Toggle navigation

Skærmpolitik for AMU Nordjylland

(baseret på Børne- og Undervisningsministeriets anbefalinger):

Formål og Baggrund:

Denne skærmpolitik er udarbejdet i overensstemmelse med retningslinjer og anbefalinger fra Børne- og Undervisningsministeriet for at fremme en ansvarlig og sund skærmbrugskultur på AMU Nordjylland.
Denne politik gælder for alle elever, kursister og undervisere ved AMU Nordjylland. Denne politik sætter rammerne for brug af skærme i og udenfor undervisningen.
 •  Brug af skærme skal være en naturlig del af den digitale undervisning, styret af læreren.
 •  Skærmbrug i undervisningstimerne skal være relevant og støtte undervisningsaktiviteterne.
 •  Det er lærerens ansvar at der er god balance mellem analog og digital undervisning.
 • Der opfordres til at minimere skærmbrug i pauser og fritid for at fremme fysisk aktivitet og socialt samvær.

I undervisningen:

 • Elever og undervisere kan bruge skærme som undervisningsredskaber i overensstemmelse med undervisningsmaterialets karakter og formål. Der skal være en individuel didaktisk afvejning ifm. valg af undervisningsform og brug af skærme. 
 •  Brug af skærme skal fremme læring og motivation i undervisningen.
 •  Brug af skærme skal styrke elevernes digitale kompetencer i det efterfølgende arbejde indenfor branchen og som borger i et digitalt samfund. 
 • Under gruppearbejde skal brug af skærme minimeres og erstattes af fysisk hjælpemidler (flipover, tavler, noter m.m.) 

Mobiltelefoner:

 • Mobiltelefoner skal være lydløse i undervisningstimerne og som udgangspunkt være gemt væk i tasker, lommer eller lignede.
 • Brug af mobiltelefoner og tablets til undervisningsrelaterede aktiviteter er tilladt efter lærerens anvisninger.

Udenfor undervisningen

 • Under arrangementer og i pauser opfordres der til ansigt-til-ansigt interaktion, og skærmbrug bør være afbalanceret.
 • Elever og lærere skal tage regelmæssige pauser fra skærmarbejde for at mindske træthed og fremme fysisk aktivitet.

Respekt for Privatliv:

 • Respektér andres privatliv.
 • Det er ikke tilladt at tage billeder eller optage video uden tilladelse fra de involverede. 
 • Det er ikke tilladt at dele billeder eller videoer på sociale medier uden tilladelse fra de involverede.

Sanktioner:

Overtrædelse af skærmpolitikken kan føre til advarsler eller andre passende sanktioner, afhængig af alvorligheden af overtrædelsen. Dette vil altid være en individuel afvejning fra den pågældende uddannelseschef på området.

Feedback og Evaluering:

Elever og faglærere involveres i udfærdigelse og evaluering af skærmpolitikken gennem Elevrådet og Samarbejdsudvalget. Politikken justeres efter behov, dog altid årligt, af skolens stabschef for uddannelse.

Læs mere