Toggle navigation

Medarbejdere fra Plus Bolig bliver skarpe i planlægning af grønne plejeopgaver

DSC_7746_Plus_Bolig_holdet_i_lokale

Boligforeningen Plus Bolig har fokus på at forbedre og ensrette de grønne områder i deres afdelinger.

Boligforeningen var af beboere blevet gjort opmærksom på områder, hvor vedligeholdelsen godt kunne være bedre. Og lederne kunne se behovet for at være bedre til at planlægge opgaverne.

Derfor har Ove Lyhne, faglærer fra AMU Nordjylland, afholdt 5 dage af kurset: ”Grønne anlæg, planlægning af plejeopgaver” ude hos Plus Bolig på Kappavej på et hold udelukkende for deres medarbejdere.

Her forinden har medarbejderne været 5 dage på Sandmoseskolen for at få opdateret de faglige færdigheder i forhold til beskæring, gødning, græspleje, hække m.m.

DSC_7773_Tage_M_Larsen

Tage M. Larsen, driftsplanlægger, fortæller:

”Vi har mange afdelinger i Plus Bolig, så det er vigtigt for os at få opsat et ensartet tilstandskrav for vores grønne områder. Både til gavn for beboere og medarbejdere.

Kurset her hjælper os til at skabe et bedre overblik over opgaverne. Vi samler optegnelser i mapper over vores områder med alle betegnelser for hovedgrupperne inden for beplantning.

Når alle mapper i afdelingerne er ens opbygget, er det nemt for medarbejderne at slå op på et område og danne sig et overblik samt at hjælpe/afløse hinanden. 

Vi benytter os af et årshjul, så vi ved, hvornår de forskellige opgaver skal klares, og hvor lang tid, vi skal sætte af til dem."

DSC_7768_De_gr__nne_ministre

De fire grønne ministre

Plus Bolig har udpeget en ansvarlig for hvert område: En ”grøn minister”. Ministeren har ansvaret for sit område og for at instruere de øvrige medarbejdere i teamet.

Fra venstre:
Michael Knudsen, Team Vejgaard
Lars Jensen, Team Midt vest
Torben Boye, Team Syd Vest
Kim Steen Larsen, Team Syd Øst

Ministrene fortæller, at de med kurset lærer:

  • De rigtige teknikker til fx bedre beskæring. Slut med grove ”varmemester-beskæringer”.
  • Vi bliver bedre til at samarbejde på tværs af afdelinger og til at kommunikere med hinanden.
  • Vi er blevet enige om et fælles minimumskrav.
  • Ved at vi bliver bedre til at planlægge og samarbejde bliver vi også bedre til fælles indkøb = stordriftsfordele og til at dele både medarbejdere og maskiner.
DSC_7764_Ove_instruerer_i_besk__ring
DSC_7775_Tage_M_Larsen_m_tegninger

Næste skridt

Denne nye viden suppleres med et kommunikationskursus, der har fokus på at forbedre samarbejdet og kommunikationen medarbejderne imellem. Samt kommunikationen med afdelingerne og afdelingsbestyrelsen – det er jo dem der betaler og bestemmer standarden på de grønne områder.

Vil du høre mere?

Hvis din virksomhed/boligforening/institution også har et kursusbehov
- fortæller vi dig gerne om mulighederne for at afholde det hos jer. Kontakt os!
Karsten Brøndum Andersen
Varmemester, Himmerland Boligforening
”At deltage på 1-dags kurset 'Grundlæggende Rengøringshygiejne' på AMU Nordjylland har givet mig noget at tænke over.

Mine kolleger og jeg er blevet orienteret om hygiejne og brug af værnemidler på vores arbejdsplads. Men det at komme på kursus og få baggrunden for, hvorfor og hvornår det er vigtigt at bruge værnemidler, vaske og afspritte hænder samt holde fokus på kontaktsmittepunkter, har helt klart været en øjenåbner i forhold til at passe på mig selv og beboerne.

Kurset har helt klart givet mig noget at tænke over i mit daglige arbejde”,
udtaler Karsten Brøndum Andersen, Varmemester, Himmerland Boligforening.
Oktober 2020