Toggle navigation
Kontakt AMU Nordjylland
Tina Højgaard Popp
Uddannelsessekretær
Områder:
Truck
Bygge og anlæg (beton, kloak, stillads, teltopstiller, Brandforanstaltninger ved gnistproducerende værktøj)
Vejen som arbejdsplads
Epoxy
Arbejdsmiljø-uddannelse (Lovpligtig §9)
Skriv en besked
Kontakt AMU Nordjylland
Erik Nielsen
Virksomhedskonsulent
Byggeri, herunder bl.a. :
Betonmager, Maskinoperatør på betonfabrik, Erhvervsuddannelsen til Struktør.

Transport og logistik: Herunder Bus
Skriv en besked

Betonmager

Betonmageruddannelsen er en kontraktuddannelse målrettet dig, der gerne vil arbejde inden for betonindustrien. Du kan tage uddannelsen her hos AMU Nordjylland, hvor du igennem praksisnær undervisning bliver i stand til at arbejde med beton og udføre arbejdsopgaver på en betonelementfabrik.

AMU Nordjylland er eneste udbyder af uddannelsen på landsplan!

Anna Marie Klysner fra virksomheden Leth Beton: Forelsket i beton

Læs om Anne Marie, der tager uddannelsen til betonmager.

Tæt samarbejde med virksomheder sikrer løbende udvikling

Flere års produktudvikling inden for betonindustrien gør, at det i dag er muligt at udfordre betonens egenskaber i forhold til bl.a. former, farver og dimensioner på betonelementerne. Samtidig stilles der stadig større krav til bl.a. produkternes ensartethed, mål, fasthed og kvalitet, hvilket igen stiller krav til dig, der arbejder med betonen.

Hos AMU Nordjylland gør vi en ekstra indsats for at sikre, at du får en så brugbar uddannelse som muligt. Vi har i den forbindelse et tæt samarbejde med en række virksomheder, som holder os opdaterede på branchens ønsker og krav til medarbejdernes kompetencer. Med virksomhedernes input til uddannelsens indhold sikrer vi, at du får lige præcis den viden og de redskaber, som virksomhederne har brug for.

Betonmager - om uddannelsen

Det tager to år at uddanne sig til betonmager, og uddannelsen er bygget op på den måde, at du skiftevis arbejder ude i en virksomhed og deltager i AMU-kurser.

Igennem kurserne opbygger du dit teoretiske fundament, mens du i virksomheden får praktisk erfaring med arbejdet som betonmager.

Ved uddannelsens afslutning modtager du et uddannelsesbevis på, at du nu er betonmager.

Betonmageruddannelsen er et resultat af et samarbejde mellem AMU Nordjylland, Byggeriets Uddannelser, 3F og et landsdækkende netværk af virksomheder.

Betonmager trin 1

3 uger
• Beton – industriel produktion
• Forskalling – enkle løsninger
• Anvendelse af regneark til talbehandling
• Tegningsforståelse – Bygge og anlæg
• Nivellering

Betonmager trin 2

3 uger
• Nivellering
• Armering – udarbejdelse af klippe- og bukkelister
• Formbygning til betonstøbning – enkle løsninger
• Ergonomi i.f.t. faglærte og ufaglærte jobs
• Projektforståelse – Bygge og anlæg
• Personlig sikkerhed v. arbejde med epoxy og isocyanater

Betonmager trin 3

3 uger
• Standarder for betonfremstilling
• Fremstilling af spændbeton
• Tynde fiberarmerede betonelementer – fremstilling
• Betonoverflader – udførsel af afslutninger
• Indskrivning og formatering af mindre tekster
• Informationssøgning på internettet til jobbrug

Betonmager trin 4

3 uger
• Betonoverflader – udførelse af afslutninger
• Beton – industriel produktion
• Tegningsforståelse – Bygge og anlæg
• Armering – enkle løsninger
• Armering – anvendelse af klippe/bukkemaskine
• Betonblanding – konstruktionsbeton
• Introduktion til førstehjælp på jobbet
• Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte jobs

Betonmager trin 5

3 uger
• Armering – specialløsninger
• Formbygning til betonstøbning – specialløsninger
• Betonprøvning – konstruktionsbeton
• Armering, betonelementer – indstøbningsdele

Betonmager trin 6

3 uger
• Formbygning til betonstøbning – specialløsninger
• Kvalitetskontrol af betonvarer
• Finisharbejde på hærdet beton

Inden uddannelsen påbegyndes, skal der indgås en kontrakt mellem medarbejderen og virksomheden.

Blanketten til udfærdigelse til af uddannelsesaftalen kan rekvireres hos AMU Nordjylland eller Byggeriets Uddannelser.

Her kan også rekvireres en liste over de virksomheder, som er godkendt til at uddanne betonmagere.

Den udfyldte uddannelsesaftale returneres til Byggeriets Uddannelser til godkendelse og herfra tilmeldes medarbejderen til uddannelsen på:
www.efteruddannelse.dk.

Når AMU Nordjylland har modtaget kontakten fra Byggeriets Uddannelser, indkaldes medarbejderen til de planlagte skoleforløb.

Ved deltagelse i AMU-uddannelser er der mulighed for tilskud i forbindelse med løntab, transport og evt. indkvartering.

Hør nærmere om reglerne på AMU Nordjylland eller hos Byggeriets Uddannelser.

Arbejdstid og løn i praktikperioden er i.h.t. gældende overenskomst.

Gaffeltruck – Certifikatkursus B

Kranbasis med samløft (tidligere Kran C)

Betonteknologi
– fremstilling af konstruktionsbeton

• Gældende standarder for beton samt almindelige regler for betonfremstilling
• Udtagelse af prøver af tilslagsmaterialerne
• Udførelse af normale analyser og standardprøver på den friske beton
• Korrekt oplagring af betonprøver og trykprøvning af hærdede prøver.

Montering af betonelementer

• Planlægning og gennemførelse af opgaver inden for betonelement-montage bestående af væg- og facadeelementer, søjle- og bjælkeelementer samt trappeelementer
• Sikkerhedsforanstaltning ved montagearbejde
• Montageplaner og planlægning af montagerækkefølge og elementleverance
• Afstivnings- og anhugningsmateriel
• Forebyggelse af arbejdsskader herunder arbejdspladsvurdering.

Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater

• Produktkendskab, brugsanvisning/sikkerhedsdatablad
• Personlige værnemidler, arbejdspladsens indretning
• Produkthåndtering, uheld/skadesbehandling og sundhedsrisici.

Efter det endte uddannelselsesforløb holder vi en hyggelig afslutning, hvor "Årets betonmager" kåres.
På billederne: Årets betonmager 2019: René Albæk Andersen, Spæncom A/S og faglærer Torben Dybdahl Jensen.
Samt hele holdet fra 2019.

Byggeriets Uddannelser
Bygmestervej 5, 2. sal, 2400 København NV
Tlf: 35 87 87 87
E-mail: bygud@bygud.dk
www.bygud.dk

AMU Nordjylland, Bygge og anlæg
Sofievej 61, 9000 Aalborg
Erik Nielsen, virksomhedskonsulent
Tlf: 96 33 22 53
E-mail: erik@amunordjylland.dk
www.amunordjylland.dk

Betonmager 5
Garantikursus
Se 1 hold
Næste startdato: 11-10-2021
Varighed: 15 dage