Find medarbejder

Medarbejdere
Anja Riis Johansen
Receptionist
9633 2303 arjo@amunordjylland.dk Visitkort
Helle Holm
Overassistent
9633 2227 hhol@amunordjylland.dk Visitkort
Alice Kastberg
Uddannelsessekretær
Områder:
Proces
Elektronik - herunder HYTEK IDV
Lager
Kran/Anhugning
Førstehjælp
Ordværkstedet
Én indgang

Udd.kategorier:

Elektronik og teknologi
Proces og automatik
Transport og logistik
9633 2243 alka@amunordjylland.dk Visitkort
Anja Riis Johansen
Uddannelsessekretær
AMU Nordjylland Totalløsning inden for transportbranchen
9633 2303 arjo@amunordjylland.dk Visitkort
Renee Klitgaard
Uddannelsessekretær
96332244 rk@amunordjylland.dk Visitkort
Susan Nissen
Uddannelsessekretær
Områder:
Servicefagene:
Køkken (incl. tosprogede)
Fødevarehygiejne
Rengøring (incl. tosprogede)
Social og sundhed (Forflytning, handicaphjælper)

Transport:
Befordring af bevægelseshæmmede (BAB)

Udd.kategorier:

Servicefagene
Tosprogede
9633 2229 sni@amunordjylland.dk Visitkort
Sylvia Svendsen
Uddannelsessekretær
Områder:
Personbefordring (Bus + Anhænger, Taxi)
Godstransport (Lastbil, Anhænger, Farligt gods)
EU efteruddannelse

Udd.kategorier:

Transport og logistik
9633 2255 syl@amunordjylland.dk Visitkort
Thomas Harlyk
Uddannelsessekretær / Driftskoordinator
Områder:
Det grønne område (Anlægsgartner, Greenkeeper/groundsman, blomsterbinding)
Teleskoplæsser
Ejendomsservice (incl. for tosprogede)
Organisationsudvikling

Udd.kategorier:

Det Grønne område (Sandmoseskolen)
Ejendomsservice
Organisationsudvikling
9633 2601 thar@amunordjylland.dk Visitkort
Tina Møller Steenstrup
Administrationschef
EUD-kontoret
Kursistadministrationen
Reception
IT-administration
Indkøber/serviceleder: Pedel, Rengøring, Bygningsvedligehold, Kopimaskiner, Telefoner, Indkøb.
9633 2210 tim@amunordjylland.dk Visitkort
Tina Højgaard Popp
Uddannelsessekretær
Områder:
Truck
Bygge og anlæg (beton, kloak, stillads, teltopstiller, Brandforanstaltninger ved gnistproducerende værktøj)
Vejen som arbejdsplads
Epoxy
Arbejdsmiljø-uddannelse (Lovpligtig §9)

Udd.kategorier:

Byggeri
9633 2215 9633 2215 tih@amunordjylland.dk Visitkort
Anne Bjørn Jensen
Uddannelsessekretær - grundforløb
Transport og lager: Grundforløb (GF2)
9633 2302 abje@amunordjylland.dk Visitkort
Annette Boel Lundgaard
Uddannelsessekretær
Ejendomsservicetekniker
Elektronikoperatør
Greenkeeper/groundsman
Anlægsgartner
9633 2249 alun@amunordjylland.dk Visitkort
Gitte Jørgensen
Uddannelsessekretær
Transport: Vejgods, lager og logistik, bus, grundforløb transport, trin 3, havne- og terminal.
9633 2212 gj@amunordjylland.dk Visitkort
Tina Bloch
Uddannelsessekretær
Anlægs- og bygningsstruktør
Serviceassistent og rengøringstekniker
9633 2330 tbni@amunordjylland.dk Visitkort
Tina Mejdal Marcussen
Uddannelsessekretær
Lager og logistik
Industrioperatør
IT-rygsæk og SPS-støtte
9633 2213 tmm@amunordjylland.dk Visitkort
Tina Møller Steenstrup
Administrationschef
EUD-kontoret
Kursistadministrationen
Reception
IT-administration
Indkøber/serviceleder: Pedel, Rengøring, Bygningsvedligehold, Kopimaskiner, Telefoner, Indkøb.
9633 2210 tim@amunordjylland.dk Visitkort
Aage Brøndum
Uddannelseskonsulent
Uddannelsesaftaler for virksomheder
9633 2262 habp@amunordjylland.dk Visitkort
Annie Sønderby
Virksomhedskonsulent
Udd.kategorier:

Det Grønne område (Sandmoseskolen)
2120 7196 ansb@amunordjylland.dk Visitkort
Erik Nielsen
Virksomhedskonsulent
Udd.kategorier:

Byggeri
Transport og logistik
9633 2253 erik@amunordjylland.dk Visitkort
Finn Holst
Virksomhedskonsulent
Uddannelsesaftaler for virksomheder.
Udd.kategorier:

Transport og logistik
9633 2345 fho@amunordjylland.dk Visitkort
Hans Jørn Sørensen
Virksomhedskonsulent
Udd.kategorier:

Transport og logistik
9633 2230 hjs@amunordjylland.dk Visitkort
Inger Knudsen
Virksomhedskonsulent
Udd.kategorier:

Arbejdsmiljø og Energi
Ejendomsservice
Organisationsudvikling
Servicefagene
Tosprogede
9633 2328 iknu@amunordjylland.dk Visitkort
Merete Bertelsen
Direktionssekretær
9633 2282 mb@amunordjylland.dk Visitkort
Jens Gjødsbøl
Uddannelseschef
Områder:
Bygge- og anlæg
Ejendomsservice
Teltopstiller
Center for beton
Arbejdsmiljøuddannelse
Serviceassistenter og rengøringsteknikere
Køkken, hotel og restaurant
9633 2340 jg@amunordjylland.dk Visitkort
Jens Hoelgaard Christensen
EUD-chef
Områder:
Erhvervsuddannelser
Praktikcenter
EUD-kontor
Kursistadministration
Omstilling

Udvikling:
Pædagogisk udvikling
Projektudvikling
IT/Almen/Tosprogede
Vejledning
9633 2254 jhch@amunordjylland.dk Visitkort
Jette Schiønning Aasholm
Økonomichef
Områder:
Bogholderi
Personaleadministration
9633 2376 jsaa@amunordjylland.dk Visitkort
Julie Lykke Ebak
Konstitueret uddannelseschef
Område:

Transport og logistik
9633 2347 ebak@amunordjylland.dk Visitkort
Peter Thomsen
Direktør
9633 2226 ptho@amunordjylland.dk Visitkort
Poul Juul
Uddannelseschef
Områder:
Elektronik
HYTEK
Proces og automatik
9811 7003 hytek@hytekaalborg.dk Visitkort
Søren Ingerslev Himmelstrup
Uddannelseschef, Sandmoseskolen
Områder:
Det grønne område (Sandmoseskolen)
Organisationsudvikling
Team Support
Social og sundhed
9633 2339 sih@amunordjylland.dk Visitkort
Tina Møller Steenstrup
Administrationschef
EUD-kontoret
Kursistadministrationen
Reception
IT-administration
Indkøber/serviceleder: Pedel, Rengøring, Bygningsvedligehold, Kopimaskiner, Telefoner, Indkøb.
96332210 tim@amunordjylland.dk Visitkort
Sanne Ringberg Franzen
Uddannelses- og erhvervsvejleder
9633 2204 srf@amunordjylland.dk Visitkort
Vibeke Rosenkilde Berthelsen
Elevcoach
9633 2269 vrb@amunordjylland.dk Visitkort
Eva Møller
Uddannelses- og erhvervsvejleder
9633 2325 evm@amunordjylland.dk Visitkort
Sandra Rytter
Kommunikationsmedarbejder
9633 2272 sary@amunordjylland.dk Visitkort
Niels Jørgen Larsen
Indkøber
Områder:
Pedel
Rengøring
Bygningsvedligehold
Kopimaskiner
Telefoner
Indkøb
9633 2237 njl@amunordjylland.dk Visitkort
Anette Kjærulf Kristensen
Løn- og HR konsulent
9633 2248 akkr@amunordjylland.dk Visitkort
Annemette Hansen
Økonomimedarbejder, vikar
9633 2224 anmha@amunordjylland.dk Visitkort
Florentina Gunvald
Økonomimedarbejder
Aktivitet og taksametertilskud
96332207 flo@amunordjylland.dk Visitkort
Grethe Olesen
Økonomimedarbejder
Budget og regnskab
9633 2383 grol@amunordjylland.dk Visitkort
Jette Schiønning Aasholm
Økonomichef
9633 2376 jsaa@amunordjylland.dk Visitkort
Jonna Thrysøe
Løn- og HR konsulent
9633 2233 joth@amunordjylland.dk Visitkort
Lisbeth Nørgaard Nielsen
Økonomimedarbejder
Kreditor og debitor
9633 2280 lnn@amunordjylland.dk Visitkort
Lise Vinkler Christensen
Økonomimedarbejder
9633 2242 lvc@amunordjylland.dk Visitkort
Marlene Bettina Larsen
Økonomimedarbejder
Projektadministration
9633 2234 mrl@amunordjylland.dk Visitkort
Stine Arensbach Andersen
Økonomimedarbejder
Kasserer og debitor
9633 2222 saan@amunordjylland.dk Visitkort
Andreas B. Kjeldsen
Skolepraktikinstruktør
9633 2247 abk@amunordjylland.dk Visitkort
Birger Jensen
Faglærer
9633 2279 bcj@amunordjylland.dk Visitkort
Hans Peter Sørensen
Vejleder
9633 2352 hps@amunordjylland.dk Visitkort
Niels Skjølstrup
Vejleder
nskj@amunordjylland.dk Visitkort
Tina Carstens Hillgren
Vejleder
thi@amunordjylland.dk Visitkort
Tom Levi Larsen
Projektleder
96332324 tll@amunordjylland.dk Visitkort