Toggle navigation

Nye klimakrav – har du styr på dem?

12. januar 2023
IMG_4743

 Hey, dig i byggebranchen. Er begreber som LCA og EPD sort snak for dig? Og ved du mon, at lovgivningen fra i år tvinger dig til blive klogere på den slags? Med nye skrappe klimakrav for nybyggerier?
 Så bare rolig. 14 AMU-faglærere har styr på det, efter at de er blevet uddannet til såkaldt Grønne Spydspidser.
 De er med til at udvikle nyt undervisningsmateriale, så DU kan blive klogere. Og de er praktiske mennesker, der får de højtflyvende begreber helt ned på jorden, så de er til at forstå og forholde sig til.
 For eksempel EPD, der står for Environmental Product Declaration – altså miljøvaredeklaration. Sådan en dokumenterer en byggevares miljømæssige egenskaber ud fra anerkendte standarder.
 
 Ligesom ketchup
 ”En EPD er ligesom en indholdsfortegnelse af ketchup. Her gælder det bare det materiale, man bruger i byggeriet. Det kan være en betonvæg, døre, vinduer, linoleum. Alt den slags skal i fremtiden være om fattet af EPD’er, forklarer Jes Knudsen, faglærer ved AMU Nordjyllands anlægs- og byggeriuddannelser.
 Sammen med kollegaen Karsten Kristensen har han for nylig gennemført uddannelsen til Grøn Spydspids, der blev gennemført i samarbejde med Byggeriets Uddannelser og Teknologisk Institut.
 Derfor har de to også helt styr på, hvad LCA er for noget. Nemlig en vurdering af livscyklus for et produkt eller et system.
 
 Vugge til grav-analyse
 ”En LCA for et byggeri indeholder EPD’er for alle delelementerne. Den samler det hele og viser, hvor meget et byggeri fra opførelse til nedrivning påvirker klimaet, fortæller Jes Hankil Knudsen.
 ”De begreber kommer vi til at tale om i fremtiden. Jeg vægter at fortælle om det på betonkurser og kurser for folk, der arbejder på byggepladser, så de er i stand til at fortælle andre, hvad en EPD er. Det er et sprog, vi skal lære at bruge.”
 
 Læs mere om AMU Nordjyllands bæredygtige kurser her