Toggle navigation

Persondataforordning, GDPR

Persondatapolitik

Se AMU Nordjyllands persondatapolitik:
Persondatapolitik - kunder
Persondatapolitik - medarbejdere

Datasikkerhedspolitikken er den overordnede ramme for håndtering af information hos AMU Nordjylland og beskriver de styrende principper og mål inden for datasikkerhed. Politikken danner derfor grundlaget for de ansattes opførsel, når det omhandler data.

Målsætninger

Målene for informationssikkerhed i AMU Nordjylland er at:

  • Vi efterlever lovgivning og myndighedskrav inden for datasikkerhed med tydelige indsatser, såsom datasikkerhedspolitik og –instruks.
  • Optimere og sikre fortrolig behandling, transmission og opbevaring af data som en løbende proces med evaluering.
  • Datasikkerhed er en integreret del af forretningsgangene og det daglige arbejde i AMU Nordjylland. Medarbejdere forstår eget ansvar for sikkerheden og efterlever det som en naturlig del i det daglige arbejde.
  • Nye redskaber og ny viden om datasikkerhed videreformidles løbende til de relevante medarbejdere.
  • Opnå og vedligeholde høj driftssikkerhed med minimeret risiko for store nedbrud, tab af data, manipulation af data og systemer og fejl.
  • Sikkerhedskravene er operationelle og afbalancerede, så de fungerer optimalt i hverdagen.

Omfang

Datasikkerhedspolitikken gælder for al opbevaring, anvendelse og behandling af data i AMU Nordjylland, både elektronisk og papirbaseret. Det gælder data som AMU Nordjylland selv har indhentet eller modtaget fra registrerede samt data overført fra en tredjepart.

Den nødvendige viden og kompetencer omkring datasikkerhed kommunikeres til alle medarbejdere, og der bliver løbende arbejdet med holdninger og viden omkring datasikkerhed i relevant omfang.