Forcemajeure-initiativer inden for transport: Kørekort - Varebil - Gods - ADR

7. april 2020

Grundet corona-situationen har færdselsstyrelsen forlænget fristen for diverse fornyelser af kørekort og beviser. 

På færdselsstyrelsens hjemmeside kan du holde dig orienteret vedr. corona-krisen:
Overblik over indsatser på vejtransportområdet

Vi bringer lidt info her:

Ny bekendtgørelse forlænger gyldighed af visse kort og beviser, samt tillader udlån af chauffører. Midlertidig ophævelse af regler om kvalifikationskrav og uddannelse for varebilschauffører.

Forlængelse af gyldigheden på visse kategorier af kørekort

Hvis gyldighedstiden på et kørekort til følgende kategorier udløber i perioden 1. marts 2020 til 30. april 2020 forlænges gyldighedstiden for disse kategorier frem til den 31. august 2020:

  • C1
  • C1/E
  • C
  • C/E
  • D1
  • D1/E
  • D
  • D/E

Læs hele informationen fra Færdselsstyrelsen (pdf)

Varebil

Corona: Midlertidig suspension af krav om uddannelse af varebilschauffører

Læs mere her

 

ADR - Farligt gods

Til godkendte udbydere af farligt gods chaufførkurser (ADR-kurser)

I forsættelse af nedenstående orientering af 16. marts 2020 skal Beredskabsstyrelsen supplere med følgende:

Udover de force majeure initiativer for national transport, der allerede er iværksat for ADR-beviser, der udløber i marts eller april 2020 (se vedhæftede), har Luxembourg initieret en multilateral aftale om administrativ forlængelse af gyldigheden af ADR-beviser (og sikkerhedsrådgiverbeviser), jf. vedhæftede M324.

Danmark har tiltrådt M324 den 31. marts 2020. Aftalen indebærer følgende for såvel national som international transport:

- Chauffører, hvis ADR-bevis udløber i perioden fra og med 1. marts 2020 til og med 31. oktober 2020, kan fortsat transportere farligt gods til og med den 30. november 2020 i de lande, der har tiltrådt den multilaterale aftale (se hvilke lande her: https://www.unece.org/trans/danger/multi/multi.html).

- Chauffører, hvis ADR-bevis udløber i perioden fra og med 1. marts 2020 til og med 31. oktober 2020, og som ønsker at forlænge gyldigheden af deres ADR-bevis, kan til og med den 30. november 2020 deltage i og bestå en repetitionsuddannelse med henblik på fornyelse af ADR-beviset. Udløbsdatoen for det nye ADR-bevis vil da som normalt blive 5 år efter den oprindelige udløbsdato for det nuværende ADR-bevis.

Godschauffører

Forlængelse af midlertidig undtagelse på køre- og hviletidsområdet i forbindelse med ugehvil.

I perioden fra den 13. marts 2020 til og med den 11. april 2020 er reglerne om ugehvil sat ud af kraft for al national godstransport i Danmark.