Toggle navigation

Grundlæggende forflytning

IMG_5402_Forflytning


Til dig, der har brug for at lære grundprincipperne indenfor forflytningsteknik


På kurset lærer du om de grundlæggende og nødvendige teknikker i god forflytning - og du træner i at bruge dem.

Du lærer bl.a. at variere arbejdsstillinger i forhold til arbejdsfunktioner og hvordan man kan anvende hjælpemidler i arbejdssituationen.

Du lærer også, hvordan man kan forebygge forkerte arbejdsstillinger og nedslidning samt om rolle- og ansvarsfordelingen i den gode forflytning.

Kurset er målrettet vikarer eller elever indenfor SOSU-faget eller blot interesserede medarbejdere indenfor ældre- og handicapområdet.

Tilmeld dig kurset (det ligger under titlen: Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job)

På kurset vil der være fokus på

  • At øge din egen kropsbevidsthed samt etik i praksis.
  • Vi træner arbejdsmetoder og konkrete forflytninger, der understøtter borgerens egne ressourcer, så forflytningen bliver et samarbejde mellem hjælper og borger
  • Der arbejdes med analyse, planlægning, udførelse og evaluering af enkle forflytninger, således at du får de bedste muligheder for forebygge skader på egen krop

Vi træner i brugen af forskellige hjælpemidler, herunder lifte

Der vil være henvisninger til flere e-lærings muligheder.

God forflytningsteknik forebygger nedslidning

 Og forhindrer arbejdsulykker. Samtidig lærer du forståelse for borgerens følelsesmæssige opfattelse af forflytningen.

De rigtige teknikker, kombineret med empati, giver de bedste forudsætninger for en god forflytning - og for borgerens udnyttelse af egne ressourcer.

AMU mål: 40392, Varighed: 2 dage

Anette Adele Jensen
Blæksprutten i Hjørring
Anette tager uddannelsen til forflytningsvejleder hos AMU Nordjylland

”Hos min arbejdsgiver, Blæksprutten, er der brug for god vejledning over for nye medarbejdere og afløsere. Så da min leder foreslog mig at tage forflytningsvejlederuddannelsen, så jeg det som en god mulighed.

- Den passer lige ind i min interesse for kroppens bevægemønster og bygger videre på den erfaring, jeg i forvejen har som social- og sundhedsassistent.

Uddannelsen er en øjenåbner, der giver mig en øget refleksion og bevidsthed om min egen rolle – både i mødet med både borgeren og i vejledningen af nye kolleger og afløsere.

Vi har fokus på, hvordan vi påvirker hinanden, og hvor vigtig god kommunikation og tydelighed er i relationen.

Jeg har rykket mig fagligt inden for forflytning og jeg har mere fokus på vurderingen af borgerens funktionsniveau. Jeg har større forudsætninger for at vælge det hjælpemiddel, der er bedst eget til situationen.

Det er også nyttigt, at vi lærer, hvordan vi sørger for en god dokumentation og samarbejde omkring visitering af borgeren.

Og så er det generelt bare rart at kunne erfaringsudveksle med de andre på holdet – vi får meget ud af at lytte og tale med hinanden."