Toggle navigation

Karsten er glad for sit arbejde

Karsten_B._Andersen_ejendomsservicetekniker_N_

... og for sin arbejdsgiver, Himmerland Boligforening

Her er der mange medarbejdergoder. For eksempel Totalløsningen.

I 28 år har Karsten B. Andersen været ansat som varmemester hos Himmerland Boligforening. Eller ledende ejendomsservicetekniker, som det i dag kaldes. 
Det ligger til familien. Hans far, Kay Andersen, var varmemester hos boligforeningen, og hans lillebror Morten er ansat samme sted som uddannet ejendomsservicetekniker.
Ejendomsservice_farligt_gods_(1)

Aldrig nej til noget

Karsten elsker sit job. De mange forskellige opgaver og kontakten til beboerne. Men også de gode, ordnede forhold for medarbejderne ved Himmerland Boligforening. Forhold, han som tillidsmand har et særlig godt øje til.
”Vi får aldrig nej til noget.  Hvis vi skal bruge det – kurser eller sikkerhedsudstyr – så får vi det. ”
Medarbejderne kommer på alle nødvendige kurser, for eksempel i at håndtere farligt gods eller sprøjtemidler.
Ejendomsservice_farligt_gods_2_

Tilfreds med Totalløsningen

For ikke at misse noget har boligforeningen tilsluttet sig Totalløsningen hos AMU Nordjylland. Et gratis tilbud, hvor AMU Nordjylland påtager sig at holde øje med, når de ansattes certifikater løber ud.
”Det er jeg godt tilfreds med, at der er styr på. Man kan altid blive klogere”, pointerer Karsten Andersen.
Karsten_B._Andersen_ejendomsservicetekniker_farligt_gods_6_

På kursus i at håndtere farligt gods

67 ansatte fra Himmerland Boligforening har netop været på kursus i at håndtere farligt godt på forsvarlig vis. 
Administrationen og planlægningen har AMU Nordjylland stået for – i samarbejde med Himmerland Boligforening.
Jorgen_Juul_driftschef_Himmerland_Boligforening_N_

Driftschefen: Bekvemmeligt

Ligesom Karsten Andersen sætter driftschef ved Himmerland Boligforening Jørn Juul pris på Totalløsningen.
”Vi er med i ordningen for at sikre os, at folk kommer på de opfølgningskurser, de er forpligtet til at tage. Det er rart og bekvemmeligt for os, at nogen sidder og holde øje, så vi ikke selv skal kigge hver enkelt medarbejder igennem for at de kommer afsted rettidigt."
Ejendomsservice_farligt_gods_3_

En kæmpe hjælp

"Vi undgår også at sende medarbejderne afsted pø om pø. Det er en kæmpe hjælp at få nogen til at holde øje med, når der er nok til at køre et helt hold. Og det har den fordel, at jeg får sikret, at alle kommer afsted”, forklarer driftschef Jørn Juul.  
Karsten_B._Andersen_ejendomsservicetekniker_farligt_gods_5_

Til fordel for medarbejderne

Driftschefen ser også Totalløsningen som en fordel for medarbejderne.
”De kan profitere på, at der er styr på kurserne. De skal ikke bekymre sig om, at de bliver glemt. Certifikaterne skal typisk fornyes efter tre til fem år, og der kan der jo ellers nemt smutte et år.”