Toggle navigation

Retningslinjer vedr. Coronavirus

Åbningstider i AMU Nordjyllands testcenter, bygning 4

Der er mulighed for at, at du kan blive testet på skolen:
Hver tirsdag og torsdag
Kl. 07:00-09:00
Kl. 11:00-13:00
Kl. 14:30-16:00.

Ved opstart: Instruks for hygiejne og adfærd for elever og kursister på AMU Nordjylland

Opdateret d. 14. juni 2021

Denne instruks er udarbejdet på baggrund af sundhedsstyrelsens retningslinjer for forebyggelse af smitte under COVID-19. Den gælder alle vores adresser i Aalborg, Sandmoseskolen, Brovst, Nørresundby, Hobro og Løgstør.

Alle har et fælles ansvar - derfor skal alle overholde denne instruks, for at medvirke til en praksis der lever op til retningslinjerne udstukket af sundhedsstyrelsen. Retningslinjerne justeres efter behov, hvis de viser sig at være uhensigtsmæssige eller der kommer opdateringer.

Det er vigtigt, at du bliver i det område hvor dit undervisningslokale ligger af hensyn til at så få hold har adgang til fælles toiletter. Vi beder dig respektere eventuelle afspærringsbånd.

Kantinen er åben – og tilpasset omstændighederne.

Som elev/kursist skal du huske at:

Generelt

Du skal lade dig teste to gange om ugen.

Ved deltagelse til fysisk undervisning på en af skolens adresser, skal du lade dig teste således, at tidspunkt for gennemførelse af test ikke er ældre end 72 timer.

Resultatet skal være negativt. Såfremt du ikke kan fremvise et negativt testsvar bliver du henvist til nærmeste testcenter.

Din lærer kontrollerer dine testresultater mandag og torsdag og ved eventuelle stikprøver.

Når du har svar, kan du komme på skolen og deltage i undervisning.

Hvis du ikke ønsker at vil lade dig teste fraskriver du dig muligheden for at følge undervisningen og får deraf fravær indtil du atter møder med dokumenteret negativ test.

NYT! Det er nu muligt for dig som elev/kursist, at tage en selvtest (den korte næsetest) på en følgende af skolens adresser: Sandmosevej 486, Sofievej 61 og Gøttrupvej 5, Hobro.

Er du elev/kursist på skolens afdelinger i Løgstør eller Nørresundby henviser vi dig til én af de andre adresser. (se afsnittet nederst ”behandling af dine data i forbindelse med test”)

Husk at:

• Fysisk kontakt som håndtryk og kram skal undgås.

• Have vasket hænder med vand og flydende sæbe inden du kommer ind på skolen

• Vaske hænder i faste intervaller fx i hver pause (som minimum hver anden time)

• Vaske hænder efter toiletbesøg, før og efter spisning, efter næsepudsning og efter host/nys i albue eller engangslommetørklæde.

• At hænderne vaskes med vand og flydende sæbe eller bruge håndsprit, hvis du går fra dit undervisningslokale og eksempelvis til et af værkstederne/praktiklokaler.

• Ved synligt rene hænder kan korrekt håndspritning gøre det ud for håndvask.

• At anvende spritservietter eller hudvenlige vådservietter når der ikke er vand og sæbe i nærheden. Du skal vaske hænder med vand og flydende sæbe hurtigst muligt herefter.

• At være opmærksom på ikke at tage hænderne op til ansigtet.

• Større forsamlinger skal undgås på gangene, i kantinen, ved toiletterne og i fællesarealerne.

• Hold naturligt afstand til hinanden.

• Mundbind: Kravet om mundbind er ophævet pr. 14. juni 2021

• Vi opfordrer dig til at installere Corona-app’en.

• I forhold til at holde afstand – henstiller vi at du i videst muligt omfang holder 2 meters afstand og ellers følger underviserens anbefalinger, da der kan være visse undtagelser i de enkelte undervisningssituationer.

• Som et led i at begrænse smitterisikoen opfordrer vi dig til at lade dig teste inden du møder op til undervisningen. Testen bør ikke være ældre en to dage før første undervisningsdag.

• Såfremt det skulle ske, at du uden for vores åbningstid bliver påvist med Covid-19, er det vigtigt at du straks skriver en mail og sender denne til aalborg@amunordjylland.dk. Mailboksen er bemandet uden for normal åbningstid – også i weekenden.

• Vi gør endvidere opmærksom på, at såfremt der opstår en situation hvor en af dem du går i klasse med bliver konstateret smittet med Covid-19 ved en PCR-test, er skolen pålagt at sende hele holdet hjem. Såfremt det sker vil klassen få særskilt information om retningslinjerne.

  I undervisningen
  • Blive nær dit undervisningslokale.
  • Ophold dig så kort tid på skolen som muligt. Lektielæsning foregår hjemmefra i videst muligt omfang.
  I fritiden mellem undervisningsdage
  • Du er ansvarlig for at overholde de til enhver tid gældende regler jf. COVID-19

  Ved brug af maskiner efterleves:
  • Maskiner, redskaber og forbrugsmaterialer udleveres af din underviser.
  • Når du påbegynder og afslutter brugen af redskaber skal de forinden være rengjorte med sprit.
  • Der er ikke adgang til garager og depoter for elever.
  • Ved anvendelse af maskiner, får du udleveret engangshandsker, som du skal bruge.

  Andre praktiske oplysninger
  • Der vil kun være stole til det antal elever, der må være i lokalerne. Hent derfor ikke ekstra stole. Hav en fast plads i klassen, byt ikke stole.
  • Undervisningen foregår for åbne døre/vinduer i videst muligt omfang og ellers med hyppig udluftning.
  • Vi opfordrer til, at I kun færdes i de samme mindre grupper i løbet af dagen.
  • I skal give skolen besked, hvis I bliver syge, og om det er med symptomer på Coronavirus, så vi kan handle på det.
  • Kontakte os hvis du er i risikogruppe i forhold til at aftale dine muligheder for undervisning. Vær opmærksom på at der kan gælde særlig forhold i forbindelse med undervisning i førstehjælp.
  • Se bilaget herunder med anbefaling til håndtering af korrektafspritning.

  Beskrivelse af rengøring af overflader på AMU Nordjylland

  Hvornår er der tale om at du er fritaget for test:

  • Hvis du af medicinske årsager ikke bør få foretaget en PCR- eller antigentest for covid-19
  • Hvis du som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en PCR- eller antigentest for covid-19
  • Hvis du tidligere har været smittet med covid-19 inden for et nærmere bestemt tidsrum, i det omfang de kan fremvise dokumentation for et positivt undersøgelsesresultat, som er foretaget ved PCR-test for covid-19, og som på fremvisningstidspunktet er mindst 14 dage og højst 8 måneder gammelt
  • Hvis du kan fremvise dokumentation for et påbegyndt vaccinationsforløb mod covid-19, hvor et vaccinationsforløb mod covid-19 anses for påbegyndt mindst 14 dage og højst 42 efter den første dosis, eller
  • Hvis du kan fremvise dokumentation for et gennemført vaccinationsforløb mod covid-19. Kræver et vaccinationsforløb mod covid-19 to eller flere doser, anses det for gennemført umiddelbart efter den afsluttende dosis. Kræver et vaccinationsforløb mod covid-19 alene én dosis, anses det for gennemført 14 dage efter denne ene dosis.

  BEMÆRK: Da en vaccine/tidligere smittebærer ikke er en garanti for ikke at kunne sprede smitte, opfordrer vi dig kraftigt til fortsat at lade dig teste, når du er kursist/elev på AMU Nordjylland.

  Behandling af dine data i forbindelse med test

  Se dokumentet (PDF)
  Underretning om behandlingen af personoplysninger som led i selvpodning under supervision på skoler og uddannelsesinstitutioner
  Sådan behandler vi dine oplysninger