Kontakt AMU Nordjylland
Alice Kastberg
Uddannelsessekretær
Områder:
Ejendomsservice
Proces og automatik
Elektronik og teknologi - herunder HYTEK IDV
Lager
Kran/Anhugning
Førstehjælp
Ordværkstedet
Én indgangSkriv en besked
Filer

Proces og automatik

AMU Nordjylland har et bredt udbud af AMU-kurser målrettet dig, der arbejder med proces og automatik i industrien. På kurserne kan du lære om alt lige fra forretningsforståelse til maskinbetjening, miljøarbejde og sikkerhed i arbejdet.

Nyhed: Nu tilbyder vi disse kurser som fjernundervisning

Har du brug for at blive bedre rustet til et bedre sikkerheds- og arbejdsmiljø?

Maskin- og el-sikkerhed for operatører, procesindustri. AMU mål:44384
Varighed: 2 dage
Du lærer at betjene maskiner og produktionsudstyr sikkerhedsmæssigt korrekt ud fra viden om maskin- og el-sikkerhed. Du lærer også om anvendelse og funktion af beskyttelses- og sikkerhedsudstyr.

Sikker adfærd i produktionen: AMU-mål: 49377
Varighed: 1 dage
Du lærer at medvirke til udvikling af sikker adfærd i produktionsvirksomheder. Du lærer også at medvirke aktivt i at instruere kollegaer om sikker adfærd i forbindelse med interne aktiviteter på dit arbejde, ligesom du med din egen adfærd kan være model for kollegaer angående sikker adfærd på arbejdspladsen.

Udvikling af sikkerhedskultur i industrien, AMU-mål 49379
Varighed: 1 dage
Du lærer inden for eget jobområde sammen med virksomhedens øvrige arbejdsmiljøaktører og kollegaer at medvirke til at ændre og udvikle virksomhedens sikkerhedskultur. Herunder bidrage til: Systematisk sikkerhedsarbejde, vedligeholde operationelle sikkerhedsprocedure og handlingsplaner, risikovurdering, analyse af sikkerhedskultur, afdække barrierer for en mere sikker adfærd.

Anvendt bryggeriteknik for operatører, AMU-mål 45445
Varighed: 3 dage
Ved deltagelse på kurset, får du viden om øllets mikrobiologi og  kan herefter medvirke ved planlægning og udførelse af en ølproduktion. Du vil kunne medvirke på en faglig samt hygiejne- og sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Du kan klargøre og anvende relevant maskin- og hjælpeudstyr samt foretage proceskontrol herunder udtage prøver samt udføre egenkontrol. Du lærer endvidere om at foretage hensigtsmæssige justeringer i ølproduktionen og dokumentere disse. 

Kurserne henvender sig både til ansatte og ledige.

Find kurserne her neden for - klik på "Se hold"-knappen.

Undervisningen gennemføres via Microsoft Teams, hvor underviseren hele tiden vil være tilstede, hvorefter deltagerne arbejder selvstændig med opgaver inden næste lektion starter på teams.

Vi bestræber os efter, på bedste vis at opfylde målene, som er beskrevet i målbeskrivelsen på hvert kursus, men da dette er fjernundervisning, vil det ikke være muligt at gennemføre de fysiske opgaver der normalt ligger i kurserne.
Det er påkrævet, at du har adgang til kamera, højtaler og mikrofon.

Kurser:
Produktion af fødevarer og nydelsesmidler
Produktion og teknik i procesindustrien
Kurser:
Sikker adfærd i produktionen
6 Ugers
Positivliste Nordjylland
Se 3 hold
Næste startdato: 28-01-2021
Varighed: 1 dag
RKV før erhvervsuddannelse for voksne - industriop
Se 2 hold
Næste startdato: 02-03-2021
Varighed: 1 dag
Maskin- og el-sikkerhed for operatører, procesind.
6 Ugers
Se 1 hold
Næste startdato: 12-04-2021
Varighed: 2 dage
Udvikling af sikkerhedskultur i industrien
Se 1 hold
Næste startdato: 20-08-2021
Varighed: 1 dag
3 kurser er skjult - klik her for at vise dem