Toggle navigation

Retningslinjer vedr. Coronavirus

Ved opstart: Instruks for hygiejne og adfærd for elever og kursister på AMU Nordjylland

Opdateret d. 10 august 2021

Denne instruks er udarbejdet på baggrund af sundhedsstyrelsens retningslinjer for forebyggelse af smitte under COVID-19. Den gælder alle vores adresser i Aalborg, Sandmoseskolen, Brovst, Nørresundby, Hobro og Løgstør.

Alle har et fælles ansvar - derfor skal alle overholde denne instruks, for at medvirke til en praksis der lever op til retningslinjerne udstukket af sundhedsstyrelsen. Retningslinjerne justeres efter behov, hvis de viser sig at være uhensigtsmæssige eller der kommer opdateringer.

Det er vigtigt, at du bliver i det område hvor dit undervisningslokale ligger af hensyn til at så få hold har adgang til samme faciliteter. Kantinen er åben – dog kan der være særlige opmærksomhedspunkter.

Som elev/kursist skal du huske at:

Som elev/kursist skal du huske at:

• Fysisk kontakt som håndtryk og kram bør undgås.
• Have vasket hænder med vand og flydende sæbe inden du kommer ind på skolen
• Vaske hænder i faste intervaller fx i hver pause (som minimum hver anden time)
• Vaske hænder efter toiletbesøg, før og efter spisning, efter næsepudsning og efter host/nys i albue eller engangslommetørklæde.
• At hænderne vaskes med vand og flydende sæbe eller bruge håndsprit, hvis du går fra dit undervisningslokale og eksempelvis til et af værkstederne/praktiklokaler.
• Ved synligt rene hænder kan korrekt håndspritning gøre det ud for håndvask.
• At anvende spritservietter eller hudvenlige vådservietter, hvis der ikke er vand og sæbe i nærheden. Du skal vaske hænder med vand og flydende sæbe hurtigst muligt herefter.
• At være opmærksom på ikke at tage hænderne op til ansigtet.
• Vi opfordrer dig til at installere Corona-app’en.
• Vi henstiller at du holder god afstand.
• Såfremt det skulle ske, at du uden for vores åbningstid bliver påvist med Covid-19, er det vigtigt at du straks skriver en mail og sender denne til aalborg@amunordjylland.dk. Mailboksen er bemandet uden for normal åbningstid – også i weekenden.

Såfremt du ikke har ladet dig vaccinere / er færdigvaccineret – opfordrer vi dig til rutinemæssig test, for at minimere risiko for smitte.


I undervisningen
• Blive nær dit undervisningslokale.
• Ophold dig så kort tid på skolen som muligt. Lektielæsning foregår hjemmefra i videst muligt omfang.
I fritiden mellem undervisningsdage
• Du er ansvarlig for at overholde de til enhver tid gældende regler jf. COVID-19

Ved brug af maskiner efterleves:
• Maskiner, redskaber og forbrugsmaterialer udleveres af din underviser.
• Når du påbegynder og afslutter brugen af redskaber skal de forinden være rengjorte med sprit.
• Der er ikke adgang til garager og depoter for elever.
• Ved anvendelse af maskiner, får du udleveret engangshandsker, som du skal bruge.

Andre praktiske oplysninger
• Der vil kun være stole til det antal elever, der må være i lokalerne. Hent derfor ikke ekstra stole. Hav en fast plads i klassen, byt ikke stole.
• Undervisningen foregår for åbne døre/vinduer i videst muligt omfang og ellers med hyppig udluftning.
• Vi opfordrer til, at I kun færdes i de samme mindre grupper i løbet af dagen.
• I skal give skolen besked, hvis I bliver syge, og om det er med symptomer på Coronavirus, så vi kan handle på det.
• Kontakte os hvis du er i risikogruppe i forhold til at aftale dine muligheder for undervisning. Vær opmærksom på at der kan gælde særlig forhold i forbindelse med undervisning i førstehjælp.
• Se bilaget herunder med anbefaling til håndtering af korrektafspritning.

Beskrivelse af rengøring af overflader på AMU Nordjylland

Hvornår er der tale om at du er fritaget for test:

Hvornår er der tale om at du er fritaget for test:

  • Hvis du af medicinske årsager ikke bør få foretaget en PCR- eller antigentest for covid-19
  • Hvis du som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en PCR- eller antigentest for covid-19
  • Hvis du tidligere har været smittet med covid-19 inden for et nærmere bestemt tidsrum, i det omfang de kan fremvise dokumentation for et positivt undersøgelsesresultat, som er foretaget ved PCR-test for covid-19, og som på fremvisningstidspunktet er mindst 14 dage og højst 8 måneder gammelt
  • Hvis du kan fremvise dokumentation for et påbegyndt vaccinationsforløb mod covid-19, hvor et vaccinationsforløb mod covid-19 anses for påbegyndt mindst 14 dage og højst 42 dage efter den første dosis, eller

BEMÆRK: Da en vaccine/tidligere smittebærer ikke er en garanti for ikke at kunne sprede smitte, opfordrer vi dig kraftigt til fortsat at lade dig teste, når du er kursist/elev på AMU Nordjylland.

Behandling af dine data i forbindelse med test

Se dokumentet (PDF)
Underretning om behandlingen af personoplysninger som led i selvpodning under supervision på skoler og uddannelsesinstitutioner
Sådan behandler vi dine oplysninger