Retningslinjer vedr. Coronavirus

Corona-nyt pr 14/1. Den nuværende situation forlænges indtil d. 7/2

Alle certifikat-kurser og afslutninger kører videre.

Andre hold kan vi omlægge til online undervisning og endeligt vil der være enkelte hold, hvor vi må udskyde undervisning.

Er du elev, der skal starte på grundforløbet d. 18. januar?
Uddannelsen starter op.
Du modtager et brev i din e-boks med information om et fysisk introduktionsmøde på opstartsdagen. Herefter overgår undervisningen til online.

For alle gælder:
Hold dig orienteret her på hjemmesiden og i din e-boks!
Elever på erhvervsuddannelserne bedes huske at tjekke UDDATA+

Dette gælder alle vores adresser:
Sofievej, Aalborg
Sandmoseskolen, Brovst
Køreteknisk Anlæg, Nørresundby
Jysk KC, Hobro og Løgstør.

Ved opstart: Instruks for hygiejne og adfærd for elever og kursister på AMU Nordjylland

Denne instruks er udarbejdet på baggrund af sundhedsstyrelsens retningslinjer for forebyggelse af smitte under COVID-19.
Opdateret d. 11. januar 2021.

Alle har et fælles ansvar - derfor skal alle overholde denne instruks, for at medvirke til en praksis der lever op til retningslinjerne udstukket af sundhedsstyrelsen. Retningslinjerne justeres efter behov, hvis de viser sig at være uhensigtsmæssige eller der kommer opdateringer.

Det er vigtigt, at du bliver i det område hvor dit undervisningslokale ligger af hensyn til at så få hold har adgang til fælles toiletter. Vi beder dig respektere eventuelle afspærringsbånd. Kantinen vil være åben – dog kan der være begrænset udbud tilpasset omstændighederne.

Som elev/kursist skal du huske at:

Generelt

 • Fysisk kontakt som håndtryk og kram skal undgås.
 • Have vasket hænder med vand og flydende sæbe inden du kommer ind på skolen
 • Vaske hænder i faste intervaller fx i hver pause (som minimum hver anden time)
 • Vaske hænder efter toiletbesøg, før og efter spisning, efter næsepudsning og efter host/nys i albue eller engangslommetørklæde.
 • At hænderne vaskes med vand og flydende sæbe eller bruge håndsprit, hvis du går fra dit undervisningslokale og eksempelvis til et af værkstederne/praktiklokaler.
 • Ved synligt rene hænder kan korrekt håndspritning gøre det ud for håndvask.
 • At anvende spritservietter eller hudvenlige vådservietter når der ikke er vand og sæbe i nærheden. Du skal vaske hænder med vand og flydende sæbe hurtigst muligt herefter.
 • At være opmærksom på ikke at tage hænderne op til ansigtet.
 • Større forsamlinger skal undgås på gangene, i kantinen, ved toiletterne og i fællesarealerne.
 • Hold naturligt afstand til hinanden.
 • I forhold til mundbind skal du anvende mundbind i fællesarealer (kantine, gange og øvrige opholdsrum) Du er også velkommen til på eget initiativ at anvende disse i undervisningen. Du har mulighed for at købe mundbind i receptionen til 3,00 kr/stk. Det er også muligt for dig og din gruppe at reservere et bord i kantinen. Følg endvidere skiltning.
 • Vi opfordrer dig til at installere Corona-app’en.
 • Vi henstiller at du i videst muligt omfang holder 2 meters afstand. Der kan være særlige situationer hvor det ikke lader sig gøre. Ex ved køretimer. Din underviser orienterer dig.

  I undervisningen

  • Blive nær dit undervisningslokale.
  • Ophold dig så kort tid på skolen som muligt. Lektielæsning foregår hjemmefra.

  I fritiden mellem undervisningsdage

  • Du er ansvarlig for at overholde de til enhver tid gældende regler jf. COVID-19

  Ved brug af maskiner efterleves:

  • Maskiner, redskaber og forbrugsmaterialer udleveres af din underviser.
  • Når du påbegynder og afslutter brugen af redskaber, skal de forinden være rengjorte med sprit.
  • Der er ikke adgang til garager og depoter for elever.
  • Ved anvendelse af maskiner, får du udleveret engangshandsker, som du skal bruge.

  Andre praktiske oplysninger:

  • Der vil kun være stole til det antal elever, der må være i lokalerne. Hent derfor ikke ekstra stole. Hav en fast plads i klassen, byt ikke stole.
  • Undervisningen foregår for åbne døre/vinduer i videst muligt omfang og ellers med hyppig udluftning.
  • Vi opfordrer til, at I kun færdes i de samme mindre grupper i løbet af dagen.
  • I skal give skolen besked, hvis I bliver syge, og om det er med symptomer på Coronavirus, så vi kan handle på det.
  • Kontakte os hvis du er i risikogruppe i forhold til at aftale dine muligheder for undervisning. Vær opmærksom på at der kan gælde særlig forhold i forbindelse med undervisning i førstehjælp.

  Mundbind

  Vi gør opmærksom på, at du ved manglende vilje til at gå med mundbind eller visir, kan blive bortvist fra skolen.

  Er du af helbredsmæssige årsager undtaget fra at bære mundbind, opfordrer vi til, at du bærer et badge, der viser dette. Du har endvidere mulighed for at kontakte vores vejledere, hvis du ikke selv har muligheder for at have mundbind med til undervisningen. Badge kan f.eks. købes her; https://www.landsforeningen-spor.dk/badge/


  På AMU Nordjylland glæder vi os til at se dig! :-)