Toggle navigation

Case: Aalborg Kommunes Ældre- og Sundhedsafdeling snuppede tre elever på en gang!

Martin Johansen, Sonnich Jim Nielsen og Mikkel Hansen tager uddannelsen som ejendomsservicetekniker hos AMU Nordjylland. Og de er alle tre godt i gang med lærepladsen hos Team for teknisk service, der hører under Aalborg Kommunes Ældre- og Sundhedsafdeling.

Det er første gang at kommunen har elever inden for ejendomsservice – og det har vist sig at være en god beslutning.

Team for teknisk service arbejder med drift af bygninger inden for kommunens plejehjem, ældreboliger, administration og hjemmepleje.

DSC_8310_Team_for_teknisk_service

Team for Teknisk service, fra venstre:

Martin Johansen (elev), Niels Peter Osvald Laursen, Lasse Jørn Kristensen, Sebastian Lyngby Jensen og Sonnich Jim Nielsen (elev). På billedet mangler: Mikkel Hansen (elev).

DSC_8319_Niels_Peter_Osvald_Laursen

Niels Peter, faglig koordinator, Plejehjemmet Skipper Klement

”Det har længe været mit ønske, at vi skulle tage elever. Så jeg er glad for, at det er lykkedes at få aftalerne for Martin, Sonnich og Mikkel på plads."

"- Både for de gode input og viden, elever giver, men også for at fremtidssikre vores afdelinger, da over halvdelen af vores faste medarbejdere er over 60 år.

Det er vigtigt at få unge medarbejdere lært op i arbejdsgangene fx med kaldeanlæg og brandsikkerhed. Det tager nemlig tid at komme ind i, og jeg ser det som en stor fordel selv at være med til at uddanne vores medarbejdere.”

Det vægter vi, når vi skal vælge elever

”Hos os er hverdagen aldrig ens. Man skal derfor som elev være omstillingsparat."

"Arbejdsdagen kan hurtigt ændre sig, hvis der sker noget akut - fx et sprængt vandrør.
Det er derfor også væsentligt at kunne prioritere opgaver.

"Da vi jo servicerer plejehjem, møder eleven borgerne i sin hverdag. Derfor skal man være god til mere end håndværk. Man skal have situationsfornemmelse og sætte borgeren i centrum.

Det er derfor en fordel at være socialt anlagt og have en åben og respektfuld tilgang til borgeren."

DSC_8315_Martin_Johansen_og_Sonnich_Jim_Nielsen

Martin Johansen og Sonnich Jim Nielsen.
På billedet mangler Mikkel Hansen, da han var på hovedforløbet på skolen, da vi var på besøg.

DSC_8291_Martin_Johansen_og_Lasse_J__rn_Kristensen

Martin Johansen, ejendomsserviceteknikerelev, 31 år

Billede: Lasse Jørn Kristensen, håndværker, instruerer Martin Johansen i værkstedet.

”Jeg blev SÅ glad, da Aalborg Kommune valgte mig som elev.
Og det er hver dag en fornøjelse at stå op og gå på arbejde."

"Jeg får gode udfordringer og lov til at prøve mange ting af håndværksmæssigt.
Jeg får lov til at arbejde selvstændigt, men har også et samarbejde med kollegerne.

Jeg kan godt li’ kombinationen af håndværk og det med at møde mennesker.

Det er min far, der er ejendomsfunktionær, der har inspireret mig til at tage uddannelsen til ejendomsservicetekniker.”


DSC_8303_Sonnich_Jim_Nielsen_og_Kim_Haugaard_Olsen

Sonnich, ejendomsserviceteknikerelev, 30 år.

Billede, fra vestre: Sebastian Lyngby Jensen, ejendomsservicetekniker, og Sonnich Jim Nielsen.

Jeg synes, at det er fedt, at dagene aldrig er ens. Tiden flyver afsted. Og så kan jeg her kombinere min interesse for håndværk med min pædagogiske erfaring”.

”Jeg har tidligere arbejdet i en børnehave som pædagogmedhjælper. Her opdagede jeg, at jeg mere og mere interesserede mig for at gå til hånde med praktiske, håndværksmæssige opgaver. Det – og så kombineret med min far, der er ejendomsfunktionær, gav mig idéen til at blive ejendomsservicetekniker.