Toggle navigation

Retningslinjer vedr. Coronavirus

Mundbind er påkrævet

 Fra mandag 20. december skal alle bære mundbind i gang- og fællesarealer hos AMU Nordjylland.
De kursister og elever, der møder op uden et mundbind, kan få udleveret et i receptionen.

Ved opstart: Instruks for hygiejne og adfærd for elever og kursister på AMU Nordjylland

Opdateret d. 3. januar 2022

Læs venligst hele instruksen, der er udarbejdet på baggrund af sundhedsstyrelsens retningslinjer for forebyggelse af smitte under COVID-19.  
Den gælder alle vores adresser i Aalborg, Sandmoseskolen, Brovst, Nørresundby, Hobro og Løgstør.

Alle har et fælles ansvar - derfor skal alle overholde denne instruks, for at medvirke til en praksis der lever op til retningslinjerne udstukket af sundhedsstyrelsen. 

Retningslinjerne justeres efter behov, hvis de viser sig at være uhensigtsmæssige eller der kommer opdateringer.
Det er vigtigt, at du bliver i det område, hvor dit undervisningslokale ligger af hensyn til at så få hold har adgang til samme faciliteter. 

Kantinen er åben – dog kan der være særlige opmærksomhedspunkter.

Coronapas

Du skal til underviseren fremvise et gyldigt Coronapas med en af tre muligheder:
  • Vaccineret to gange – altså færdigvaccineret
  • En PCR test, der ikke er ældre end 72 timer fra testtidspunkt
  • En kviktest, der ikke er ældre end 48 timer fra testtidspunkt.
Såfremt du ikke er vaccineret, skal du kunne påvise en ”ikke påvist test” hver anden dag – regnet fra startdagen. Er du fritaget for at have gyldigt Coronapas, bedes du medbringe dokumentation på det.
Nærkontakt erstattes med Husstandskontakt eller Øvrige kontakter

Husstandskontaktet
• De personer, som bor sammen med en person, der har fået Covid-19
• Kæreste til person, der har fået påvist covid-19 (som ikke bor sammen)
• Værelseskammerat på en efterskole, højskole, lejrskole o. lign. til en person, der har fået påvist covid-19
• Overnattende gæster/legekammerater

Husstandskontakter, der er vaccineret med 3. stik
• Skal ikke i isolation
• Testes hurtigst muligt + dag 4 og 6 (dag 6 kan være en hurtig test)
• Ved udvikling af symptomer anbefales selvisolation og PCR test hurtigst muligt
• Ved positivt test svar: Isolation indtil 48 timer efter symptom ophør

Husstandskontakter, der har været smittet inden for 12 uger
• Skal ikke isoleres
• Skal ikke testes
• Ved udvikling af symptomer anbefales selvisolation og PCR test hurtigst muligt
• Ved positivt test svar: Isolation indtil 48 timer efter symptom ophør
• Der kan samtidig efter konkret lægefaglig vurdering foretages relevante tests for fx influenza og RS- virus.

Husstandskontakter, der er vaccineret med 3. stik eller har været smittet inden for 12 uger, som ikke kan holde afstand til den smittede
• Isolation
• Test hurtigst muligt
• PCR test 48 timer efter den smittede ikke længere har symptomer
• Isolation ophæves ved negativt svar
• Hvis den smittede ikke har symptomer, anbefales PCR test 7 dage efter den positive test
• Isolation ophæves ved negativt svar.

Husstandskontakter, der ikke er vaccineret med 3. stik eller ikke har været smittet inden for 12 uger
• Bør gå i selvisolation
• Hvis husstandskontakten, ikke længere har tæt kontakt til den smittede person
• Testes dag 4 og 6
• Ved negativt test svar på dag 4 ophæves isolationen
• Test på dag 6 kan evt. være med hurtigtest
• Hvis husstandskontakten ikke kan holde afstand til den smittede person
• Test hurtigst muligt
• PCR test 48 timer efter den smittede ikke længere har symptomer
• Isolation ophæves ved negativt svar
• Hvis den smittede ikke har symptomer anbefales PCR test 7 dage efter den positive test
• Isolation ophæves ved negativt svar.
Øvrige kontakter
De personer, som har været tæt på personen, der har fået påvist covid-19 (dog ikke ved selvtest) og som ikke er husstandskontakter fx
• Personer, den smittede har siddet ved siden af eller lige overfor til et møde
• Personer, der har været til middag med den smittede eller lign
• Personer, den smittede har dyrket kontaktsport med eller siddet i bil med
• Klassekammerater i stamklassen til en smittet elev
• Alle børn på stuen i dagtilbud
• Plejepersonale

Øvrige kontakter uanset vaccinationsstatus
Øvrige kontakter til en smittet person uden for hjemmet anbefales ikke selvisolation medmindre de udvikler symptomer på covid-19.
Øvrige kontakter anbefales hurtig test (evt. selvtest) hurtigst muligt og igen på 4. dagen efter sidste kontakt med den smittede
Hvis man som øvrig kontakt udvikler symptomer eller tester positivt på en test, anbefales selvisolation og PCR test hurtigst muligt
Smitteopsporing sættes i værk ved en positiv hurtigt test (ikke ved positiv selvtest).
Hvis efterfølgende PCR test er negativ, afblæses smitteopsporingen.

Øvrige kontakter, som har været smittet inden for 12 uger
Skal ikke i selvisolation og skal ikke testes med mindre end der udvikles symptomer.

Som elev/kursist skal du huske at:

Som elev/kursist skal du huske at:

• Fysisk kontakt som håndtryk og kram bør undgås.
• Have vasket hænder med vand og flydende sæbe inden du kommer ind på skolen
• Vaske hænder i faste intervaller fx i hver pause (som minimum hver anden time)
• Vaske hænder efter toiletbesøg, før og efter spisning, efter næsepudsning og efter host/nys i albue eller engangslommetørklæde.
• At hænderne vaskes med vand og flydende sæbe eller bruge håndsprit, hvis du går fra dit undervisningslokale og eksempelvis til et af værkstederne/praktiklokaler.
• Ved synligt rene hænder kan korrekt håndspritning gøre det ud for håndvask.
• At anvende spritservietter eller hudvenlige vådservietter, hvis der ikke er vand og sæbe i nærheden. Du skal vaske hænder med vand og flydende sæbe hurtigst muligt herefter.
• At være opmærksom på ikke at tage hænderne op til ansigtet.
• Vi opfordrer dig til at installere Corona-app’en.
• Vi henstiller at du holder god afstand.
• Såfremt det skulle ske, at du uden for vores åbningstid bliver påvist med Covid-19, er det vigtigt at du straks skriver en mail og sender denne til aalborg@amunordjylland.dk. Mailboksen er bemandet uden for normal åbningstid – også i weekenden.


I undervisningen
• Blive nær dit undervisningslokale.

Ved brug af maskiner anbefaler vi:
• Maskiner, redskaber og forbrugsmaterialer udleveres af din underviser.
• Når du påbegynder og afslutter brugen af redskaber skal de forinden være rengjorte med sprit.
• Der er ikke adgang til garager og depoter for elever.
• Ved anvendelse af maskiner, får du udleveret engangshandsker, som du skal bruge.

Andre praktiske oplysninger
• Hav en fast plads i klassen, byt ikke stole.
• Undervisningen foregår for åbne døre/vinduer i videst muligt omfang og ellers med hyppig udluftning.
• Vi opfordrer til, at I kun færdes i de samme mindre grupper i løbet af dagen.
• I skal give skolen besked, hvis I bliver syge, og om det er med symptomer på Coronavirus, så vi kan handle på det.
• Kontakte os hvis du er i risikogruppe i forhold til at aftale dine muligheder for undervisning. Vær opmærksom på at der kan gælde særlig forhold i forbindelse med undervisning i førstehjælp.
• Se bilaget herunder med anbefaling til håndtering af korrektafspritning.

Beskrivelse af rengøring af overflader på AMU Nordjylland

På AMU Nordjylland glæder vi os til at se dig!