Lageroperatør

Næste optag på grundforløb 2:

Mandag den 12. august 2019

>> Tilmeld dig på optagelse.dk

Hvad laver en lageroperatør?

Drømmer du om at holde styr på logistikken? Og ønsker du at arbejde med bl.a. at modtage, registrere og udlevere varer på et større eller mindre lager? Så kan lager- og terminaluddannelsen måske være noget for dig.

Når du vælger lager- og terminaluddannelsen hos AMU Nordjylland, får du et godt indblik i hverdagen som lageroperatør, og du lærer at bestride de mange forskellige typer opgaver, som arbejdet består i. Du lærer bl.a. at:

 • modtage, pakke, registrere og forsende varer.
 • håndtere farligt gods på sikker vis.
 • benytte de sidste nye tekniske hjælpemidler inden for branchen.
 • foretage status af varer på lager.
 • anvende innovative transportteknologier til fx pakning af varer i lastbiler.
 • bruge din viden om lagerindretning, herunder placering af varer.

Derudover lærer du om arbejdsmiljø, ergonomi og sikkerhed, og du får certifikat til gaffeltruck.

Uddannelsens opbygning

Lager- og terminaluddannelsen består af både praktik og skole. Uddannelsen er delt op i grundforløb (1+2) samt et hovedforløb, som er delt op i følgende to trin:

Trin 1: her uddanner du dig som lagermedarbejder, og du kan vælge at afslutte din uddannelse herefter.

Trin 2: efter første trin kan du også vælge at gå videre til uddannelsens Trin 2, hvor du vælger ét af de følgende to specialer:

Speciale 1: Lager- og logistikoperatør

Dette speciale er for dig, der gerne vil arbejde på et lager med logistik og lagerstyring.

Arbejdsopgaverne omhandler bl.a.:

 • Forsynings-, distributions- og indkøbsstyring.
 • Modtagelse, pakning, registrering og forsendelse af varer.
 • Sikker håndtering af farligt gods.

Efter endt uddannelse kan du for eksempel arbejde for en webshop, lagerhotel, godsterminal eller hos en tømmerhandel.

  Speciale 2: Lager- og transportoperatør

  Det andet speciale er for dig, der drømmer om et job, hvor du kan veksle mellem at arbejde på lager og køre lastbil.

  Arbejdsopgaverne omhandler bl.a.:

  • Lagerarbejde som fx modtagelse, pakning, registrering og forsendelse af varer.
  • Transport af varer med lastbil (både nationalt og internationalt).
  • Transport af varer mellem en virksomheds forskellige afdelinger.

  Som en del af uddannelsen får du lastbilkørekort (kategori C), og du kan eksempelvis finde arbejde hos en webshop eller en tømmerhandel, hvor du både styrer lageret og kører ud med varerne.

   Længden på din uddannelse

   Flere faktorer spiller ind i opbygningen og længden af din uddannelse. Dit uddannelsesforløb skræddersyes efter dig og dine erfaringer, og her spiller det ind, om du fx:

   • er over eller under 25 år.
   • har mere end to års relevant erhvervserfaring.
   • har en anden uddannelse.
   • begynder direkte efter folkeskolen eller et år efter.
   • allerede har en uddannelsesaftale med en virksomhed.
   • vælger at starte din erhvervsuddannelse gennem praktikvejen, ny mesterlære eller grundforløb.

   Videreuddannelse med gode karrieremuligheder

   Du har gode muligheder for at bygge videre på din uddannelse, når du har taget lager- og terminaluddannelsen.

   Du kan fx vælge:

   • Overbygningen som lager- og terminaldisponent.
   • Logistikøkonom.
   • Akademiuddannelsen i international transport og logistik.

   Jennifer Bisgaard fortæller om faget

   AMU NORDJYLLAND

   Sofievej 61

   9000 Aalborg

   CVR: 10255384 • EAN: 5798000554382

   Telefon

   Mandag-torsdag: 07.45–15.20

   Fredag: 07.45–15.00

   +45 96 33 22 11
   Vores sociale medier