Toggle navigation

Grundforløb 1 og 2

Grundforløb 1 (GF1)

GF1 er for dig, der kommer direkte fra folkeskolen. For at komme ind på GF1 skal du have et gennemsnit på 02 ved folkeskolens afgangsprøve i hhv. dansk og matematik (begge fag skal være bestået hver for sig). Derudover skal du besidde de nødvendige personlige og sociale kompetencer – altså være uddannelsesparat. OBS! Du kan kun begynde på GF1 én gang.

Når du skal starte på GF1, vælger du dig ind på et hovedområde og en fagretning. GF1 introducerer til forskellige erhvervsfaglige områder inden for det eller de hovedområder, fagretningen dækker. Desuden giver GF1 generelle erhvervsfaglige og almene kompetencer.

Læs mere om grundforløb hos TECHCOLLEGE Aalborg

Du tilmelder dig grundforløbet på www.optagelse.dk

Grundforløb 2 (GF2)

Hvis det er mere end et år siden, at du gik ud af folkeskolen, og hvis du er under 25 år, så kan du starte direkte på GF2 og dermed springe over GF1.

GF2 er bl.a. for dig, der har gennemført eller er frafaldet grundforløb 1. Det er også for dig, som er under 25 år, og som ikke kommer direkte fra folkeskolen – eller dig, der er over 25 år, og som ikke har erhvervserfaring eller forudgående uddannelse.

Det er stadig et krav, at du har et gennemsnit på minimum 02 i dansk og matematik fra grundskolen. Alle elever, som har en uddannelsesaftale (praktikplads), starter på GF2 uanset alder. På GF2 har du valgt fag/uddannelse. GF2 afsluttes med både praktiske og boglige prøver inden for faget.

Kontakt studievejledningen

Er du i tvivl om hvordan du kommer i gang med en erhvervsuddannelse hos AMU Nordjylland?