Toggle navigation

Generelle tilmeldingsbetingelser

Beskæftigede

Virksomheder og selvstændige erhvervsdrivende skal tilmelde sig via hjemmesiden www.voksenuddannelse.dk 

Her kan du enten søge på kursusnavn eller det 5-cifrede kursusnummer (AMU-mål).

AMU Nordjylland tilbyder vejledning vedrørende den digitale tilmelding til arbejdsmarkedsuddannelser, herunder VEU-godtgørelse.

Ledige

Du kan reservere en plads via AMU Nordjyllands hjemmeside, pr. telefon eller e-mail. Så sørger vi for den videre tilmelding.

Søg blandt kurser for ledige

Se alle vores kurser

Deltagerbetaling

I 2023 er deltagerbetalingen for et AMU-kursus:
Kr. 134,- pr. dag
Tillægspris: Kr. 140,- kr pr. dag.
Kursusprisen kan ses under det enkelte kursus.  

VEU – godtgørelse

Der kan opnås lønrefusion (VEU-godtgørelse) efter gældende regler. Læs eventuelt mere om reglerne på www.veug.dk. VEU-godtgørelsen udgør 100% af dagpengesats.

Kost og logi

For at blive indkvarteret kræves som udgangspunkt en samlet transport på 120 km fra bopælen til uddannelsesstedet og retur.

Indkvartering før undervisningsforløbets start kan finde sted, hvis det er uforholdsmæssigt byrdefuldt for deltageren at rejse til undervisningsstedet på selve undervisningsdagen.

I det omfang det er muligt, sørger AMU Nordjylland for indkvarteringen. Kontakt AMU Nordjylland på telefon 9633 2211.

Betalingsbetingelser

Det er afgørende, at du overholder betalingsfristen, der fremgår af fakturaen. Såfremt din betaling udebliver, er vi nødsaget til at opkræve dig den fulde kursusafgift.

Afbudsgebyr
Der skal meldes afbud så tidligt som muligt og minimum 5 hverdage før kursusstart via mail eller telefon.

Såfremt der meldes afbud efter fristen, opkræver AMU Nordjylland afbudsgebyr for virksomheder og selvstændige. 

Ved udeblivelse fra uddannelsens første dag betales:

  • 2.500 kr. for uddannelser med en varighed til og med 37 lektioner
  • 3.500 kr. for uddannelser med en varighed på mere end 37 lektioner

Ved framelding mindre end en uge før uddannelsens første dag betales:

  • 1.500 kr. for uddannelser med en varighed til og med 37 lektioner
  • 2.500 kr. for uddannelser med en varighed på mere end 37 lektioner

Overdrages kursuspladsen til en anden bortfalder gebyret, samt hvis arbejdsgiveren dokumenterer, at udeblivelse eller framelding skyldes forhold i medarbejderens ansættelsesforhold.

Tillægsydelser
Ekstraomkostninger i forbindelse med virksomhedernes særlige ønsker til fleksible afholdelses- og tilrettelæggelsesformer m.v. kan opkræves efter særlig aftale med virksomheden.

Aflysning
AMU Nordjylland forbeholder sig retten til at aflyse kurser ved for få tilmeldinger.

Betaling for uopfyldte hold
AMU Nordjylland og arbejdsgiveren har ret til at aftale en pris, hvor arbejdsgiveren betaler for et fuldt hold, således at arbejdsgiveren og skolen er garanteret, at uddannelsen med sikkerhed gennemføres uanset antallet af tilmeldinger, udeblivelser og frameldinger.

Sprog

Uddannelsen foregår på dansk, hvis ikke andet er oplyst. Derfor skal deltagerens danskkundskaber være på et niveau, så deltageren kan følge undervisningen. For at sikre, at deltageren sproglig vil kunne følge undervisningen skal deltageren som minimum kunne dansk på niveau svarende til ”Prøve i dansk 2”.

Garantikurser

En del af vores kurser er 'garantikurser'. Det betyder, at de gennemføres på det annoncerede tidspunkt uanset deltagerantal. Kurset vil ikke blive aflyst med mindre der er sygdom eller statens tilskud bliver fjernet.