Toggle navigation

Kursuspakker

Forsideslider_-_rundvisning_og_rundstykke

Ledig?

Er du ledig dagpengemodtager med ret til seks ugers jobrettet uddannelse? Og ønsker du at komme i gang med at arbejde hurtigt?

Som ledig med ret til seks ugers jobrettet uddannelse kan du vælge en af AMU Nordjyllands kursus-pakker, som kvalificerer dig til at tage job inden for et nyt område.


Forsideslider_-_gaffeltruck_i_hobro_container
Er du god til at holde styr på logistikken? Og har du lyst til at arbejde med bl.a. at modtage, registrere og udlevere varer på et større eller mindre lager? Med denne AMU-kursus-pakke, lærer du det basale om logistik, og bliver parat til et job, der indebærer fysisk aktivitet og styrker samarbejdsevner. Du får indsigt i forsyningskæden, arbejder med mange forskellige typer af opgaver og har muligheder for avancement.

Pakken ”Ny på lager” består af seks AMU-kurser. Den samlede varighed svarer til 25 kursusdage. Du kan tage kurserne i vilkårlig rækkefølge, men vi anbefaler, at du starter med Lagerindretning og lagerarbejde samt Gaffeltruck, hvis du ikke har arbejdet på et lager før.

Gaffeltruck certifikatkursus B

Lagerindretning og lagerarbejde

Manuel lagerstyring

Enhedslaster

Opbevaring og forsendelse af farligt gods

Grundlæggende kvalifikation for varebilschauffør

Kontakt Alice Kastberg for at høre mere på 9633 2243, alka@amunordjylland.dk  
Forsideslider_-_Troels_struktor
Har du lyst til at arbejde i byggeriet? I denne AMU-kursus-pakke lægges der vægt på, at du lærer om de forskellige krav, der er til arbejdet på en byggeplads. Det gælder for eksempel kravene til byggeprocesserne, kvaliteten og de forskellige faggrupper. Samtidig sættes der fokus på, hvor vigtigt det er med et godt samarbejde – både i forhold til kolleger og eksterne samarbejdspartnere.
Undervisningen veksler mellem klasseundervisning og praktiske opgaver, hvor du selv kommer til at arbejde med opsætningen af forskellige stilladstyper, køre teleskoplæsseren og afmærkning af stationære og bevægelige vejarbejder. Der lægges stor vægt på sikkerheden i arbejdet.

Pakken ”Arbejdsmand” består af tre AMU-kurser. Den samlede varighed svarer til 22 kursusdage. Du kan tage de tre kurser i vilkårlig rækkefølge.

Systemstillads

Teleskoplæsser - certifikat

Vejen som arbejdsplads

Kontakt Tina Højgaard Popp for at høre mere på 9633 2215, tih@amunordjylland.dk  
Forsideslider_-_taxa_infomode
Har du lyst til at køre taxa? Hvis du gennemfører denne kursus-pakke, er du kvalificeret til at udføre almindeligt forekommende arbejdsopgaver som chauffør, der udfører erhvervsmæssig persontransport i regi af taxikørsel (i overensstemmelse med taxilovgivningens bestemmelser), kørsel for offentlig myndighed samt limousinekørsel.

Krav
Kørekort til Kat. B i minimum 3 år inden kursus start. Ren straffeattest. At du kan erhverve en kategori 2 lægeerklæring (skærpede krav til syn og helbred). Du skal beherske det danske sprog på minimum niveau Dansk 2 og kunne dokumentere dette for eksempel med et dansk uddannelsesbevis.

Kursus-pakken ”Taxa” består af fem AMU-kurser. Den samlede varighed svarer til 17 kursusdage. Du skal tage kurserne i fortløbende rækkefølge. Du kan dog godt tage BAB 3b før BAB 3a.

TAXA Kval persontransport mindre køretøj

BAB 1 Intro til offentlig servicetrafik 

BAB 2 Befordring af sygdoms- og alderssvækkede passagerer

BAB 3a Befordring af fysisk handicappede med liftbil

BAB 3b Befordring af fysisk handicappede med trappemaskine

Kontakt Susan Nissen for at høre mere på 9633 2229, sni@amunordjylland.dk   
Forsideslider_-_Bus_infomode
Kursus-pakken ”Buschauffør” er til dig, der gerne vil arbejde med mennesker og har mod på at tage kørekort til bus. Du lærer alt fra fremragende kundeservice til sikkerhed i trafikken og energieffektiv kørsel. Så er du klar til at arbejde inden for den kollektive trafik eller turistbusindustrien.

Krav
Du skal have kørekort til personbil, være fyldt 21 år, have en ren straffeattest samt kunne erhverve en lægeerklæring kategori 2.
Kursus-pakken ”Buschauffør” består af et samlet kursusforløb på 30 kursusdage.

Personbefordring med bus


Kontakt Susan Nissen for at høre mere på 9633 2229, sni@amunordjylland.dk  

Forsideslider_-_EUD_Transport
Drømmer du om et job bag rattet i en af landevejenes helt store kæmper – lastbilerne? Så skal du tage kursus-pakken Lastbilchauffør hos AMU Nordjylland og få kørekort kategori C, som er kørekort til lastbil.
Kurset varer 30 dage og har både praktiske timer, hvor du lærer at køre lastbil, og teoretisk undervisning, hvor du lærer noget om færdsels- og miljøsikkerhed, sundhed, service og logistik.

Krav
Du skal have kørekort til personbil, være fyldt 21 år samt kunne erhverve en lægeerklæring kategori 2.
Kursus-pakken ”Lastbilchauffør” består af et samlet kursusforløb på 30 kursusdage.

Godstransport med lastbil


Kontakt Sylvia Svendsen for at høre mere på 9633 2255, syl@amunordjylland.dk   
Forsideslider_-_biodiversitet
Denne kursuspakke er til dig, der har lyst til at arbejde i den grønne branche. På de første 20 dage får du mange grundlæggende færdigheder og et bredt kendskab. Du får en alsidig viden - både praktisk og teoretisk. Både inden for beplantning (det grønne) og anlæg med belægning (det grå). Du lærer plantekendskab, jordtilberedning, plantning og hvordan man lægger en plejeplan. I arbejdet med anlæg lærer du at forstå en tegning i målestoksforhold, afsætning og nivellering, valg af befæstelser til varierende formål, komprimering og tilhugning af fliser.

Bagefter fokuserer denne pakke på gartnermaskinerne. Du lærer at tjekke, vedligeholde og udføre små reparationer på fx hækkeklippere, motorsave, buskryddere, diverse plæneklippere, plænetraktorer, 2-hjulede traktorer med forskellige redskaber samt som regel også en enkelt dieselmaskine.

Undervisningen veksler mellem klasseundervisning og praktiske opgaver, hvor du selv kommer til at arbejde med maskiner, fliser og planter. Vi lægger stor vægt på sikkerheden i arbejdet.

Pakken består af to AMU-kurser. Den samlede varighed svarer til 30 kursusdage.

Basiskursus for anlægsgartnere

Betjening og vedligeholdelse af mindre gartnermaskiner

Kontakt Thomas Harlyk for at høre mere på 9633 2601, thar@amunordjylland.dk 
Anlaegsgartner_header_(1)
Denne kursus-pakke er til dig, der har lyst til at arbejde i den grønne branche. På de første 20 dage får du mange grundlæggende færdigheder og et bredt kendskab. Du får en alsidig viden - både praktisk og teoretisk. Både inden for beplantning (det grønne) og anlæg med belægning (det grå). Du lærer plantekendskab, jordtilberedning, plantning og hvordan man lægger en plejeplan. I arbejdet med anlæg lærer du at forstå en tegning i målestoksforhold, afsætning og nivellering, valg af befæstelser til varierende formål, komprimering og tilhugning af fliser.

Bagefter fokuserer denne pakke på at anvende og vedligeholde motorsaven. Du lærer at anvende motorsav/motorkædesav til enkle fældningsopgaver af mindre træer, juletræer og tilsvarende på sikker vis. Kurset handler om generel fældeteknik, opskæring og afgrening af mindre træer.

Undervisningen veksler mellem klasseundervisning og praktiske opgaver, hvor du selv kommer til at arbejde med maskiner, fliser, motorsav og planter. Vi lægger stor vægt på sikkerheden i arbejdet.

Pakken består af to AMU-kurser. Den samlede varighed svarer til 25 kursusdage.

Basiskursus for anlægsgartnere

Anvendelse af motorsav

Kontakt Thomas Harlyk for at høre mere på 9633 2601, thar@amunordjylland.dk 
Greenkeeper_-_groundsman_header
Denne kursus-pakke er til dig, der har lyst til at arbejde i den grønne branche. På de første 20 dage får du mange grundlæggende færdigheder og et bredt kendskab. Du får en alsidig viden - både praktisk og teoretisk. Både inden for beplantning (det grønne) og anlæg med belægning (det grå). Du lærer plantekendskab, jordtilberedning, plantning og hvordan man lægger en plejeplan. I arbejdet med anlæg lærer du at forstå en tegning i målestoksforhold, afsætning og nivellering, valg af befæstelser til varierende formål, komprimering og tilhugning af fliser.

Bagefter fokuserer denne pakke på plænegræs. Du lærer at etablere og pleje plænegræsarealer, vælge plænegræsblandinger og du lærer at genkende de mest almindelige græsarter. Kurset handler også om forebyggelse og bekæmpelse af ukrudt, sygdomme og skadedyr i plænegræsarealer.

Undervisningen veksler mellem klasseundervisning og praktiske opgaver, hvor du selv kommer til at arbejde med maskiner, fliser, græs og planter. Vi lægger stor vægt på sikkerheden i arbejdet.

Pakken består af tre AMU-kurser. Den samlede varighed svarer til 30 kursusdage.

Basiskursus for anlægsgartnere

Plænegræs, vækstforhold og gødning

Plænegræs, ukrudt, skadevoldere og pleje

Kontakt Thomas Harlyk for at høre mere på 9633 2601, thar@amunordjylland.dk