Toggle navigation

Personlifte

Kurserne i brugen af personlifte er for dig, der arbejder med fx nybyggeri, facaderenovering, EL, VVS eller ventilation, og som skal betjene bomlifte, saxlifte eller trailerlifte.

Undervisningen veksler mellem klasseundervisning og praktiske opgaver, og du lærer herigennem at bruge de forskellige lifte. Du lærer desuden at:

  • Vurdere liftens anvendelighed til den konkrete opgave på baggrund af viden om bl.a. liftens arbejdshøjde og løftekapacitet.
  • Opstille liften under hensyntagen til underlaget, stabilitet samt ydre forhold såsom vind og afspærring af arbejdsområde.
  • Undgå påkørsel af fx bygninger, materiel eller personer.
  • Udføre daglig kontrolcheck i.h.t. betjeningsvejledningen for den pågældende lift.
Vores kurser giver dig viden om gældende lovgivning og liftkontrolordningen. På den måde lærer du at anvende lifte samtidig med, at du tager hensyn til eget og andres arbejdsmiljø og kan forebygge ulykker.

Kurser: