Toggle navigation

To smede kom forbi – tak for det

1. august 2023
Politiker4

Hvad skal afløse alle jobcentrene, når de lukker? Det vil de to eneste smede i Folketinget, socialdemokraterne Bjarne Laustsen og Thomas Skriver Jensen, gerne blive klogere på.
 Det kunne de nøjes med at gøre fra et skrivebord, men de valgte at bruge et par timer på at hente inspiration hos AMU Nordjylland. 

Tæt på, tak
Måske fordi de med deres erhvervsfaglige baggrund værdsætter den konkrete, nære virkelighed fremfor den mere abstrakte. De vil ud at se, mærke og lytte. Et betonbord, fremstillet af elever, fangede interessen. Noget lavt, syntes Bjarne Laustsen, der alligevel satte sig - og fik resten af selskabet til at gøre det samme.
(Se foto, hvor det fra venstre er direktør for AMU Nordjylland Peter Thomsen og de socialdemokratiske folketingsmedlemmer Thomas Skriver og Bjarne Laustsen).

Mangel på "kloge" hænder
Bjarne Laustsen, formand for Folketingets beskæftigelsesudvalg, og Thomas Skriver Jensen, erhvervsuddannelsesordfører, er enige om, at Danmark mangler ”kloge hænder” og at der bliver brug for flere fremover. 

Løsningerne
De ser AMU-skolerne som en del af løsningen på at få mere faglært, opkvalificeret ufaglært arbejdskraft. Og de vil gerne vide mere om, hvordan AMU-kurser kan tænkes ind i EUD-systemet, så man kan få EUD-merit for særlige AMU-kurser.

Inspiration fra Aalborg
Måske vil de også lade sig inspirere af, hvordan man i Aalborg hjælper voksne ledige, der er faret vild i en uoverskuelig jungle af tilbud og krav.
 Her er fagforeninger, jobcenter og uddannelsesinstitutioner gået sammen om at etablere Center for Voksenvejledning. 
Det har til huse hos AMU Nordjylland og blev naturligvis introduceret til de to politikere, der lyttede med interesse. Præcis som beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen gjorde, da hun tidligere på året besøgte AMU Nordjylland.