besked
Kontakt AMU Nordjylland
Gitte Jørgensen
Uddannelsessekretær
Hovedforløb:
Godschauffør
Lageroperatør
Buschauffør
Skriv en besked

Buschauffør

Hvad laver en buschauffør?

Jobbet som buschauffør handler i høj grad om punktlighed og god kundeservice, og så skal du kunne trives med vekslende arbejdstider. Igennem uddannelsen bliver du klædt på til at køre bus på en god og hensynsfuld måde samtidig med, at du lærer om buschufførens grundlæggende arbejdsopgaver som fx at:

  • Kontrollere kort og billettyper
  • Sælge billetter samt checke de forskellige korttyper ind korrekt.
  • Sørge for at kunderne får en behagelig rejse i bussen.

Derudover opnår du viden om vedligeholdelse og eftersyn af køretøjer samt god kundeservice.

Uddannelsens to retninger

Hos AMU Nordjylland kan du vælge mellem følgende to retninger inden for buschaufføruddannelsen:

  1. Turistbuschauffør
  2. Buschauffør med speciale i bybus

Uddannelserne veksler mellem skole- og praktikperioder. I løbet af skoleperioderne får du undervisning i fag som:

  • køreuddannelse
  • rengøring og vedligeholdelse af busser
  • befordring af bevægelseshæmmede 
  • konflikthåndtering

Derudover får du fag som dansk, it og samfundsfag.

Jobmuligheder

Som buschauffør kan du arbejde hos busselskaber og vognmandsfirmaer, eller du kan blive selvstændig. 

Uddannelsen 'Buschauffør i kollektiv trafik' er på Uddannelsesministeriets liste over fordelsuddannelser. Listen indeholder de fagområder, hvor der er særligt gode muligheder for at få en læreplads og et job efter endt uddannelse.