Toggle navigation

Forflytning brush-up

Gitte_KM_Jensen_IMG_3483

Få opfrisket din viden og kompetencer indenfor forflytning

Dette brush-up kursus henvender sig til dig, der allerede har grundlæggende erfaring med forflytning.

Brush-up kurset er en kortfattet men grundig repetition og opdatering af de grundlæggende og nødvendige teknikker i forhold til arbejdsstillinger, -funktioner og -belastninger i forflytningssituationer.
 
Brush-up kurset er målrettet alle medarbejdere indenfor ældre- og handicapområdet.

Efter forløbet kan medarbejderne variere arbejdsstillinger i forhold til arbejdsfunktioner og samt anvende relevante øvelser til at forebygge skader og opnå øget velvære. Medarbejdere vil få relevant viden om konsekvenserne ved arbejdsbelastninger – og være i stand til at forebygge nedslidning med baggrund i den nyeste viden om psykiske og fysiske spændingers gensidige påvirkning.

Medarbejderne vil ligeledes blive undervist i ergonomi, herunder relevant lovgivning og vejledninger fra f.eks. Arbejdstilsynet og BAR og blive trænet i de nyeste metoder indenfor forflytning.

Vi vil have et særligt fokus på den pædagogiske tilgang til borgeren i forflytningssituationer samt på risikovurderinger af forflytningsopgaver i hverdagen.

Vi træner brug af relevante hjælpemidler til bl.a.:

  • Forflytninger i sengen f.eks. forskellige glidesystemer, også i kombination med brug af lift.
  • Tunge ben op i sengen, bl.a. vha. den nye Alseat
  • Fra seng til stol, med og uden brug af lift
  • Op fra gulv, med og uden hjælpemidler

Der vil være henvisninger til flere muligheder for e-læring og andet materiale fra AT og BAR.

Kurset kan tilpasses den enkelte hjemmehjælpsgruppe, virksomhed eller plejehjem.

Kontakt os for yderligere informationer og tidspunkter.
AMU mål: 40392
Varighed: 2 dage
Opstartsdato: 21. jan 2021

Anette Adele Jensen
Blæksprutten i Hjørring
Anette tager uddannelsen til forflytningsvejleder hos AMU Nordjylland

”Hos min arbejdsgiver, Blæksprutten, er der brug for god vejledning over for nye medarbejdere og afløsere. Så da min leder foreslog mig at tage forflytningsvejlederuddannelsen, så jeg det som en god mulighed.

- Den passer lige ind i min interesse for kroppens bevægemønster og bygger videre på den erfaring, jeg i forvejen har som social- og sundhedsassistent.

Uddannelsen er en øjenåbner, der giver mig en øget refleksion og bevidsthed om min egen rolle – både i mødet med både borgeren og i vejledningen af nye kolleger og afløsere.

Vi har fokus på, hvordan vi påvirker hinanden, og hvor vigtig god kommunikation og tydelighed er i relationen.

Jeg har rykket mig fagligt inden for forflytning og jeg har mere fokus på vurderingen af borgerens funktionsniveau. Jeg har større forudsætninger for at vælge det hjælpemiddel, der er bedst eget til situationen.

Det er også nyttigt, at vi lærer, hvordan vi sørger for en god dokumentation og samarbejde omkring visitering af borgeren.

Og så er det generelt bare rart at kunne erfaringsudveksle med de andre på holdet – vi får meget ud af at lytte og tale med hinanden."