Toggle navigation

Bæredygtig byggebranche, yes!

26. oktober 2022
IMG_E4038

Faglærerne Jes og Karsten er klar til at hjælpe.

1. januar 2023 er et afgørende vendepunkt for hele den danske byggebranche. Da gælder omfattende, nye klimakrav for nybyggerier.
Hvor let er byggematerialet at genbruge, når det engang skal rives ned? Hvor mange liter diesel har gravemaskiner med mere brugt undervejs? Hvor mange tons affald er kørt væk, og hvordan var forbruget af strøm og vand? Altså, hvordan kommer det her byggeri samlet set til at påvirke klimaet i de næste 50 år?
Den slags skal bygherrer fra årsskiftet kunne svare på, hvis de ellers vil have lov til at tage det færdige byggeri i brug.
Og er byggeriet over 1000 kvadratmeter, er dokumentation ikke nok. Så er der desuden grænser for, hvor meget det må påvirke klimaet.

Krav til medarbejdere
Det kræver viden og engagerede ansatte, der forstår, hvad de nye krav om bæredygtighed betyder. I samarbejde med Byggeriets Uddannelser er AMU Nordjylland og seks andre erhvervsskoler -
Learnmark Horsens, Mercantec, EUC Nord, EUC Sjælland, EUC Nordvestsjælland og Roskilde Tekniske Skole - derfor gået sammen om at udvikle kurser, der hjælper virksomhederne på vej.

Grønne spydspidser
14 AMU-faglærere har påtaget sig opgaven som ”grønne spydspidser”. Siden april har de deltaget i et intenst uddannelsesforløb hos Teknologisk Institut, så de kan udvikle de helt rigtige kurser på deres egne skoler.
”På kurserne bliver der fokus på, hvordan vi forbruger verdens ressourcer”, fortæller Jes Hankil Knudsen, grøn spydspids hos AMU Nordjylland.
”Vi skal for eksempel have flere nedknuste rester blandet i fremtidens beton. Hvis vi erstatter bare 10 procent af det sand og sten, vi i dag rykker op af grusgrave til formålet, er vi et kæmpe skridt på vej”.
Kollegaen Karsten Kristensen er glad for som grøn spydspids at få fingeren på den bæredygtige puls og for at kunne være talerør for nordjyske virksomheder og deres behov for indhold i de kommende kurser.
”Hos AMU Nordjylland er vi med fra start med kurser, der introducerer bæredygtighed til alle. Fra ham, der går på pladsen, til ham, der sidder som formand og videre opad.”
Baggrunden for ændringerne i bygningsreglementet er Folketingets mål om at Danmarks udledning af drivhusgasser skal skæres med 70 procent inden 2030.