Toggle navigation

Så blev Eva glad

5. juli 2023
Diplom_Brian_Bach_Shell_og_Eva_Bach

Påskønnelse er altid rart. Også når man får den på vegne af hele sin arbejdsplads, sådan som det er sket for AMU Nordjyllands uddannelseschef for transport og logistik, Eva Bach Christiansen (til højre i billedet).


Bedre brændstof
Skolens vognpark har kørt på mindre forurenende brændstof siden 2017. Desuden støtter vi projekter, der begrænser nettoudledningen af CO2 – for eksempel stop for skovrydning, genplantning af træer og bevarelse af sumpområder.

Stor CO2-begrænsning
Alene i 2022 finansierede AMU Nordjylland på den måde en begrænsning i CO2-udledning på 514.000 kilo CO2. 
I den anledning fik Eva Bach Christiansen overrakt et diplom af distriktschef hos Shell, Brian Bach.

Bonusinfo: Hver dansker udleder – ifølge tal fra Energistyrelsen - knap 11 ton CO2 om året målt på forbrug af varer og tjenesteydelser.

Læs mere her.