Retningslinjer vedr. Coronavirus

Ved opstart: Instruks for hygiejne og adfærd for elever og kursister på AMU Nordjylland

Denne instruks er udarbejdet på baggrund af sundhedsstyrelsens retningslinjer for forebyggelse af smitte under COVID-19. Opdateret d. 26. oktober 2020.

Alle har et fælles ansvar - derfor skal alle overholde denne instruks, for at medvirke til en praksis der lever op til retningslinjerne udstukket af sundhedsstyrelsen. Retningslinjerne justeres efter behov, hvis de viser sig at være uhensigtsmæssige eller der kommer opdateringer.


Det er vigtigt, at du bliver i det område hvor dit undervisningslokale ligger af hensyn til at så få hold har adgang til fælles toiletter. Vi beder dig respektere eventuelle afspærringsbånd. Kantinen vil være åben – dog kan der være begrænset udbud tilpasset omstændighederne.

Som elev/kursist skal du huske at:

Generelt

 • Fysisk kontakt som håndtryk og kram skal undgås.
 • Have vasket hænder med vand og flydende sæbe inden du kommer ind på skolen
 • Vaske hænder i faste intervaller fx i hver pause (som minimum hver anden time)
 • Vaske hænder efter toiletbesøg, før og efter spisning, efter næsepudsning og efter host/nys i albue eller engangslommetørklæde.
 • At hænderne vaskes med vand og flydende sæbe eller bruge håndsprit, hvis du går fra dit undervisningslokale og eksempelvis til et af værkstederne/praktiklokaler.
 • Ved synligt rene hænder kan korrekt håndspritning gøre det ud for håndvask.
 • At anvende spritservietter eller hudvenlige vådservietter når der ikke er vand og sæbe i nærheden. Du skal vaske hænder med vand og flydende sæbe hurtigst muligt herefter.
 • At være opmærksom på ikke at tage hænderne op til ansigtet.
 • Større forsamlinger skal undgås på gangene, i kantinen, ved toiletterne og i fællesarealerne.
 • Hold naturligt afstand til hinanden.
 • I forhold til mundbind skal du anvende mundbind i fællesarealer (kantine, gange og øvrige opholdsrum) Du er også velkommen til på eget initiativ at anvende disse i undervisningen. Du har mulighed for at købe mundbind i receptionen til 3,00 kr/stk. Det er også muligt for dig og din gruppe at reservere et bord i kantinen. Følg endvidere skiltning.
 • Vi opfordrer dig til at installere Corona-app’en.
 • Hold dog mindst 2 meters afstand i situationer, hvor der kan være øget risiko for dråbesmitte, eller hvor et forsigtighedsprincip tilsiger et særligt hensyn, som fx:
  • Hvis der er tvivl om luftvejssymptomer hos en selv eller den anden, fx hvis man synes den anden ser forkølet ud osv.
  • Ved aktiviteter med kraftig udånding, hvor dråber dannes og slynges længere væk fra personen end ved normal tale, fx sang, råb, foredrag, skuespil, fysisk anstrengelse m.v. Ved ophold i mindre lukkede rum, mødelokaler, kælderlokaler eller lignende.
  • Afstanden vurderes ”fra næsetip til næsetip”, så der fx ved siddende indretning skal måles fra midten af stolesæder.

I undervisningen

 • Blive nær dit undervisningslokale.
 • Ophold dig så kort tid på skolen som muligt. Lektielæsning foregår hjemmefra.

I fritiden mellem undervisningsdage

 • Du er ansvarlig for at overholde de til enhver tid gældende regler jf. COVID-19

Ved brug af maskiner efterleves:

 • Maskiner, redskaber og forbrugsmaterialer udleveres af din underviser.
 • Når du påbegynder og afslutter brugen af redskaber, skal de forinden være rengjorte med sprit.
 • Der er ikke adgang til garager og depoter for elever.
 • Ved anvendelse af maskiner, får du udleveret engangshandsker, som du skal bruge.

Andre praktiske oplysninger:

 • Der vil kun være stole til det antal elever, der må være i lokalerne. Hent derfor ikke ekstra stole. Hav en fast plads i klassen, byt ikke stole.
 • Undervisningen foregår for åbne døre/vinduer i videst muligt omfang og ellers med hyppig udluftning.
 • Vi opfordrer til, at I kun færdes i de samme mindre grupper i løbet af dagen.
 • I skal give skolen besked, hvis I bliver syge, og om det er med symptomer på Coronavirus, så vi kan handle på det.
 • Kontakte os hvis du er i risikogruppe i forhold til at aftale dine muligheder for undervisning. Vær opmærksom på at der kan gælde særlig forhold i forbindelse med undervisning i førstehjælp.

På AMU Nordjylland glæder vi os til at se dig! :-)