Toggle navigation

Renovation

Kurserne er for dig, der enten arbejder eller gerne vil arbejde inden for renovationsområdet, hvor arbejdsopgaverne bl.a. omfatter:

  • Affaldsfraktioner 
  • Erhvervsaffald
  • Dagrenovation
  • Flakkøretøj
  • Klinisk risikoaffald
  • Storskrald

Igennem kurserne kan du bl.a. lære om sikker og forsvarlig håndtering af husstands- eller erhvervsaffald, som stemmer overens med gældende miljølovgivning, affaldsregulativer og andre vejledninger. Genbrug er også et emne, som flere af kurserne berører.