Toggle navigation

Storvognskørelærer: Se her

20. november 2023
Jorn_H._Jensen_korelaerer4

Har du lyst til at undervise som kørelærer i bus, lastbil og vogntog samt i teorilokalet, hvor emnerne kan være sundhed, køre- og hviletid og transportpapirer, hører vi meget gerne fra dig. 
Læs hele stillingsopslaget.