Toggle navigation

Erhvervsuddannelse for voksne (EUV)

Collage_indhold_til_strategi___EUV(1)

Erhvervsuddannelse for voksne (EUV) er den direkte vej til at blive faglært, hvis du er over 25.

En EUV et en særligt tilrettelagt erhvervsuddannelse for voksne på 25 år og derover. Der er tale om et målrettet forløb, der som hovedregel er kortere end en ungdomserhvervsuddannelse, men hvor du opnår samme faglige niveau.

Længden og sammensætningen af din uddannelse afhænger af den erfaring og uddannelse, du har med i bagagen. For at blive optaget på uddannelsen skal du have et gennemsnit på mindst 02 i hhv. dansk og matematik.

Du kan være i beskæftigelse eller ledig, når du starter på en EUV.

Strukturen på EUV
En erhvervsuddannelse er opdelt i et introducerende grundforløb og et hovedforløb. Hvis du er over 25 og tager uddannelsen som en EUV, varer grundforløbet op til 20 uger.

Hovedforløbets varighed varierer fra uddannelse til uddannelse, men i reglen følger du et særligt standardiseret hovedforløb for voksne, som i udgangspunktet vil være 10 % kortere end en EUD (erhvervsuddannelse) for unge. Oplæringsdelen kan variere fra ingen oplæring til fuld oplæring svarende til EUD for unge.

Den indledende afklaring og vurdering af dine kompetencer varer fra én dag og op til fem dage. På baggrund af vurderingen udarbejder skolen en personlig uddannelsesplan. Dette sker i samråd med dig – og hvis du er i beskæftigelse, inddrages din arbejdsgiver også.

Uddannelsesveje i EUV
  1. Du er over 25 år og har mindst 2 års relevant erhvervserfaring: 1-5 dages vurdering af kompetencer --> intet grundforløb --> Reduceret hovedforløb, ingen oplæring.
  2. Du er over 25 år og har lidt uddannelses- eller erhvervserfaring: 1-5 dages vurdering af kompetencer --> Grundforløb i op til 20 uger --> Reduceret hovedforløb, oplæring på max 2 år.
  3. Du er over 25 år og har ikke nogen erhvervserfaring: 1-5 dages vurdering af kompetencer --> Grundforløb på 20 uger --> Fuldt hovedforløb og fuld læretid (svarende til EUD).

Sådan kommer du i gang
Kontakt AMU Nordjylland på telefon 9633 2211 og hør mere om dine muligheder med en EUV.

Hvis du er ledig, skal du kontakte Jobcenteret eller din a-kasse for mere information.