Toggle navigation

Sundheds- og trivselsstrategi

INDLEDNING

Nærværende sundheds- og trivselsstrategi er gældende for alle elever på AMU Nordjylland. Strategien bygger på Sundhedsstyrelsens anbefalinger og det samarbejde der er i Aalborg Kommune via SUND-Aalborg.
Strategien hænger sammen med AMU Nordjyllands ”rygepolitik” og ”anti-mobbestrategi”.

FORMÅL OG MÅL

Det overordnede formål med strategien er, at sikre at eleverne på AMU Nordjylland trives helbredsmæssigt både fysisk og mentalt. Målet er at AMU Nordjylland ligger ”på” eller ”over” landsgennemsnittet ift. andre sammenlignelige erhvervsskoler ift. sundhed og trivsel.

VIDEN OG STATISTIK

AMU Nordjylland ønsker at vores tilgang til sundhed og trivsel er baseret på viden og statistik. Derfor gennemføres der flg. målinger:
 • Alle elever på erhvervsuddannelserne deltager i den lovpligtige ElevTilfredshedsUndersøgelse (ETU).
 • Alle elever på grundforløb deltager i den nationale Ungeprofilundersøgelse, som udarbejdes i samarbejde med Aalborg Kommune hvert 2. år.
 • Fra 2024 inddrages mikromålinger fra projekt ”hurtig indsats til trivsel” (HITT).

TILTAG OG INITIATIVER

Generelt skal elevernes trivsel og sundhed tænkes ind i alle skolens aktiviteter. Gennem projekter skal skolen afprøve nye trivselstiltag. Flg. tiltag er aktuelle:
 • Trivselsmåling i uge 3 på grundforløb 2
 • Ryste-sammen-tur til Hammer Bakker for alle elever på Grundforløb 2.
 • Tema-på-tværs 4 gange årligt med skiftende temaer (bl.a. sund mad, idrætsdag, diagnoser & uddannelse)
 • Elevråd hver måned.
 • Elevgennemgang i uge 4, 8 og 12, hvor der er fokus på trivsel.
 • Fokus på fællesskaber i og udenfor undervisningen (bl.a. via Boblberg og Try Out-initiativer fra Aalborg Kommune).
 • Tutorordning ifm. projekt ”FGU til EUD”.
 • Projekt Trivsel via sundheds elevaktivitet permanentgøres.

DELTAGELSE I KRAM OG ABC- AKTIVITETER

AMU Nordjylland vil deltage aktivt i initiativer som fremmer fokus på KRAM (Kost, Rygning, Alkohol og Motion) og ABC (act, belong, commit) via SUND-Aalborg.