Toggle navigation

Udliciteringspolitik

AMU Nordjylland anvender to samarbejdsmodeller ved samarbejde med private kursusvirksomheder om tilskudsberettiget voksen- og efteruddannelse (AMU):

  • Timelæreransættelse af ekstern konsulent til gennemførelse af undervisning
  • Udlicitering

Ved udliciteringsopgaver anvender AMU Nordjylland ”Standardkontrakt for udlicitering af arbejdsmarkedsuddannelse” fra Undervisningsministeriet. Udliciteringspolitikken er et supplement til AMU Nordjyllands udbudspolitik og skal fortolkes på baggrund af denne samt den gældende lovgivning på området.

Principper for udlicitering
Udlicitering iværksættes for at imødekomme det lokale arbejdsmarkeds konkrete arbejdsmarkeds – og uddannelsespolitiske behov. Udlicitering foretages i det omfang, det er sagligt og økonomisk velbegrundet. Udgangspunktet er regeringens målsætning om, at udlicitering sker, hvor opgaver enten kan løses bedre til samme pris eller på samme niveau, men billigere.

I forbindelse med en udliciteringsopgave vil AMU Nordjylland udarbejde kalkulationer for gennemførelsen af opgaven i eget regi. Kun i de tilfælde, hvor en udlicitering kan gennemføres på økonomisk forsvarlig vis, uden markante meromkostninger, vil en sådan blive anvendt. Udliciteringsaftaler er offentliggjort separat på AMU Nordjyllands hjemmeside.

Aktivitetsområder
Konkret vil udlicitering blive anvendt ved udbud inden for nedenstående FKB'er (Fælles Kompetence Beskrivelser), som AMU Nordjylland er godkendt til at udbyde aktivitet inden for. Under hver af de nedenstående FKB’er ligger en række uddannelser. Listen over uddannelser for de enkelte FKB'er kan ses på hjemmesiden www.efteruddannelse.dk.

2207 Anlægsarbejder  2636 Ejendomsservice
 2212 Beton- og montagebyggeri  2666 Etablering og pleje af grønne områder og   anlæg
 2214 Industriel fremstilling af betonvarer
 /-elementer

 2679 Rengøringsservice

 2219 Personbefordring med taxi  2689 Madfremstilling - restaurant, kantine og   catering
 2224 Vejgodstransport  2722 Specialbefordring af personer
 2226 Transport af levende dyr  2728 Grundkompetence chauffør gods
 2229 Produktion af fødevarer og nydelsesmidler  2732 Lastbilkran
 2261 Transportoptimering  2734 Vintertjeneste
 2281 Madfremstilling - restaurant, kantine og   catering  2749 Betjening af travers-, portalkran og   riggerudstyr
 2288 Personbefordring med bybus og rutebil  2752 Arbejdets organisering ved produktion i   industrien
 2290 Lager, terminal- og logistik  2765 Teltmontage
 2293 Fremstilling af elektronikprodukter  2769 Individuel kompetencevurdering i AMU
 2294 Fremstilling af præcisionsprint og aut   produktion  2786 Produktion og teknik i procesindustrien
 2298 Vintertjeneste  3848-3 Patienttransport og forflytning m.v.

Krav til private kursusvirksomheder
AMU Nordjylland, som den godkendte udbyder, har ansvaret for den samlede uddannelsesaktivitets indhold og kvalitet, herunder den pædagogiske kvalitet. Myndighedsudøvelse i forhold til en given aktivitet (f.eks. optagelse, administration af tilskud til kost og logi samt disciplinære foranstaltninger og evt. eksamination) kan ikke udliciteres.

Udgangspunktet for definitionen af kvaliteten er uddannelsesplanen for den enkelte uddannelse under FKB. AMU Nordjylland stiller følgende overordnede krav til private udbydere i forbindelse med udlicitering som forudsætning for, at aktiviteten kan gennemføres:

  • Undervisnings- og lektionsplan (kursusindhold, undervisningsmetode, eksempler, opgaver og eventuelle nødvendige hjælpemidler) skal være godkendt af AMU Nordjylland
  • Den/de konkrete underviser/e skal godkendes af AMU Nordjylland såvel fagligt som pædagogisk
  • Undervisningslokaler (inkl. diverse faciliteter og udstyr) samt undervisningsmaterialer skal godkendes af AMU Nordjylland
  • Kursisterne på en given aktivitet skal være godkendt af AMU Nordjylland
  • Administrative procedurer hos den private udbyder skal være godkendt af AMU Nordjylland
  • Evaluering gennemføres jævnført de systemfælles redskaber ”viskvalitet.dk”

Herudover er den private udbyder forpligtet på følgende områder med hensyn til markedsføring:

Den private udbyder må alene anvende markedsføringsmateriale om uddannelserne, som AMU Nordjylland på forhånd har godkendt

Det skal altid fremgå af markedsføringsmaterialet, at uddannelsen gennemføres i et samarbejde med AMU Nordjylland.

Kvalitetskontrol og opfølgning
AMU Nordjylland fører løbende tilsyn med, om den private udbyder gennemfører uddannelserne i overensstemmelse med undervisnings- og lektionsplanen samt de øvrige krav, der stilles til den private udbyder.

På AMU Nordjyllands anmodning skal den private udbyder levere tilstrækkelige oplysninger til, at AMU Nordjylland kan sikre, at den private udbyder gennemfører opgaverne omfattet af udliciteringsaftalen korrekt. I forbindelse med tilsynet kan AMU Nordjylland overvære dele af eller hele undervisningen ved anmeldt eller uanmeldt besøg.

Kontakt
Ved uddybende spørgsmål til ovenstående eller konkret forespørgsel på en udliciteringsopgave, kontakt venligst uddannelseschefen på det pågældende fagområde.