Toggle navigation

Forflytningsvejlederuddannelsen

DSC_3257_Forflytning_fra_k__restol(2)

Et forløb til dig, som har grundlæggende erfaring med forflytningskundskab.

Med udgangspunkt i den nyeste forskning og praksis får du viden og træning i forflytningskundskab.
Du lærer forflytningsteknikker, der inddrager og styrker borgerens ressourcer.
Du opnår forståelsen for de elementer og den pædagogiske tilgang, der er i at analysere, samt støtte en borgers bevægelser og dennes mobilisering i hverdagen.

Ud fra en risikovurdering, øver du i at støtte borgeren til at flytte og bevæge sig, således at samarbejdet med borgeren naturligt har en rehabiliterende tilgang, med udgangspunkt i borgerens funktionsniveau.

I træningen får du indblik i forskellige former for velfærdsteknologier, og hvor de kan være relevante i forhold til borgerens funktionsniveau.

Forløbet består af tre moduler. I mellem modulerne vil der være forskellige fokusopgaver i forhold til egen praksis.

DSC_7628_Vejledning_overfor_afl__sere

Modulerne i forflytningsvejlederuddannelsen

Modul 1, varighed: 3 dage

Med udgangspunkt i den nyeste forskning og praksis øver vi:

 • Opfølgning på teori og træning af grundlæggende principper.
 • Kropsbevidsthed.
 • Analyse og planlægning af forflytning, ud fra borgerens funktionsniveau og fokus på dine arbejdsstillinger samt risikovurdering.
 • Forflytningsvejlederens rolle i organisationen.
 • Velfærdsteknologiske hjælpemidler.
 • Politikker, retningslinjer og lovgivning.
 • Plan for udvikling af egne forflytningskompetencer.

Modul 2, varighed: 2 dage

På dette modul fokuseres mere på analyse og træning af de mere komplekse forflytninger, evt. ud fra situationer i din hverdag.

 • Funktionsniveau og risikovurdering.
 • Vurdering af relevans for hjælpemidler.
 • Relevante samarbejdspartnere i organisationen.
 • Kommunikation, feedback og pædagogik.
 • Træning af iagttagelse, feedback og vejledning til kollegaer i forbindelse med forflytningssituationer.
 • Kvalitetssikring.
 • Idéer til hvordan du kan ajourføre din viden og nye metoder inden for området.

Modul 3, varighed: 2 dage

Her er der fokus på din formidling og vejledning til små og større grupper.

 • Undervisning og læring.
 • Forskellen på vejledning og rådgivning.
 • Formidlingsmetoder og fremtoning.
 • Motivation.
 • Kom godt i gang som forflytningsvejleder hjemme i din egen organisation.
vejlederhold,_redigeret_1704

"Jeg spiser slet ikke smertestillende piller mere"

Se nærmere på dette billede. Se på kvindernes hænder. De viser, hvor kvindernes arbejde har givet dem smerter: I lænden, knæet, skulderen, brystet. Jamen, hvorfor smiler de så, tænker du måske. Det er der en god grund til. De tretten kvinder arbejder med syge eller handicappede mennesker. Gennem i alt syv undervisningsdage hos AMU Nordjylland har faglærer Inger Hybchman – kvinde nummer 14 yderst til højre i billedet - gjort de 13 andre klogere på, hvordan man bruger teknikker, så man kan flytte og løfte uden at få ondt. Tag for eksempel kvinden midt i billedet - hende med pelskraven: Lise Jensen fra Skagen. Social- og sundhedsassistent på demensafsnittet ved Drachmannsvænget i Skagen. 
”Gennem mange år har jeg tillagt mig dårlige vaner. Ved underbemanding tyer man nemt til dårlige forflytninger. Jeg har døjet meget med min skulder, nakke, kæbe, ryg og iskiasnerve. Smerterne har strålet hen over brystkassen, og jeg har taget smertestillende medicin næsten hver dag. ”
Den netop overståede uddannelse til forflytningsvejleder har vendt billedet for Lise Jensen.
”Uden at tænke over det, er jeg begyndt at bruge de rigtige arbejdsstillinger og metoder, og det har virkelig hjulpet. Jeg spiser slet ikke smertestillende piller mere.”
Samme historie kan 11 af de 12 andre nyuddannede forflytningsvejledere fortælle. Nummer 12 – Christine i den hvide trøje – kan ikke. Som den eneste på holdet – som undtagelsen, der bekræfter reglen - havde hun ingen smerter før kursusstart.
Anette Adele Jensen
Blæksprutten i Hjørring
Anette tager uddannelsen til forflytningsvejleder hos AMU Nordjylland

”Hos min arbejdsgiver, Blæksprutten, er der brug for god vejledning over for nye medarbejdere og afløsere. Så da min leder foreslog mig at tage forflytningsvejlederuddannelsen, så jeg det som en god mulighed.

- Den passer lige ind i min interesse for kroppens bevægemønster og bygger videre på den erfaring, jeg i forvejen har som social- og sundhedsassistent.

Uddannelsen er en øjenåbner, der giver mig en øget refleksion og bevidsthed om min egen rolle – både i mødet med både borgeren og i vejledningen af nye kolleger og afløsere.

Vi har fokus på, hvordan vi påvirker hinanden, og hvor vigtig god kommunikation og tydelighed er i relationen.

Jeg har rykket mig fagligt inden for forflytning og jeg har mere fokus på vurderingen af borgerens funktionsniveau. Jeg har større forudsætninger for at vælge det hjælpemiddel, der er bedst eget til situationen.

Det er også nyttigt, at vi lærer, hvordan vi sørger for en god dokumentation og samarbejde omkring visitering af borgeren.

Og så er det generelt bare rart at kunne erfaringsudveksle med de andre på holdet – vi får meget ud af at lytte og tale med hinanden."

Kurser: