Toggle navigation
Vejen_som_arbejdsplads_header

Vejen som arbejdsplads

Se kurser

Vejen som arbejdsplads

1330_20Vejen_20som_20arbejdsplads(1)

Tag certifikat til "Vejen som arbejdsplads"

For dig, der er ansat hos entreprenører og ledningsejere, der arbejder på vejen med anlæg, drifts- og vedligeholdelsesopgaver, og som udfører afmærkning af af stationære og bevægelige vejarbejder. Du er hermed til at øge trafiksikkerheden både for dig selv, kolleger og trafikanter.

Du lærer at efterleve de bygherrekrav om afmærkning og sikkerhed, der stilles i forbindelse med vejarbejder på statsvejnettet samt vejarbejder, der er underlagt samme regler. 

Beviset har en gyldighed på 5 år, hvorefter det skal fornys.