Ejendomsservicetekniker

- fremtidens professionelle multihåndværker

Næste optag på grundforløb 2:

Mandag den 12. august 2019

>> Tilmeld dig på optagelse.dk

Hvad laver en ejendomsservicetekniker?

Jobbet som ejendomsservicetekniker kræver snilde og bygger på en erhvervsuddannelse, hvor du bl.a. lærer at yde en professionel service til beboere/brugere af boliger, erhvervsmål og institutioner. Arbejdet består i høj grad i at kunne planlægge, tilrettelægge og udføre dagligdagens opgaver - og ikke to dage er ens.

På skolen lærer du om alt fra håndværksfag til de forskellige praktiske opgaver. Derudover får du en række servicefag, som klæder dig på til at kunne hjælpe brugere og beboere.

Som ejendomsservicetekniker er du den tusindkunstner, der får den praktiske side af hverdagen til at fungere på en skole, et plejehjem, et boligområde eller tilsvarende større byggerier, hvor mange mennesker har deres daglige gang.

Dine arbejdsopgaver består bl.a. af:

 • At yde professionel service til beboere og brugere af boliger, erhvervsbygninger og institutioner
 • Ansvarlig for den daglige drift
 • Vedligeholdelse af bygninger og fx varmeanlæg, antenneanlæg og forskellige maskiner
 • Vedligeholdelse af græsplæner, haveanlæg og andre udendørsarealer
 • Udføre mindre reparationer af fx gartnerimaskiner
 • Behandle byggesager og foretage tilstandsvurderinger af skader
 • Korrekt affaldshåndtering
 • Indkøb ud fra fastlagte budgetter.

Du arbejder fx for:

 • Boligselskaber
 • Private og offentlige virksomheder
 • Rådhuse
 • Plejehjem
 • Idrætsanlæg
 • Svømmehaller
 • Skoler

Om uddannelsesforløbet

Når du uddanner dig til ejendomsservicetekniker, starter du allerførst på grundforløbet. Her får du et godt kendskab til de forskellige vedligeholdelsesopgaver, der knytter sig til bygninger og tekniske anlæg. Du lærer desuden om bygningsadministration og sikkerhed i bygningskomplekser og virksomheder. Du vil også lære at tilrettelægge dine egne opgaver og at arbejde miljøbevidst.

Efter grundforløbet begynder du på hovedforløbet.

Uddannelsen varer fra 1 år og 6 måneder til 3 år og 3 måneder fordelt på et grundforløb på en erhvervsskole og et hovedforløb, som veksler mellem skole og praktik i en virksomhed.

Se den lokale undervisningsplan her.

Lokal Undervisningsplan Grundforløbet Bygnings- og brugerservice August 2013 (840 kB)

Videreuddannelse

Du kan videreuddanne dig til:

 • Byggekoordinator (erhvervsakademiuddannelse)
 • Energiteknolog (erhvervsakademiuddannelse)
 • Bygningskonstruktør (professionsbacheloruddannelse)

Læs Brians historie

>> Læs om Brian, der er vild med jobbet som ejendomsservicetekniker

AMU NORDJYLLAND

Sofievej 61

9000 Aalborg

CVR: 10255384 • EAN: 5798000554382

Telefon

Mandag-torsdag: 07.45–15.20

Fredag: 07.45–15.00

+45 96 33 22 11
Vores sociale medier