Toggle navigation

Vejen som arbejdsplads

Kontakt AMU Nordjylland
Tina Højgaard Popp
Uddannelsessekretær
Områder:
Truck
Bygge og anlæg (beton, kloak, stillads, teltopstiller, Brandforanstaltninger ved gnistproducerende værktøj)
Vejen som arbejdsplads
Epoxy
Arbejdsmiljø-uddannelse (Lovpligtig §9)
Skriv en besked

Vejen som arbejdsplads

Tag certifikat til "Vejen som arbejdsplads"

For dig, der er ansat hos entreprenører og ledningsejere, der arbejder på vejen med anlæg, drifts- og vedligeholdelsesopgaver, og som udfører afmærkning af af stationære og bevægelige vejarbejder. Du er hermed til at øge trafiksikkerheden både for dig selv, kolleger og trafikanter.

Du lærer at efterleve de bygherrekrav om afmærkning og sikkerhed, der stilles i forbindelse med vejarbejder på statsvejnettet samt vejarbejder, der er underlagt samme regler. 

Beviset har en gyldighed på 5 år, hvorefter det skal fornys.

Se kurser
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
6 Ugers jobrettet uddannelse
Se 13 hold
Næste startdato: 14-10-2021
Varighed: 2 dage