Toggle navigation

Kørekort til FGU-elever

FGU-elev_kørekort_hos_AMU_Nordjylland

For dig, der er elev på FGU

Når du er EGU-elev og har en praktikaftale eller er tæt på af få en praktikaftale, har du mulighed for at tage et kørekort på AMU Nordjylland. Det kræver at din FGU-vejleder visiterer dig til det, og/eller virksomheden stiller det som krav for at du har praktikaftale dem.

Undervisningen foregår over 6 uger i trygge rammer på små hold. Så tal med din FGU-vejleder, og få en snak om muligheder for at tage kørekort på AMU Nordjylland
.be

Betingelser for at få undervisning til kørekortet:

  • Din vejleder visiterer dig til kørekort-undervisningen bl.a. på baggrund af krav fra din nuværende eller kommende arbejdsgiver. 
  • Du er mindst 16 år og ni måneder før start af køreuddannelsen.
  • Du får en lægeattest fra din læge.

Betingelser for at bestå:

  • Du tager mindst 29 teorilektioner forud for teoriprøven.
  • Forud for køreprøven gennemfører du desuden: Mindst 24 kørelektioner fordelt over fire lektioner på manøvrebane, fire lektioner på glatbane og 16 lektioner på landevejen. 
  • Du gennemfører også et færdselsrelateret førstehjælpskursus. 
Det hele indgår i undervisningen.

Sådan undervises du:

I teorilokalet bruger kørelæreren et mix af tavleundervisning og PowerPoint.

Sideløbende har du din egen unikke adgang til online-teoribogen Køreklar. Her kan du repetere teori og træne teoriprøver online.

Her foregår undervisningen:

Kørelektioner starter og slutter ved AMU Nordjylland, Sofievej 61, 9000 Aalborg

De står bag:

Undervisningen foregår i et samarbejde mellem FGU-skolen, køreskolen Kvik-Kort.nu og AMU Nordjylland.

Har du spørgsmål?

Er du elev på FGU?
Kontakt din FGU-vejleder

Er du FGU-vejleder?
Kontakt Tina Mejdal Marcussen, uddannelsessekretær hos AMU Nordjylland.
Tlf. 9633 2213, e-mail: tmm@amunordjylland.dk