Toggle navigation

Meldgaard Miljø A/S

img_1576_720x480

Godt samarbejde mellem Meldgaard, AMU Nordjylland og nordjyske jobcentre får ledige i job
Netop nu har Meldgaard Miljø A/S afsluttet et landsdækkende projekt, hvor ledige er blevet opkvalificeret til jobbet som renovationsmedarbejder. Det sker, fordi Meldgaard hen over sommeren får brug for kvalificerede sommerferieafløsere i en tremåneders periode – og alle deltagere har fået job! Størstedelen er blevet ansat hos Meldgaard, mens tre fik job hos Aalborg Renovation og én hos en vognmand. Derudover var der andre, der fik beskæftigelse inden forløbet sluttede.

Det er jobcentrene i Aalborg, Rebild og Hjørring, der har udvalgt de nordjyske ledige til projektet, mens AMU Nordjylland har stået for undervisningen.

- Det er første gang, vi kører det her projekt, og vi har været meget spændte på at sætte det i søen. Vi har tidligere haft god erfaring med at ansætte ledige som sommerferieafløsere, men denne gang ønskede vi at sætte processen mere i system. Det har vi gjort ved at sammensætte et særligt kursusforløb, som klæder de ledige på til jobbet som renovationsmedarbejder hos os. De lærer om branchen og får mulighed for rent praktisk at prøve kræfter med faget. Samtidig får de kendskab til Meldgaard og vores værdier. På den måde får vi nogle super kvalificerede kandidater til vores stillinger, fortæller Bodil Søllingvraa, personalechef hos Meldgaard.

Projektet har kørt over hele landet, hvor Meldgaard har afdelinger, og i Nordjylland er det bl.a. Jobcenter Aalborg, som har stået for at rekruttere ledige til projektet.

- For os som jobcenter har det været en rigtig spændende proces at være med, fordi vi har at gøre med en virksomhed, som har et reelt behov for nye medarbejdere. Vi kan faktisk ikke komme tættere på at samarbejde med en arbejdsgiver, som vi er her. Og selvom Meldgaard ikke havde plads til alle projektdeltagerne, så har det tydeligvis højnet den enkeltes jobmuligheder, idet alle har fået job! Dermed viser projektet os helt tydeligt, at den energi, der er blevet lagt i ift. at håndholde den enkelte ledige i forløbet, virkelig har givet pote i sidste ende. Samtidig viser det vigtigheden af kvalificeret arbejdskraft – og ikke mindst at virksomhederne er nødt til at slå til, når de møder en potentiel ny medarbejder, for der er rift om dem, fortæller Mogens Olesen, virksomhedskonsulent ved Jobcenter Aalborg.

I det nordjyske er det AMU Nordjylland, som har stået for at gennemføre kurserne målrettet jobbet som renovationsmedarbejder hos Meldgaard Miljø A/S, og her er man også positiv over for projektet:

- Vi har haft et rigtig godt samarbejde med både jobcentrene og Meldgaard i løbet af det her projekt. Der har været en god synergi mellem parterne, og vi har alle gjort en ekstra indsats for at få det hele til at lykkes. Samtidig er det en kæmpe gevinst for kursusdeltagerne, at der er gode jobmuligheder efterfølgende – det er helt klart med til at styrke motivationen på holdet. Hos AMU Nordjylland har vi god erfaring med virksomhedsrettede forløb, og vi forventer også at komme til at se flere af disse i fremtiden, fortæller Morten Lund Dam, uddannelses- og markedschef ved AMU Nordjylland.

Kort om projektet
Meldgaard-projektet kom oprindeligt i stand, da Meldgaard tog kontakt til Jobservice Danmark hos STAR, som har stået for at koordinere med de forskellige jobcentre og uddannelsesinstitutioner landet over. Samtidig har VEU-center Syd været på banen ift. at udvælge de kurser, som projektet skulle bygges op omkring. Selve udvælgelsen af ledige til projektet har jobcentrene stået for, og et af kriterierne har her været, at de som minimum skulle have stort kørekort og EU-bevis. Det var dog ikke alle, som havde EU-bevis, men det får de i uge 24. Det har således været et projekt med mange koordinerende led, og takket være en god kommunikation parterne imellem er det gået op i en højere enhed.

img_1570_300x200
På billedet ses fra venstre Finn Holst fra AMU Nordjylland, Bodil Søllingvraa fra Meldgaard og Finn Helleskov Andersen fra Syddansk erhvervsskole. Det er Finn Holst, virksomhedskonsulent hos AMU Nordjylland, som har været tovholder og koordinator på projektet i Aalborg - og det er ham, der har sørget for, at alle deltagere, som ikke blev ansat hos Meldgaard, også har fået job. 
img_1584_200x300

Mogens Olesen - virksomhedskonsulent ved Jobcenter Aalborg