Toggle navigation

Grønne områder

Alice Kastberg
Uddannelsessekretær
Områder:
Ejendomsservice
Proces og automatik
Elektronik og teknologi  
Lager
Kran/Anhugning
Brandbekæmpelse og førstehjælp
Ordværkstedet.
Skriv en besked

Grønne områder

Arbejdet inden for ejendomsserviceområdet omfatter bl.a. vedligeholdelse af grønne områder. Hos AMU Nordjylland.
Vi tilbyder AMU-kurserne vedr.:
  • Grønne anlæg, planlægning af plejeopgaver
  • Betjening og vedligehold af mindre gartnermaskiner
  • Pleje af græsplæner
  • Ukrudtsbekæmpelse uden kemi. 

Case med Plusbolig: God inspiration til andre boligselskaber, institutioner og virksomheder

Se kurser
Betjening og vedligeholdelse af mindre gartnermask
Garantikursus
6 Ugers jobrettet uddannelse
Se 8 hold
Næste startdato: 03-01-2022
Varighed: 10 dage
Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj
6 Ugers jobrettet uddannelse
Se 10 hold
Næste startdato: 06-01-2022
Varighed: 1 dag
Afvanding og nedsivning fra belægningsarealer
Se 1 hold
Næste startdato: 28-02-2022
Varighed: 5 dage
Etab. af intensive taghaver
Se 1 hold
Næste startdato: 14-03-2022
Varighed: 5 dage
Miljø og biologiske forhold i grønne anlæg
Garantikursus
Se 1 hold
Næste startdato: 14-03-2022
Varighed: 5 dage
Grønne anlæg, planlægning af plejeopgaver
6 Ugers jobrettet uddannelse
Se 1 hold
Næste startdato: 21-03-2022
Varighed: 10 dage
Biodiversitet i anlægsgartnerfaget
Se 2 hold
Næste startdato: 02-05-2022
Varighed: 2 dage
Ukrudtbekæmpelse uden kemi
Garantikursus
6 Ugers jobrettet uddannelse
Se 2 hold
Næste startdato: 02-05-2022
Varighed: 5 dage
Plænegræs, vækstforhold og gødning
Garantikursus
6 Ugers jobrettet uddannelse
Se 1 hold
Næste startdato: 30-05-2022
Varighed: 5 dage
Plænegræs, ukrudt, skadevoldere og pleje
Garantikursus
6 Ugers jobrettet uddannelse
Se 1 hold
Næste startdato: 13-06-2022
Varighed: 5 dage
Etablering af regnbede
Garantikursus
6 Ugers jobrettet uddannelse
Se 2 hold
Næste startdato: 20-06-2022
Varighed: 5 dage