Toggle navigation

Kørekort til FGU-elever

FGU-elev_kørekort_hos_AMU_Nordjylland

For dig, der er elev på FGU

Vil du gerne have et stærkt kort på hånden, når du søger praktikplads?
Helt præcist et kørekort? Som du ikke selv skal betale?
Og hvor undervisningen foregår over seks uger i trygge rammer med højst seks elever pr hold?

Så tal med din FGU-vejleder. Måske kan du få hjælp – nærmere bestemt til et kørekort til kategori B – altså til personbil.
.be

Betingelser for at få undervisning til kørekortet:

  • Din vejleder vurderer, at et kørekort fremmer dine chancer for at få en praktikaftale.
  • Du er mindst 16 år og ni måneder før start af køreuddannelsen.
  • Du får en lægeattest fra din læge.

Betingelser for at bestå:

  • Du tager mindst 29 teorilektioner forud for teoriprøven.
  • Forud for køreprøven gennemfører du desuden: Mindst 24 kørelektioner fordelt over fire lektioner på manøvrebane, fire lektioner på glatbane og 16 lektioner på landevejen. 
  • Du gennemfører også et færdselsrelateret førstehjælpskursus. 
Det hele indgår i undervisningen.

Sådan undervises du:

I teorilokalet bruger kørelæreren et mix af tavleundervisning og PowerPoint.

Sideløbende har du din egen unikke adgang til online-teoribogen Køreklar. Her kan du repetere teori og træne teoriprøver online.

Her foregår undervisningen:

Kørelektioner starter og slutter ved AMU Nordjylland.

De står bag:

Undervisningen foregår i et samarbejde mellem FGU-skolen, køreskolen Kvik-Kort.nu og AMU Nordjylland.

Har du spørgsmål?

Er du elev på FGU?
Kontakt din FGU-vejleder

Er du FGU-vejleder?
Kontakt Tina Mejdal Marcussen, uddannelsessekretær hos AMU Nordjylland.
Tlf. 9633 2213, e-mail: tmm@amunordjylland.dk