Find medarbejder

Medarbejdere
Anja Riis Johansen
Receptionist og uddannelsessekretær
Alice Kastberg
Uddannelsessekretær
Områder:
Ejendomsservice
Proces og automatik
Elektronik og teknologi - herunder HYTEK IDV
Lager
Kran/Anhugning
Førstehjælp
Ordværkstedet
Én indgangAnja Riis Johansen
Uddannelsessekretær og receptionist
AMU Nordjylland Totalløsning inden for transportbranchen
Line Grøndahl Luther
Kontorelev
Epoxy
Brandforanstaltninger ved Gnistproducerende arbejde
Vejen som arbejdsplads
Lager
Erstatningsbeviser
Susan Nissen
Uddannelsessekretær
Områder:
Køkken (incl. tosprogede)
Fødevarehygiejne
Rengøring (incl. tosprogede)
Social og sundhed (Forflytning, handicaphjælper)

Transport:
Befordring af bevægelseshæmmede (BAB)
Vintertjeneste
Sylvia Svendsen
Uddannelsessekretær
Transport:
Personbefordring (Bus + Anhænger, Taxi)
Godstransport (Lastbil, Anhænger, Farligt gods, Varebil)
EU efteruddannelse

Thomas Harlyk
Uddannelsessekretær / Driftskoordinator
Områder:
Det Grønne område (Sandmoseskolen)
Alle de grønne kurser
Anlægsgartner, Greenkeeper/groundsman,
Droner
Jagttegnslæreruddannelsen
Skov og natur
Organisationsudvikling
Tina Møller Steenstrup
Administrationschef
EUD-kontoret
Kursistadministrationen
Reception
Markedsafdelingen
IT-administration
Indkøber/serviceleder: Pedel, Rengøring, Bygningsvedligehold, Kopimaskiner, Telefoner, Indkøb.
Tina Højgaard Popp
Uddannelsessekretær
Områder:
Truck
Bygge og anlæg (beton, kloak, stillads, teltopstiller, Brandforanstaltninger ved gnistproducerende værktøj)
Vejen som arbejdsplads
Epoxy
Arbejdsmiljø-uddannelse (Lovpligtig §9)
Anne Bjørn Jensen
Uddannelsessekretær - grundforløb
Transport og lager: Grundforløb (GF2)
Anlægs- og bygningsstruktør
Annette Boel Lundgaard
Uddannelsessekretær
Ejendomsservicetekniker
Elektronikoperatør
Greenkeeper/groundsman
Anlægsgartner
Serviceassistent og rengøringstekniker
Gitte Jørgensen
Uddannelsessekretær
Transport: Vejgods, lager og logistik, bus, grundforløb transport, trin 3, havne- og terminal.
Melissa Dupont Molin
Uddannelsessekretær
Tina Mejdal Marcussen
Uddannelsessekretær
IT-rygsæk og SPS-støtte
Lager og logistik
Industrioperatør
Tina Møller Steenstrup
Administrationschef
EUD-kontoret
Kursistadministrationen
Markedsafdelingen
Reception
IT-administration
Indkøber/serviceleder: Pedel, Rengøring, Bygningsvedligehold, Kopimaskiner, Telefoner, Indkøb.
Aage Brøndum
Uddannelseskonsulent
Uddannelsesaftaler for virksomheder
Annie Sønderby
Virksomhedskonsulent
Udd.kategorier:

Det Grønne område (Sandmoseskolen)
Erik Nielsen
Virksomhedskonsulent
Byggeri, herunder bl.a. :
Betonmager, Maskinoperatør på betonfabrik, Erhvervsuddannelsen til Struktør.

Transport og logistik: Herunder Bus
Finn Holst
Virksomhedskonsulent
Transport og logistik
Uddannelsesaftaler for virksomheder.

Driftskoordinator på Køreteknisk anlæg

Hans Jørn Sørensen
Virksomhedskonsulent
Udd.kategorier:

Transport og logistik
Henrik Vester Rytter
Transport
AMU Nordjyllands Totalløsning
Inger Knudsen
Virksomhedskonsulent
Arbejdsmiljø og Energi
Ejendomsservice
Køkken
Rengøring
Social og sundhed: Handicaphjælper og forflytning
Tosprogede
Morten René Pedersen
Virksomhedskonsulent
Elektronik
Proces og automatik
Thaara C. Kanthan
Projektmedarbejder
Merete Bertelsen
Direktionssekretær
Jens Gjødsbøl
Uddannelseschef
Områder:
Bygge- og anlæg
Ejendomsservice
Teltopstiller
Center for beton
Arbejdsmiljøuddannelse
Serviceassistenter og rengøringsteknikere
Køkken, hotel og restaurant
Jens Hoelgaard Christensen
EUD-chef
Områder:
Erhvervsuddannelser
Praktikcenter
Virksomhedskonsulenter


Udvikling:
Pædagogisk udvikling
Projektudvikling
IT/Almen/Tosprogede
Vejledning
Jette Schiønning Aasholm
Økonomichef
Områder:
Bogholderi
Personaleadministration
Julie Lykke Ebak
Konstitueret uddannelseschef
Område:

Transport og logistik
Poul Juul
Uddannelseschef
Områder:
Elektronik
HYTEK
Proces og automatik
Søren Ingerslev Himmelstrup
Uddannelseschef, Sandmoseskolen
Områder:
Det grønne område (Sandmoseskolen)
Organisationsudvikling
Team Support
Social og sundhed
Tina Møller Steenstrup
Administrationschef
EUD-kontoret
Kursistadministrationen
Reception
Markedsafdelingen
IT-administration
Indkøber/serviceleder: Pedel, Rengøring, Bygningsvedligehold, Kopimaskiner, Telefoner, Indkøb.
Eva Møller
Uddannelses- og erhvervsvejleder
Sanne Ringberg Franzen
Studievejleder. Jeg er ved telefonen tirsdag og onsdag aften kl. 17 - 21
Vibeke Rosenkilde Berthelsen
Elevcoach
Tina Møller Steenstrup
Chef for markedsafdelingen
EUD-kontoret
Kursistadministrationen
Markedsafdelingen
Reception
IT-administration
Indkøber/serviceleder: Pedel, Rengøring, Bygningsvedligehold, Kopimaskiner, Telefoner, Indkøb.
Niels Jørgen Larsen
Indkøber
Områder:
Pedel
Rengøring
Bygningsvedligehold
Kopimaskiner
Telefoner
Indkøb
Anette Kjærulf Kristensen
Løn- og HR konsulent
Ann-Bettina Kristensen
Økonomimedarbejder, kreditor
Florentina Gunvald
Økonomimedarbejder
Aktivitet og taksametertilskud
Grethe Olesen
Økonomimedarbejder
Budget og regnskab
Jette Schiønning Aasholm
Økonomichef
Laura Andersen
Økonomimedarbejder
Lisbeth Nørgaard Nielsen
Økonomimedarbejder
Kreditor og debitor
Marlene Bettina Larsen
Økonomimedarbejder
Projektadministration
Michelle Svane Halkjær
Løn- og HR konsulent
Stine Arensbach Andersen
Økonomimedarbejder
Kasserer og debitor
Andreas B. Kjeldsen
Skolepraktikinstruktør
Niels Skjølstrup
Vejleder
Tina Carstens Hillgren
Vejleder