Retningslinjer vedr. Coronavirus

Vi er nu i gang med at indkalde eleverne på erhvervsuddannelserne - både grundforløb og hovedforløb - til fremmøde på skolen.
Så - dig, der er elev - hold øje med din e-boks.  

Generelt skal alle elever og kursister skal afvente ny mødeindkaldelse fra AMU Nordjylland i deres e-boks.
Det vil sige, at du ikke skal møde ind, før du har hørt fra os igen.
 
 

 

Åbent for AMU-kurser igen!

Vi har glædet os meget til at bringe den glædelige nyhed, der med Regeringens sidste udmelding er blevet muligt:

⭐️På AMU Nordjylland kan vi nu åbne helt op og tilbyde hele paletten af AMU-kurser for alle målgrupper – uanset om du er i beskæftigelse eller ledig. 😀

Dét bliver en fornøjelse at modtage din tilmelding og se dig på skolen! 😃🤗

Ved opstart: Instruks for hygiejne og adfærd for elever og kursister på AMU Nordjylland

Denne instruks er udarbejdet på baggrund af sundhedsstyrelsens retningslinjer for forebyggelse af smitte under COVID-19.

Alle har et fælles ansvar - derfor skal alle overholde denne instruks, for at medvirke til en praksis der lever op til retningslinjerne udstukket af sundhedsstyrelsen. Retningslinjerne justeres efter behov, hvis de viser sig at være uhensigtsmæssige.

Det er vigtigt, at du bliver i det område hvor dit undervisningslokale ligger af hensyn til at så få hold har adgang til fælles toiletter. Der vil være afspærringsbånd opsat som vi beder dig respektere. Kantinen er åben fra mandag den 18. maj – indledningsvist med et begrænset udbud.

Som elev/kursist skal du huske at:

Generelt

 • Have vasket hænder med vand og flydende sæbe inden du kommer ind på skolen
 • Vaske hænder i faste intervaller fx i hver pause (som minimum hver anden time)
 • Vaske hænder efter toiletbesøg, før og efter spisning, efter næsepudsning og efter host/nys i albue eller engangslommetørklæde.
 • At hænderne vaskes med vand og flydende sæbe eller bruge håndsprit, hvis du går fra dit undervisningslokale og eksempelvis til et af værkstederne/praktiklokaler.
 • Vaske hænder når hænderne er synligt snavsede.
 • At anvende spritservietter eller hudvenlige vådservietter når der ikke er vand og sæbe i nærheden. Du skal vaske hænder med vand og flydende sæbe hurtigst muligt herefter.
 • At være opmærksom på ikke at tage hænderne op til ansigtet.

I undervisningen

 • Efterleve at der skal være 1 meter til alle.
 • Blive nær dit undervisningslokale.
 • Ophold dig så kort tid på skolen som muligt. Lektielæsning foregår hjemmefra.

I fritiden mellem undervisningsdage

 • Du er ansvarlig for at overholde de til enhver tid gældende regler jf. COVID-19

Ved brug af maskiner efterleves:

 • Maskiner, redskaber og forbrugsmaterialer udleveres af din underviser.
 • Når du påbegynder og afslutter brugen af redskaber skal de forinden være rengjorte med sprit.
 • Der er ikke adgang til garager og depoter for elever.
 • Ved anvendelse af maskiner, får du udleveret engangshandsker, som du skal bruge.

Andre praktiske oplysninger:

 • I frokostpausen skal du være udenfor, da der skal gøres rent i klasselokalet.
 • Der vil kun være stole til det antal elever, der må være i lokalerne. Hent derfor ikke ekstra stole. Hav en fast plads i klassen, byt ikke stole.
 • Undervisningen foregår for åbne døre/vinduer i videst muligt omfang.
 • Vi opfordrer til, at I kun færdes i de samme mindre grupper i løbet af dagen.
 • I skal give skolen besked, hvis I bliver syge, og om det er med symptomer på Coronavirus, så vi kan handle på det.
 • Kontakte os hvis du er i risikogruppe i forhold til at aftale dine muligheder for undervisning. Vær opmærksom på at der kan gælde særlig forhold i forbindelse med undervisning i førstehjælp.

På AMU Nordjylland glæder vi os til opstarten, og håber at opstarten kommer til at forløbe så gnidningsløst som muligt.

For kursister og virksomheder: AMU-kurser som fjernundervisning

Vi tilbyder fjernundervisning inden for næsten alle vores områder!
 

Se vores udbud af AMU-kurser som fjernundervisning

 
Ring eller skriv gerne til vores virksomhedskonsulenter, hvis du har spørgsmål til kurserne. 

Erik Nielsen, tlf. 9633 2253, e-mail: erik@amunordjylland.dk (Byggeri + transport)
Annie Sønderby, tlf. 2120 7196, e-mail: ansb@amunordjylland.dk (Det grønne + organisationsudvikling)
Inger Knudsen, tlf. 9633 2328, e-mail: iknu@amunordjylland.dk (Rengøring, køkken, tosprogede, ejendomsservice, elektronik, proces)
Finn Holst, tlf. 9633 2345, e-mail: fho@amunordjylland.dk (Transport og logistik)
Hans Jørn Sørensen, tlf. 9633 2230, e-mail: hjs@amunordjylland.dk (Transport og logistik)