Toggle navigation

Vi passer på dig og på kloden – så godt vi kan


DSC_2609_Shell_GTL_fuel_lastbiler
AMU Nordjylland – vores vognpark forurener mindre i nærmiljøet, vi støtter projekter, der begrænser nettoudledningen af CO2 og vi arbejder på at blive endnu bedre.

Mindre sod og lugt

AMU Nordjylland vægter miljøet højt – ikke mindst nærmiljøet. Derfor har hele AMU Nordjyllands vognpark siden 2017 kørt på GTL Fuel. Et flydende brændstof til dieselmotorer, der fremstillet af naturgas i stedet for råolie.
Det giver en renere forbrænding og betyder, at vores køretøjer udleder langt mindre sod og os til nærmiljøet, end hvis vi kørte på traditionel diesel. Af samme grund lugter det også langt mindre.

Vi larmer mindre

Samtidig larmer vores køretøjer mindre, da tændvilligheden ved GTL Fuel er højere. Det givere en blødere, lettere motorgang, og det betyder mindre støjforurening.
Diplom_Brian_Bach_Shell_og_Eva_Bach_2_(1)

Vi støtter projekter

Ud over at køre på brændstof, der forurener mindre, støtter vi projekter, der begrænser nettoudledningen af CO2.
GTL Fuel udleder cirka den samme mængde CO2 som almindelig diesel. Derfor har vi valgt at betale en ekstrapris pr. liter brændstof, vi køber. Pengene går til projekter, der begrænser udledning af CO2 – for eksempel stop for skovrydning, genplantning af træer og bevarelse af sumpområder.
Diplom_Brian_Bach_Shell_og_Eva_Bach

Diplom for indsatsen

Alene i 2022 finansierede AMU Nordjylland på den måde en begrænsning i CO2-udledning på 514.000 kilo CO2.
I den anledning fik AMU Nordjyllands uddannelseschef for transport og logistik, Eva Bach Christiansen, overrakt et diplom af distriktschef hos Shell, Brian Bach (billedet).
Til sammenligning udleder hver dansker – ifølge tal fra Energistyrelsen - knap 11 ton CO2 om året målt på forbrug af varer og tjenesteydelser.
Kompensation er ikke en endelig løsning, og vi kan hele tiden blive bedre. Derfor arbejder vi på fremover at reducere vores direkte CO2 udledning.

Tag selv stort kørekort i AMU Nordjyllands biler

Du kan tage AMU-kurset "Godstransport med lastbil" hos AMU Nordjylland og få kørekort kategori C, som er kørekort til lastbil.
Kurset varer 30 dage. (Er du mellem 18 og 21 år, kan du også tage kørekort til lastbil som AMU-kursus, men så varer kurset 50 dage. Kontakt os for at høre nærmere.)

Du kan tage en erhvervsuddannelse som godschauffør. Så får du svendebrev. Du kan starte på en erhvervsuddannelse uanset alder.

Er du ikke i AMU-målgruppen, kan du stadig tage kørekort hos AMU Nordjylland. Læs mere om vores muligheder og kontakt os.