Toggle navigation

Kloakering

Du kan uddanne dig til kloakmester via en teoretisk og praktisk uddannelse hos AMU Nordjylland. Når du har bestået eksamen, kan du søge om autorisation hos Sikkerhedsstyrelsen.

Bliv Kloakmester

– En branche i fremgang med stor efterspørgsel på arbejdskraft!

Du får et solidt kendskab til drift og vedligeholdelse af rørsystemer og lærer bl.a. om ledningsarbejde og rørtyper. Du får også viden om de standarder og den lovgivning, der gælder på området.

Uddannelsen henvender sig til faglærte og ufaglærte bygge- og anlægsarbejdere, der har gennemført rørlæggeruddannelsen, struktøruddannelsen eller som har – eller ønsker – beskæftigelse inden for kloakområdet.

Har du en videregående uddannelse som installatør, konstruktør, ingeniør eller en rørlæggeruddannelse, der er ældre end tre år, kan du med fordel komme ind til en RKV (RealKompetenceVurdering). Her kan du få afklaret, om du kan få merit for hele eller dele af rørlæggeruddannelsen, hvis du har lignende kompetencer.


Om vores kurser inden for kloak

Tag et kloakeringskursus hos AMU Nordjylland og få kendskab til forskellige afløbssystemers formål og indretning. Du opnår en brugbar viden, som gør dig i stand til at lave forskellige typer afløbsanlæg. Du får desuden kendskab til bygværker og renseanlægs indretning, anvendelse og rensningsprocesser.
Rotte_-_lad_vaere_med_at_melde_dig_til

Tag "Montering af rottespærrer" på 1 dag

Kurset du har brug for, hvis du er:
•    Kloakrørlægger
•    Kloakmester
•    Struktør, der er beskæftiget eller ønsker beskæftigelse med afløbsområdet, specielt som rottespærremontør.


Jobbet som kloakmester

Jobbet som kloakmester omfatter alle de afløbsinstallationer, der ligger under terræn, fra gulv eller fundament og videre ud i jorden. Du dimensionerer, projekterer og udfører installationerne til spildevand, regnvand og drænvand. En stor del af en kloakmesters arbejde går ud på at finde fejl på gamle ledninger og at rense og reparere defekte systemer.

Du skal være praktisk anlagt. Arbejdet kræver, at du er ansvarsbevidst og kan arbejde selvstændigt, præcist og omhyggeligt. Det kan være fysisk anstrengende at arbejde som kloakmester, derfor kræver jobbet en god fysik.
 
Som kloakmester kan man enten arbejde som selvstændig eller arbejde i murerfirmaer, entreprenørvirksomheder eller i tekniske forvaltninger.

Kurser: