Toggle navigation

Tim - Aalborg Kaserne

Tim – oversergent og gruppefører for forplejningssektionen hos Aalborg Kaserne
Som gruppefører for forplejningssektionen er det min opgave at sørge for, at drengene i gruppen løbende bliver opkvalificeret med ny viden og kompetencer. Igennem en tidligere kollega hørte jeg om AMU Nordjyllands kurser inden for madlavning, og med inspiration herfra har jeg udarbejdet en fagplan for gruppen, som indeholder flere af AMU Nordjyllands kurser.

Flere af drengene har ikke den store erfaring med at stå i køkkenet, og igennem kurserne får de en god, grundlæggende viden om madlavning. Indtil videre har vi været på hygiejnekursus og kursus i grundtilberedning i restaurant og kantine, og det har allerede givet drengene en langt bedre forståelse for arbejdsprocesserne i et køkken. De er blevet mere fortrolige med, hvad opgaverne går ud på, og når vi er ude på en øvelse, skal jeg bruge kortere tid på at give instrukser. Jeg får på den måde frigivet mere tid og overskud til at varetage mine mange andre opgaver.

Det er inspirerende at være på kursus hos AMU Nordjylland. Lærerne er gode til at sparre med hinanden, og de deler gerne ud af deres tips og tricks på tværs af holdene. Samtidig er det sjovt for os fra militæret at blive blandet med det civile slæng og få input udefra.