Toggle navigation

Betonmager - om uddannelsen

Uddannelsens opbygning

Det tager to år at uddanne sig til betonmager, og uddannelsen er bygget op på den måde, at du skiftevis arbejder ude i en virksomhed og deltager i AMU-kurser.

Igennem kurserne opbygger du dit teoretiske fundament, mens du i virksomheden får praktisk erfaring med arbejdet som betonmager.

Ved uddannelsens afslutning modtager du et uddannelsesbevis på, at du nu er betonmager.

Betonmageruddannelsen er et resultat af et samarbejde mellem AMU Nordjylland, Byggeriets Uddannelser, 3F og et landsdækkende netværk af virksomheder.

Uddannelsesstruktur - Se indholdet i de seks trin

Betonmager trin 1

3 uger
• Beton – industriel produktion
• Forskalling – enkle løsninger
• Anvendelse af regneark til talbehandling
• Tegningsforståelse – Bygge og anlæg
• Nivellering

Betonmager trin 2

3 uger
• Nivellering
• Armering – udarbejdelse af klippe- og bukkelister
• Formbygning til betonstøbning – enkle løsninger
• Ergonomi i.f.t. faglærte og ufaglærte jobs
• Projektforståelse – Bygge og anlæg
• Personlig sikkerhed v. arbejde med epoxy og isocyanater

Betonmager trin 3

3 uger
• Standarder for betonfremstilling
• Fremstilling af spændbeton
• Tynde fiberarmerede betonelementer – fremstilling
• Betonoverflader – udførsel af afslutninger
• Indskrivning og formatering af mindre tekster
• Informationssøgning på internettet til jobbrug

Betonmager trin 4

3 uger
• Betonoverflader – udførelse af afslutninger
• Beton – industriel produktion
• Tegningsforståelse – Bygge og anlæg
• Armering – enkle løsninger
• Armering – anvendelse af klippe/bukkemaskine
• Betonblanding – konstruktionsbeton
• Introduktion til førstehjælp på jobbet
• Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte jobs

Betonmager trin 5

3 uger
• Armering – specialløsninger
• Formbygning til betonstøbning – specialløsninger
• Betonprøvning – konstruktionsbeton
• Armering, betonelementer – indstøbningsdele

Betonmager trin 6

3 uger
• Formbygning til betonstøbning – specialløsninger
• Kvalitetskontrol af betonvarer
• Finisharbejde på hærdet beton

Kontraktaftale - mellem medarbejder og virksomhed

Inden uddannelsen påbegyndes, skal der indgås en kontrakt mellem medarbejderen og virksomheden.

Blanketten til udfærdigelse til af uddannelsesaftalen kan rekvireres hos AMU Nordjylland eller Byggeriets Uddannelser.

Her kan også rekvireres en liste over de virksomheder, som er godkendt til at uddanne betonmagere.

Den udfyldte uddannelsesaftale returneres til Byggeriets Uddannelser til godkendelse og herfra tilmeldes medarbejderen til uddannelsen på:
www.efteruddannelse.dk.

Når AMU Nordjylland har modtaget kontakten fra Byggeriets Uddannelser, indkaldes medarbejderen til de planlagte skoleforløb.

Løn og tilskudsmuligheder

Ved deltagelse i AMU-uddannelser er der mulighed for tilskud i forbindelse med løntab, transport og evt. indkvartering.

Hør nærmere om reglerne på AMU Nordjylland eller hos Byggeriets Uddannelser.

Arbejdstid og løn i praktikperioden er i.h.t. gældende overenskomst.

Valgfag

Gaffeltruck – Certifikatkursus B

Kranbasis med samløft (tidligere Kran C)

Betonteknologi
– fremstilling af konstruktionsbeton

• Gældende standarder for beton samt almindelige regler for betonfremstilling
• Udtagelse af prøver af tilslagsmaterialerne
• Udførelse af normale analyser og standardprøver på den friske beton
• Korrekt oplagring af betonprøver og trykprøvning af hærdede prøver.

Montering af betonelementer

• Planlægning og gennemførelse af opgaver inden for betonelement-montage bestående af væg- og facadeelementer, søjle- og bjælkeelementer samt trappeelementer
• Sikkerhedsforanstaltning ved montagearbejde
• Montageplaner og planlægning af montagerækkefølge og elementleverance
• Afstivnings- og anhugningsmateriel
• Forebyggelse af arbejdsskader herunder arbejdspladsvurdering.

Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater

• Produktkendskab, brugsanvisning/sikkerhedsdatablad
• Personlige værnemidler, arbejdspladsens indretning
• Produkthåndtering, uheld/skadesbehandling og sundhedsrisici.

__rets_Betonmager_Ren___Alb__k_Andersen_og_holdet_(1)

Årets betonmager

Efter det endte uddannelselsesforløb holder vi en hyggelig afslutning, hvor "Årets betonmager" kåres.
På billederne: Årets betonmager 2019: René Albæk Andersen, Spæncom A/S og faglærer Torben Dybdahl Jensen.
Samt hele holdet fra 2019.

Yderligere information om uddannelsen til betonmager

Byggeriets Uddannelser
Bygmestervej 5, 2. sal, 2400 København NV
Tlf: 35 87 87 87
E-mail: bygud@bygud.dk
www.bygud.dk

AMU Nordjylland, Bygge og anlæg
Sofievej 61, 9000 Aalborg
Erik Nielsen, virksomhedskonsulent
Tlf: 96 33 22 53
E-mail: erik@amunordjylland.dk
www.amunordjylland.dk