Toggle navigation

Efteruddannelse for forflytningsvejledere

For dig, der vil arbejde med videndeling, netværk og erfaringsudveksling

Kurset henvender sig til forflytningsvejledere, der ønsker arbejde videre med videndeling og læring om forflytning.

Forløbet vil være meget praksisnært og bl.a. gøre brug af forflytningscases fra din hverdag.

På forløbet vil der være et særligt fokus på pædagogik og pædagogiske tilgange til forflytningsopgaven. Den pædagogiske tilgang til borgeren er medvirkende til at styrke såvel fagligheden som det værdige møde med borgeren.

På kurset lærer du at understøtte selvudviklende arbejdsgrupper og at medvirke til etableringen og understøttelsen af netværk for erfaringsudveksling om forflytning.

Alt sammen for at sætte kolleger i stand til at anvende forskellige metoder, teknikker og tekniske hjælpemidler til at udføre eller forbedre forflytningsopgaver.

Der vil ligeledes være fokus på formidling og udviklingen af fagets innovative praksis, Med udgangspunkt i konkrete eksempler vil kurset bl.a. behandle temaer som:

  • Problemanalyser i forhold til et udvalgt indsatsområde
  • Udforskning og udfordring af nuværende praksis for forflytning
  • Identifikation af udviklingsmuligheder ift. den pædagogiske tilgang
  • Metoder til formidling, videndeling og implementering
  • Styrkelse af det værdige møde med borgeren og etablering af en forebyggende kultur

AMU mål: 45369 Videndeling og læring for medarbejdere
Varighed: 3 dage

Anette Adele Jensen
Blæksprutten i Hjørring
Anette tager uddannelsen til forflytningsvejleder hos AMU Nordjylland

”Hos min arbejdsgiver, Blæksprutten, er der brug for god vejledning over for nye medarbejdere og afløsere. Så da min leder foreslog mig at tage forflytningsvejlederuddannelsen, så jeg det som en god mulighed.

- Den passer lige ind i min interesse for kroppens bevægemønster og bygger videre på den erfaring, jeg i forvejen har som social- og sundhedsassistent.

Uddannelsen er en øjenåbner, der giver mig en øget refleksion og bevidsthed om min egen rolle – både i mødet med både borgeren og i vejledningen af nye kolleger og afløsere.

Vi har fokus på, hvordan vi påvirker hinanden, og hvor vigtig god kommunikation og tydelighed er i relationen.

Jeg har rykket mig fagligt inden for forflytning og jeg har mere fokus på vurderingen af borgerens funktionsniveau. Jeg har større forudsætninger for at vælge det hjælpemiddel, der er bedst eget til situationen.

Det er også nyttigt, at vi lærer, hvordan vi sørger for en god dokumentation og samarbejde omkring visitering af borgeren.

Og så er det generelt bare rart at kunne erfaringsudveksle med de andre på holdet – vi får meget ud af at lytte og tale med hinanden."