Toggle navigation

Flere faglærte - sådan

7. juni 2023
treparts-rapport

En erhvervsuddannelse skal kunne tages i bidder. Bygges op og stables som klodser, så den ufaglærte til slut står med en fiks og fuldstændig uddannelse. Lidt, som det i dag er, når den ufaglærte får merit for erhvervserfaring.
Det vil give flere af de faglærte, vi i så høj grad har brug for. Og vi har jo allerede uddannelsesinstitutionerne, der kan klare opgaven: AMU skolerne og deres arbejdsmarkedsuddannelser.
Det er kongstanken i et grundigt gennemarbejdet oplæg til trepartsforhandlingerne 2023 om voksen-, efter- og videreuddannelsessystemet, som AMU Samarbejdet, Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier, samt Danske SOSU-skoler står bag. 
Læs oplægget her: