Toggle navigation

Ny uddannelse skal sikre flere procesoperatører

6. februar 2024
proces1

Adskillige nordjyske industri- og produktionsvirksomheder har efterspurgt et lokalt udbud af procesoperatøruddannelsen for at kunne tiltrække flere faglærte til branchen. Det er derfor med stor glæde at AMU Nordjylland netop har modtaget godkendelsen til at udbyde uddannelsen og nu starter planlægningen af første elevoptag i august.

”Vi er stolte over at kunne føje endnu en erhvervsuddannelse til vores uddannelsesudbud. Det tekniske og automatiserede område er inde i en spændende udvikling – og derfor er det vigtigt at vi får procesoperatøruddannelsen til Nordjylland. På AMU Nordjylland har vi en tradition for at uddanne inden for proces-, elektronik- og produktionsområdet, så procesoperatøruddannelsen kommer i godt selskab med beslægtede uddannelser og kurser på AMU Nordjylland. Vi har i dette forløb arbejdet tæt sammen med både 3F Industri og Dansk Industri som vi skylder stor tak for at det nu er lykkedes.” udtaler AMU Nordjyllands direktør Peter Thomsen.

Erhvervsuddannelsen til procesoperatør skal imødekomme en stigende efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft inden for industriel produktion, hvor kontrol, overvågning, og optimering af produktionsprocesser er i højsædet. AMU Nordjylland har i ansøgningsfasen arbejdet tæt sammen med virksomhederne og brancheorganisationerne for at sikre at udbud og efterspørgsel var det rette match. "Dette passer perfekt ind i vores strategi om at tilbyde uddannelser, der er direkte rettet mod de behov, som de lokale og regionale virksomheder efterspørger," udtaler Allan Busk, Bestyrelsesformand AMU Nordjylland. 
 
Et tæt samarbejde med virksomhederne
”Vores uddannelsesudbud indenfor proces-, elektronik- og produktionsområdet skal ses i lyset af de lokale ønsker om et mere efterspørgselsrettet uddannelsesudbud. Det er noget, som vi hele tiden arbejder på – men som vi ikke kan gøre alene. Derfor har vi brug for et fortsat nært samarbejde med lokale og regionale virksomheder.” siger Henrik Michael Møller, som er uddannelseschef inden for elektronik- og procesområdet på AMU Nordjylland.

AMU Nordjylland har i mere end 40 år leveret AMU-kurser på området. Skolen udbyder 72 forskellige kurser inden for området og har også flere beslægtede erhvervsuddannelser. ”Uddannelsen udgør et vigtigt element i den grønne omstilling, herunder særligt ift. Power2x,” slutter Henrik M. Møller. 
 
Om uddannelsen
Uddannelsen til  procesoperatør varer mellem 2,5 – 5 år. En procesoperatør arbejder med automatiserede og digitaliserede processer – ofte i industrivirksomheder, der producerer fødevarer, medicin, kemikalier, byggematerialer og lignende på computerstyrede maskiner. På uddannelsen lærer eleverne at håndtere komplekse processer og udstyr, som er afgørende for effektiv og bæredygtig produktion i en række forskellige industrier. Læs mere om uddannelsen til procesoperatør på uddannelsesguiden.dk